Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Informatie over uitkeringen - Telefoon 0900-0544

Koning en minister-president ontvangen president Macron
Minister-president Rutte ontvangt woensdag 21 maart president Macron van Frankrijk. De ontmoeting vindt plaats in aanloop naar de Europese Raad van deze week en staat in het teken van de goede bilaterale relaties en de actuele Europese agenda.

Minister Ollongren versterkt integriteitsbeleid lokaal bestuur
Er komt een ‘basistoets integriteit’ voor bestuurders. Wethouders worden verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te hebben. En er wordt onderzocht of de screening van burgemeesters verscherpt kan worden. Deze en andere maatregelen hebben tot doel de lokale democratie te versterken, en aanhoudende bestuurlijke problemen tegen te gaan. Dat heeft de ministerraad besloten op voordracht van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Miljoenen voor bescherming archeologische vindplaatsen op werelderfgoed Schokland
Minister Van Engelshoven trekt 12 miljoen euro uit om archeologische vindplaatsen rond Schokland, een voormalig eiland in de vroegere Zuiderzee, in stand te houden. Deze archeologische resten worden bedreigd door daling van de bodem en agrarische activiteiten. Ook provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder, Flevo-landschap en waterschap Zuiderzeeland dragen samen 14,6 miljoen euro bij aan het project.

Nederland waterland pakt podium bij de VN op Wereldwaterdag
De rol van water bij conflicten wordt vaak onderschat. Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) zal daar komende donderdag op Wereldwaterdag expliciet op wijzen in de VN-Veiligheidsraad in New York. Minister Kaag: ‘Waterschaarste of juist een overvloed aan water vormt niet enkel een acute bedreiging voor de bevolking, maar kan ook leiden tot gewelddadige conflicten en migratiestromen. Door de oorzaken vroegtijdig te onderkennen en aan oplossingen te werken kan veel leed worden voorkomen. Dit moet tijdig worden aangepakt en verdient dus aandacht op het hoogste internationale orgaan over vrede en veiligheid: de VN-Veiligheidsraad. Nederlandse expertise kan daarbij een belangrijke rol spelen.’