Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanmelden UWV uitkering

Na een mondiale financiële crisis die inmiddels alweer bijna een decennium geleden begon, zijn de gevolgen in de samenleving nog altijd voelbaar. De banen liggen niet voor het oprapen en veel Nederlanders moeten rondkomen van een maandbedrag onder het sociaal minimum. Jij ook? Dan is je aanmelden voor een UWV-uitkering een van je eerste burgerrechten.

Het aanmelden voor een UWV-uitkering wordt door de overheid gezien als absolute noodgreep en is alleen mogelijk wanneer je inkomsten daadwerkelijk onder de bijstandsnorm vallen. In alle andere gevallen wordt verwacht dat je zelf op zoek gaat naar ander werk om je financiële positie te verbeteren. Het is daarom goed om eerst te berekenen of je überhaupt voor een uitkeringsvergoeding in aanmerking komt.

Wanneer aanmelden voor een UWV-uitkering?

Aanmelden voor een UWV-uitkering doe je onder andere wanneer je jouw baan bent verloren of door andere omstandigheden niet kunt werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ziekte of een handicap. Ook wanneer je weliswaar werk hebt, maar met je inkomsten onder het sociaal minimum valt, voldoe je aan de gestelde voorwaarden.

De eerste stap om je aan te melden voor een uitkering is jezelf registreren bij DigiD. Wanneer je reeds over DigiD-inloggegevens beschikt, kun je deze stap uiteraard overslaan. Gebruik de logingegevens om in te loggen op de website van het UWV en maak daar een keuze uit de verschillende aanvraagformulieren. Kies het formulier dat op jouw situatie van toepassing is.

Heb ik recht op WW?

Een vaak ingevuld formulier, is bijvoorbeeld het formulier voor aanmelding voor een WW-uitkering. Je kunt aanspraak maken op deze uitkeringsvorm wanneer je in de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken hebt gewerkt en wanneer de beëindiging van je dienstverband buiten jouw schuld om heeft plaatsgevonden. Ontslag wegens overtreding van de werkregels zal dus weinig goeds doen voor je aanvraag.

Bij het aanmelden voor een UWV-uitkering, is het ook verstandig om alvast de hoogte van je uitkeringsbedrag te berekenen. Dit kan bijvoorbeeld op de website van de uitkeringsorganisatie, waar je diverse hulpmiddelen ter beschikking worden gesteld om de rekensom zo makkelijk mogelijk te maken. In veel gevallen komt het bedrag op zo’n 70% - 75% van je laatst uitbetaalde salaris.

Andere uitkering aanvragen

Ook voor het aanmelden voor een andere UWV-uitkering kun je uiteraard op de website van de organisatie terecht. Wanneer je bijvoorbeeld al lange tijd geen inkomsten uit werk hebt, kom je in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Hiervoor zijn overigens net zoveel voorwaarden van kracht als bij de WW.

Bij een bijstandsuitkering wordt onder meer gekeken naar het eigen vermogen van de uitkeringsaanvrager. Heb je als alleenstaande meer dan € 5.920,- op je rekening staan of heb je als alleenstaande ouder of gezamenlijke huishouding een spaarpot van € 11.840,- opgebouwd? Dan heeft het weinig zin om je aan te melden bij het UWV; eerst moet je je eigen vermogen aanwenden om maandelijks rond te komen.

Aanmelden UWV-uitkering: spoed is geboden

Voor welk type UWV-uitkering jij je ook wilt aanmelden, doe het liever vroeger dan later. Vaak gaat er geruime tijd (tot wel een maand) overheen voordat je aanvraag wordt beoordeeld en bij aan aanvankelijke afwijzing kan deze tijdsduur nog veel verder oplopen. Zorg dus in elk geval dat je jezelf op dit vlak niets kunt verwijten.

Wil je, voordat jij je gaat aanmelden voor een UWV-uitkering, eerst een medewerker van de uitkeringsinstantie spreken? Dan is de snelle doorverbinddienst van Uitkeringsinfo.nl een prima manier om snel iemand aan de telefoon te krijgen. Bel naar 0900-0544 (90 cpm) en regel direct al je uitkeringszaken.

Lessen trekken uit operatie Basisregistratie Personen
De lessen die geleerd worden uit de operatie Basisregistratie Personen moeten niet alleen op de Basisregistratie Personen (BRP) worden toegepast maar ook worden besproken in de bredere context van het ministerie en de Rijksoverheid. Dat schrijft staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops aan de Tweede Kamer in de reactie op het rapport van de commissie BRP.

Oplossing voor ontvangers getto-uitkering
Er is een oplossing gevonden voor een groep van circa 300 overlevenden van de Tweede Wereldoorlog die van de Duitse overheid een uitkering ontvangen voor onbetaald werk dat zij tijdens de oorlog hebben verricht, de zogenaamde getto-uitkering. De oplossing geldt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016.

Nederland EU-koploper vast en mobiel internet
Nederland is opnieuw de Europese nummer 1 als het gaat om de beschikbaarheid én snelheid van zowel vaste als mobiele netwerken voor internet, tv en telefonie. Dat blijkt uit de jaarlijkse, toonaangevende Digital Economy and Society Index (DESI) van de EU die de digitale economie in kaart brengt.

Benoeming hoofddirecteur Financiën, Management en Control bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Drs. H.J. (Hillie) Beentjes wordt hoofddirecteur Financiën, Management en Control bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 augustus 2018.