Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanmelden UWV uitkering

Na een mondiale financiële crisis die inmiddels alweer bijna een decennium geleden begon, zijn de gevolgen in de samenleving nog altijd voelbaar. De banen liggen niet voor het oprapen en veel Nederlanders moeten rondkomen van een maandbedrag onder het sociaal minimum. Jij ook? Dan is je aanmelden voor een UWV-uitkering een van je eerste burgerrechten.

Het aanmelden voor een UWV-uitkering wordt door de overheid gezien als absolute noodgreep en is alleen mogelijk wanneer je inkomsten daadwerkelijk onder de bijstandsnorm vallen. In alle andere gevallen wordt verwacht dat je zelf op zoek gaat naar ander werk om je financiële positie te verbeteren. Het is daarom goed om eerst te berekenen of je überhaupt voor een uitkeringsvergoeding in aanmerking komt.

Wanneer aanmelden voor een UWV-uitkering?

Aanmelden voor een UWV-uitkering doe je onder andere wanneer je jouw baan bent verloren of door andere omstandigheden niet kunt werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ziekte of een handicap. Ook wanneer je weliswaar werk hebt, maar met je inkomsten onder het sociaal minimum valt, voldoe je aan de gestelde voorwaarden.

De eerste stap om je aan te melden voor een uitkering is jezelf registreren bij DigiD. Wanneer je reeds over DigiD-inloggegevens beschikt, kun je deze stap uiteraard overslaan. Gebruik de logingegevens om in te loggen op de website van het UWV en maak daar een keuze uit de verschillende aanvraagformulieren. Kies het formulier dat op jouw situatie van toepassing is.

Heb ik recht op WW?

Een vaak ingevuld formulier, is bijvoorbeeld het formulier voor aanmelding voor een WW-uitkering. Je kunt aanspraak maken op deze uitkeringsvorm wanneer je in de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken hebt gewerkt en wanneer de beëindiging van je dienstverband buiten jouw schuld om heeft plaatsgevonden. Ontslag wegens overtreding van de werkregels zal dus weinig goeds doen voor je aanvraag.

Bij het aanmelden voor een UWV-uitkering, is het ook verstandig om alvast de hoogte van je uitkeringsbedrag te berekenen. Dit kan bijvoorbeeld op de website van de uitkeringsorganisatie, waar je diverse hulpmiddelen ter beschikking worden gesteld om de rekensom zo makkelijk mogelijk te maken. In veel gevallen komt het bedrag op zo’n 70% - 75% van je laatst uitbetaalde salaris.

Andere uitkering aanvragen

Ook voor het aanmelden voor een andere UWV-uitkering kun je uiteraard op de website van de organisatie terecht. Wanneer je bijvoorbeeld al lange tijd geen inkomsten uit werk hebt, kom je in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Hiervoor zijn overigens net zoveel voorwaarden van kracht als bij de WW.

Bij een bijstandsuitkering wordt onder meer gekeken naar het eigen vermogen van de uitkeringsaanvrager. Heb je als alleenstaande meer dan € 5.920,- op je rekening staan of heb je als alleenstaande ouder of gezamenlijke huishouding een spaarpot van € 11.840,- opgebouwd? Dan heeft het weinig zin om je aan te melden bij het UWV; eerst moet je je eigen vermogen aanwenden om maandelijks rond te komen.

Aanmelden UWV-uitkering: spoed is geboden

Voor welk type UWV-uitkering jij je ook wilt aanmelden, doe het liever vroeger dan later. Vaak gaat er geruime tijd (tot wel een maand) overheen voordat je aanvraag wordt beoordeeld en bij aan aanvankelijke afwijzing kan deze tijdsduur nog veel verder oplopen. Zorg dus in elk geval dat je jezelf op dit vlak niets kunt verwijten.

Wil je, voordat jij je gaat aanmelden voor een UWV-uitkering, eerst een medewerker van de uitkeringsinstantie spreken? Dan is de snelle doorverbinddienst van Uitkeringsinfo.nl een prima manier om snel iemand aan de telefoon te krijgen. Bel naar 0900-0544 (90 cpm) en regel direct al je uitkeringszaken.

Maatregelen tegen droogte blijven van kracht
De maatregelen tegen de droogte in Nederland blijven onverminderd van kracht. De problemen met betrekking tot de waterkwaliteit, verzilting en natuur, scheepvaart en landbouw zijn voorlopig zeker nog niet voorbij. Dat heeft het landelijke Managementteam Watertekorten vanmorgen bekend gemaakt. De regen van afgelopen week heeft niet gezorgd voor een structurele verbetering.

Minister-president Rutte bezoekt Dairy Campus en WaterCampus in Leeuwarden
Minister-president Rutte bezoekt maandag 20 augustus 2018 Dairy Campus en WaterCampus in Leeuwarden. Op beide locaties wordt de minister-president rondgeleid en gaat hij in gesprek met onderzoekers, ondernemers en bestuurders over de toekomst van landbouw, land- en watergebruik, waterbeschikbaarheid en duurzaamheid.

Rijksbijdrage voor middelbare scholen wordt versimpeld
Minister Slob gaat het voor schoolbesturen van middelbare scholen inzichtelijker maken hoeveel geld zij van de rijksoverheid krijgen. Nu gaat er een ingewikkelde rekensom vooraf aan het vaststellen van die zogeheten lumpsum. Die rekensom leidt ertoe dat voor leerlingen op verschillende scholen niet altijd hetzelfde wordt bekostigd. In de toekomst krijgen scholen een vast bedrag per vestiging en per leerling en wordt hun budget dus makkelijker te berekenen. Dat schrijft Slob donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer scholen voor 10- tot 14-jarigen
Het aantal scholen dat onderwijs geeft aan leerlingen van 10 tot 14 jaar, groeit komend schooljaar van 6 naar 12. Op dit soort scholen krijgen leerlingen tussen de 10 en 14 jaar les in een doorlopende leerlijn, zodat ze meer geleidelijk kunnen overstappen van de basisschool naar de middelbare school. Minister Slob heeft de aanvragen van de scholen om mee te doen aan een pilot woensdag goedgekeurd.