Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanmelden WW uitkering

Zonder werk komen te zitten is voor niemand leuk. Toch gebeurt het regelmatig en een financieel vangnet is dan gelukkig voor veel mensen een prettige, tijdelijke oplossing, zodat u rustig verder kunt zoeken naar ander werk. Wilt u uzelf aanmelden voor een WW uitkering? Dan is dit vaak een lastig en tijdrovend proces. Bij uitkeringsinfo.nl proberen wij u te voorzien van meer informatie over het aanmelden voor een WW uitkering, zodat u tijd heeft om te zoeken naar uw nieuwe droombaan.

Wie kan zich aanmelden voor een WW uitkering

U kunt u aanmelden voor de WW uitkering wanneer u heeft gewerkt voor minimaal 5 uren per week en deze uren verliest,u direct beschikbaar bent voor betaald werk en u in de laatste 36 weken minimaal 26 weken heeft gewerkt. Daarnaast is het van belang dat u bent verzekerd voor werkeloosheid en dat u geen schuld heeft aan de werkeloosheid. Voldoet u aan al deze eisen, dan is het waarschijnlijk dat u uzelf kunt aanmelden voor de WW uitkering. Dit gebeurt bij het UWV en ook met al uw vragen kunt u het beste bij deze instelling terecht. Wanneer u een WW uitkering ontvangt bestaat deze de eerste twee maanden uit 75% van uw dagloon, daarna ontvangt u voor de loop van uw uitkering 70% van uw dagloon.

Alles geregeld voor het aanmelden voor de WW uitkering?

De vraag die wij veel krijgen is hoe mensen weten of ze alles wel hebben geregeld voor het aanmelden voor de WW uitkering. Hiervoor heeft het UWV twee handige hulpmiddelen ontwikkeld, namelijk de checklist WW en de wegwijzer WW-app. Deze hulpmiddelen helpen u bij het onthouden en overzichtelijk maken van zaken rondom uw uitkering. Zo weet u zeker dat u aan alles denkt wanneer u uzelf gaat aanmelden voor een WW uitkering en deze middelen helpen u ook met herinneringen aan de plichten die u heeft na het aanmelden voor de WW uitkering.

Nu aanmelden voor de WW uitkering

Natuurlijk is het van belang om het aanmelden voor een WW uitkering zo snel mogelijk te realiseren vanaf het moment dat u weet dat u werkeloos gaat worden. Zo zorgt u ervoor dat dit alles op tijd is doorgevoerd en u geen inkomen misloopt. Wanneer u uzelf gaat aanmelden voor de WW uitkering kan dit eenvoudig online. Belangrijk hierbij is dat u uw DigiD, uw laatste loonstrook, uw laatste arbeidscontract en uw rekeningnummer bij de hand heeft. De overige gegevens kunnen achterhaald worden aan de hand van uw DigiD.

Direct na aanmelden WW uitkering en tijdens de WW uitkering

Ook na het aanmelden voor de WW uitkering en tijdens het ontvangst van deze uitkering bent u verplicht aan enkele eisen te voldoen. Ook hierbij kunnen de applicatie en de checklist van het UWV voor u als geheugensteun dienen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de plicht om te solliciteren en om veranderingen, zoals ziekte of zwangerschap, door te geven. Natuurlijk kijkt het UWV samen met u hoe u het beste kunt zoeken naar werk en wat de mogelijkheden zijn wanneer u ziek of zwanger bent. Ook vrijwilligerswerk of het verkrijgen van nieuw werk, met minder uur, moet aan het UWV doorgegeven worden. Wanneer u niet voldoet aan deze plichten, kan dit invloed hebben op uw WW uitkering.

Vragen stellen

Natuurlijk komt u soms voor vragen te staan wanneer u uzelf gaat aanmelden voor de WW uitkering. Dit is logisch en daarom kunt u dan contact opnemen met het UWV via 0900-0544. Zo kunt u uzelf aanmelden voor de WW uitkering met de correcte informatie en ontstaan er geen problemen na het invullen van de formulieren.

Eerste Kamer steunt bewaren kentekengegevens
Kentekengegevens van voertuigen die langs de openbare weg op bepaalde locaties een ANPR-camera passeren mogen vier weken worden bewaard. Een wet van die strekking is vandaag met ruime meerderheid door de Eerste Kamer aanvaard. ANPR (Automatic Number Plate Recognition) is van belang voor de opsporing van ernstige misdrijven waarbij pas later blijkt dat informatie over een voertuig een rol speelt. Dat kan het geval zijn bij plofkraken, ontvoeringen, mensenhandel en terrorisme. ANPR kan ook helpen bij de aanhouding van voortvluchtigen.

Brochure op maat voor werkgevers reservisten
Een aantal werknemers bij provincie en waterschap combineert het dagelijks werk met een parttime baan bij Defensie. Voor hen, hun leidinggevenden en collega’s is er nu een praktische ‘handreiking’ op maat. De brochures, vandaag officieel overhandigd, helpen bij het maken van goede afspraken. Ze tonen ook dat het mes aan 2 kanten snijdt.    

COA's Gerard Bakker beste overheidsmanager en Staatsbosbeheer beste overheidsorganisatie
Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), heeft de prijs voor Beste Overheidsmanager van het Jaar gewonnen. Hij ontvangt de award omdat hij ondanks de enorme complexiteit van de opgave en de grote politieke en maatschappelijke impact de hoge instroom van asielzoekers in 2015 en 2016 op een verbindende en energieke manier het hoofd heeft geboden.

Reacties op Amsterdam als nieuwe vestigingsplaats EMA
Minister Bruno Bruins (VWS): ‘Dit is goed nieuws voor alle patiënten in Europa. De keuze voor Amsterdam betekent dat de EMA haar belangrijke werk ook na de Brexit ongestoord kan voortzetten. Nieuwe innovatieve medicijnen kunnen zonder vertraging toegang blijven krijgen tot de markt. Ook blijft EMA in staat snel en adequaat in  te grijpen als er problemen optreden met een middel. Beiden zijn van groot belang voor alle patiënten in Europa. Wij zijn heel blij dat Europa gekozen heeft voor de inhoud. Ik dank iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie resultaat.'