Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanmelden UWV uitkering

Na een mondiale financiële crisis die inmiddels alweer bijna een decennium geleden begon, zijn de gevolgen in de samenleving nog altijd voelbaar. De banen liggen niet voor het oprapen en veel Nederlanders moeten rondkomen van een maandbedrag onder het sociaal minimum. Jij ook? Dan is je aanmelden voor een UWV-uitkering een van je eerste burgerrechten.

Het aanmelden voor een UWV-uitkering wordt door de overheid gezien als absolute noodgreep en is alleen mogelijk wanneer je inkomsten daadwerkelijk onder de bijstandsnorm vallen. In alle andere gevallen wordt verwacht dat je zelf op zoek gaat naar ander werk om je financiële positie te verbeteren. Het is daarom goed om eerst te berekenen of je überhaupt voor een uitkeringsvergoeding in aanmerking komt.

Wanneer aanmelden voor een UWV-uitkering?

Aanmelden voor een UWV-uitkering doe je onder andere wanneer je jouw baan bent verloren of door andere omstandigheden niet kunt werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ziekte of een handicap. Ook wanneer je weliswaar werk hebt, maar met je inkomsten onder het sociaal minimum valt, voldoe je aan de gestelde voorwaarden.

De eerste stap om je aan te melden voor een uitkering is jezelf registreren bij DigiD. Wanneer je reeds over DigiD-inloggegevens beschikt, kun je deze stap uiteraard overslaan. Gebruik de logingegevens om in te loggen op de website van het UWV en maak daar een keuze uit de verschillende aanvraagformulieren. Kies het formulier dat op jouw situatie van toepassing is.

Heb ik recht op WW?

Een vaak ingevuld formulier, is bijvoorbeeld het formulier voor aanmelding voor een WW-uitkering. Je kunt aanspraak maken op deze uitkeringsvorm wanneer je in de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken hebt gewerkt en wanneer de beëindiging van je dienstverband buiten jouw schuld om heeft plaatsgevonden. Ontslag wegens overtreding van de werkregels zal dus weinig goeds doen voor je aanvraag.

Bij het aanmelden voor een UWV-uitkering, is het ook verstandig om alvast de hoogte van je uitkeringsbedrag te berekenen. Dit kan bijvoorbeeld op de website van de uitkeringsorganisatie, waar je diverse hulpmiddelen ter beschikking worden gesteld om de rekensom zo makkelijk mogelijk te maken. In veel gevallen komt het bedrag op zo’n 70% - 75% van je laatst uitbetaalde salaris.

Andere uitkering aanvragen

Ook voor het aanmelden voor een andere UWV-uitkering kun je uiteraard op de website van de organisatie terecht. Wanneer je bijvoorbeeld al lange tijd geen inkomsten uit werk hebt, kom je in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Hiervoor zijn overigens net zoveel voorwaarden van kracht als bij de WW.

Bij een bijstandsuitkering wordt onder meer gekeken naar het eigen vermogen van de uitkeringsaanvrager. Heb je als alleenstaande meer dan € 5.920,- op je rekening staan of heb je als alleenstaande ouder of gezamenlijke huishouding een spaarpot van € 11.840,- opgebouwd? Dan heeft het weinig zin om je aan te melden bij het UWV; eerst moet je je eigen vermogen aanwenden om maandelijks rond te komen.

Aanmelden UWV-uitkering: spoed is geboden

Voor welk type UWV-uitkering jij je ook wilt aanmelden, doe het liever vroeger dan later. Vaak gaat er geruime tijd (tot wel een maand) overheen voordat je aanvraag wordt beoordeeld en bij aan aanvankelijke afwijzing kan deze tijdsduur nog veel verder oplopen. Zorg dus in elk geval dat je jezelf op dit vlak niets kunt verwijten.

Wil je, voordat jij je gaat aanmelden voor een UWV-uitkering, eerst een medewerker van de uitkeringsinstantie spreken? Dan is de snelle doorverbinddienst van Uitkeringsinfo.nl een prima manier om snel iemand aan de telefoon te krijgen. Bel naar 0900-0544 (90 cpm) en regel direct al je uitkeringszaken.

Nederland draagt extra bij aan bewijzenbank Syrië
Nederland trekt € 1,5 miljoen uit voor de VN-databank voor bewijsmateriaal van ernstige misdaden die in de afgelopen jaren in Syrië zijn gepleegd. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken kondigde dat donderdag aan vanuit New York, waar hij deelneemt aan de Algemene Vergadering van de VN.

Makersevenementen in het onderwijs
Drie organisaties krijgen subsidie voor het organiseren van een makersevenement waar docenten, leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren aan de slag kunnen met creativiteit, technologie en ambachten. De evenementen, die in 2018 plaatsvinden, moeten docenten inspireren om in het onderwijs meer te doen met ‘maken’.

Steun voor vrouwenrechten en hongerbestrijding
Het kabinet stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor 'She Decides'. Dit is het internationale initiatief van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) om voorzieningen voor gezinsplanning voor miljoenen vrouwen in ontwikkelingslanden in stand te houden, nadat de Amerikaanse regering de ‘Global Gag Rule’ heeft aangekondigd. Die komt erop neer dat financiering van hulporganisaties wordt ingetrokken als deze in hun voorzieningenpakket ook veilige abortus aanbieden of bespreekbaar maken. 'Met als gevolg dat het aantal abortussen niet daalt, maar juist stijgt. Dat vrouwen alleen terecht kunnen bij kwakzalvers, met vaak verschrikkelijke gevolgen,' aldus minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Groningen en Rotterdam krijgen klimaatcentrum
Het internationale kenniscentrum voor klimaatadaptatie wordt gehuisvest in Rotterdam en Groningen. De twee steden hebben het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) binnengesleept door samen het meest overtuigende bod op tafel te leggen. De ligging van de steden, de kennis die zij hebben over de gevolgen van klimaatverandering en de innovatieve kantoorgebouwen zijn voor de selectiecommissie doorslaggevend geweest. Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) maakte in februari van dit jaar bekend dat het kenniscentrum, dat samen met de Verenigde Naties en Japan wordt opgezet, in Nederland komt.