Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanmelden WW uitkering

Zonder werk komen te zitten is voor niemand leuk. Toch gebeurt het regelmatig en een financieel vangnet is dan gelukkig voor veel mensen een prettige, tijdelijke oplossing, zodat u rustig verder kunt zoeken naar ander werk. Wilt u uzelf aanmelden voor een WW uitkering? Dan is dit vaak een lastig en tijdrovend proces. Bij uitkeringsinfo.nl proberen wij u te voorzien van meer informatie over het aanmelden voor een WW uitkering, zodat u tijd heeft om te zoeken naar uw nieuwe droombaan.

Wie kan zich aanmelden voor een WW uitkering

U kunt u aanmelden voor de WW uitkering wanneer u heeft gewerkt voor minimaal 5 uren per week en deze uren verliest,u direct beschikbaar bent voor betaald werk en u in de laatste 36 weken minimaal 26 weken heeft gewerkt. Daarnaast is het van belang dat u bent verzekerd voor werkeloosheid en dat u geen schuld heeft aan de werkeloosheid. Voldoet u aan al deze eisen, dan is het waarschijnlijk dat u uzelf kunt aanmelden voor de WW uitkering. Dit gebeurt bij het UWV en ook met al uw vragen kunt u het beste bij deze instelling terecht. Wanneer u een WW uitkering ontvangt bestaat deze de eerste twee maanden uit 75% van uw dagloon, daarna ontvangt u voor de loop van uw uitkering 70% van uw dagloon.

Alles geregeld voor het aanmelden voor de WW uitkering?

De vraag die wij veel krijgen is hoe mensen weten of ze alles wel hebben geregeld voor het aanmelden voor de WW uitkering. Hiervoor heeft het UWV twee handige hulpmiddelen ontwikkeld, namelijk de checklist WW en de wegwijzer WW-app. Deze hulpmiddelen helpen u bij het onthouden en overzichtelijk maken van zaken rondom uw uitkering. Zo weet u zeker dat u aan alles denkt wanneer u uzelf gaat aanmelden voor een WW uitkering en deze middelen helpen u ook met herinneringen aan de plichten die u heeft na het aanmelden voor de WW uitkering.

Nu aanmelden voor de WW uitkering

Natuurlijk is het van belang om het aanmelden voor een WW uitkering zo snel mogelijk te realiseren vanaf het moment dat u weet dat u werkeloos gaat worden. Zo zorgt u ervoor dat dit alles op tijd is doorgevoerd en u geen inkomen misloopt. Wanneer u uzelf gaat aanmelden voor de WW uitkering kan dit eenvoudig online. Belangrijk hierbij is dat u uw DigiD, uw laatste loonstrook, uw laatste arbeidscontract en uw rekeningnummer bij de hand heeft. De overige gegevens kunnen achterhaald worden aan de hand van uw DigiD.

Direct na aanmelden WW uitkering en tijdens de WW uitkering

Ook na het aanmelden voor de WW uitkering en tijdens het ontvangst van deze uitkering bent u verplicht aan enkele eisen te voldoen. Ook hierbij kunnen de applicatie en de checklist van het UWV voor u als geheugensteun dienen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de plicht om te solliciteren en om veranderingen, zoals ziekte of zwangerschap, door te geven. Natuurlijk kijkt het UWV samen met u hoe u het beste kunt zoeken naar werk en wat de mogelijkheden zijn wanneer u ziek of zwanger bent. Ook vrijwilligerswerk of het verkrijgen van nieuw werk, met minder uur, moet aan het UWV doorgegeven worden. Wanneer u niet voldoet aan deze plichten, kan dit invloed hebben op uw WW uitkering.

Vragen stellen

Natuurlijk komt u soms voor vragen te staan wanneer u uzelf gaat aanmelden voor de WW uitkering. Dit is logisch en daarom kunt u dan contact opnemen met het UWV via 0900-0544. Zo kunt u uzelf aanmelden voor de WW uitkering met de correcte informatie en ontstaan er geen problemen na het invullen van de formulieren.

Transvision wint aanbesteding Valysvervoer
Vervoerder Transvision mag ook de komende vier jaar het vervoer buiten de regio uitvoeren voor mensen met een mobiliteitsbeperking, zoals ouderen en gehandicapten. Dit zogenoemde Valysvervoer is een publieke dienst waar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks ongeveer 60 miljoen euro aan bijdraagt. Valys heeft ruim 400.000 gebruikers.

Quotum arbeidsbeperkten kan worden gedeactiveerd bij halen banen
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel dat er voor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. Het wetsvoorstel regelt ook dat, als dit niet het geval is, er eenmalig pas een jaar na activering een quotumheffing wordt opgelegd. De Kamer is hier over al eerder geïnformeerd.

Extra rechter voor Sint Maarten wegens werkvoorraad na Irma
Mevrouw mr. M.Th. Hoogland wordt plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zij wordt voor drie maanden ingezet als rechter op Sint Maarten om te helpen werkvoorraden weg te werken die zijn ontstaan, doordat na de orkaan Irma tijdelijk geen zittingen konden plaatsvinden.

Ondernemers en inkopers gaan met 23 acties beter aanbesteden
Publiceer als inkoper zo vroeg als mogelijk voorgenomen aanbestedingen en zorg voor transparante voorwaarden, zodat er geen onredelijke eisen gesteld worden aan bedrijven. Het zijn twee van de 23 acties die ondernemers en publieke organisaties zoals gemeenten gezamenlijk hebben afgesproken om succesvoller aan te besteden. Ook werken zij aan voorstellen om het onnodig samenvoegen (’clusteren’) van kleine aanbestedingen verder te voorkomen, zodat ook het MKB meer kansen heeft op deze opdrachten.