Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanmelden WW uitkering

Zonder werk komen te zitten is voor niemand leuk. Toch gebeurt het regelmatig en een financieel vangnet is dan gelukkig voor veel mensen een prettige, tijdelijke oplossing, zodat u rustig verder kunt zoeken naar ander werk. Wilt u uzelf aanmelden voor een WW uitkering? Dan is dit vaak een lastig en tijdrovend proces. Bij uitkeringsinfo.nl proberen wij u te voorzien van meer informatie over het aanmelden voor een WW uitkering, zodat u tijd heeft om te zoeken naar uw nieuwe droombaan.

Wie kan zich aanmelden voor een WW uitkering

U kunt u aanmelden voor de WW uitkering wanneer u heeft gewerkt voor minimaal 5 uren per week en deze uren verliest,u direct beschikbaar bent voor betaald werk en u in de laatste 36 weken minimaal 26 weken heeft gewerkt. Daarnaast is het van belang dat u bent verzekerd voor werkeloosheid en dat u geen schuld heeft aan de werkeloosheid. Voldoet u aan al deze eisen, dan is het waarschijnlijk dat u uzelf kunt aanmelden voor de WW uitkering. Dit gebeurt bij het UWV en ook met al uw vragen kunt u het beste bij deze instelling terecht. Wanneer u een WW uitkering ontvangt bestaat deze de eerste twee maanden uit 75% van uw dagloon, daarna ontvangt u voor de loop van uw uitkering 70% van uw dagloon.

Alles geregeld voor het aanmelden voor de WW uitkering?

De vraag die wij veel krijgen is hoe mensen weten of ze alles wel hebben geregeld voor het aanmelden voor de WW uitkering. Hiervoor heeft het UWV twee handige hulpmiddelen ontwikkeld, namelijk de checklist WW en de wegwijzer WW-app. Deze hulpmiddelen helpen u bij het onthouden en overzichtelijk maken van zaken rondom uw uitkering. Zo weet u zeker dat u aan alles denkt wanneer u uzelf gaat aanmelden voor een WW uitkering en deze middelen helpen u ook met herinneringen aan de plichten die u heeft na het aanmelden voor de WW uitkering.

Nu aanmelden voor de WW uitkering

Natuurlijk is het van belang om het aanmelden voor een WW uitkering zo snel mogelijk te realiseren vanaf het moment dat u weet dat u werkeloos gaat worden. Zo zorgt u ervoor dat dit alles op tijd is doorgevoerd en u geen inkomen misloopt. Wanneer u uzelf gaat aanmelden voor de WW uitkering kan dit eenvoudig online. Belangrijk hierbij is dat u uw DigiD, uw laatste loonstrook, uw laatste arbeidscontract en uw rekeningnummer bij de hand heeft. De overige gegevens kunnen achterhaald worden aan de hand van uw DigiD.

Direct na aanmelden WW uitkering en tijdens de WW uitkering

Ook na het aanmelden voor de WW uitkering en tijdens het ontvangst van deze uitkering bent u verplicht aan enkele eisen te voldoen. Ook hierbij kunnen de applicatie en de checklist van het UWV voor u als geheugensteun dienen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de plicht om te solliciteren en om veranderingen, zoals ziekte of zwangerschap, door te geven. Natuurlijk kijkt het UWV samen met u hoe u het beste kunt zoeken naar werk en wat de mogelijkheden zijn wanneer u ziek of zwanger bent. Ook vrijwilligerswerk of het verkrijgen van nieuw werk, met minder uur, moet aan het UWV doorgegeven worden. Wanneer u niet voldoet aan deze plichten, kan dit invloed hebben op uw WW uitkering.

Vragen stellen

Natuurlijk komt u soms voor vragen te staan wanneer u uzelf gaat aanmelden voor de WW uitkering. Dit is logisch en daarom kunt u dan contact opnemen met het UWV via 0900-0544. Zo kunt u uzelf aanmelden voor de WW uitkering met de correcte informatie en ontstaan er geen problemen na het invullen van de formulieren.

Maatregelen tegen droogte blijven van kracht
De maatregelen tegen de droogte in Nederland blijven onverminderd van kracht. De problemen met betrekking tot de waterkwaliteit, verzilting en natuur, scheepvaart en landbouw zijn voorlopig zeker nog niet voorbij. Dat heeft het landelijke Managementteam Watertekorten vanmorgen bekend gemaakt. De regen van afgelopen week heeft niet gezorgd voor een structurele verbetering.

Minister-president Rutte bezoekt Dairy Campus en WaterCampus in Leeuwarden
Minister-president Rutte bezoekt maandag 20 augustus 2018 Dairy Campus en WaterCampus in Leeuwarden. Op beide locaties wordt de minister-president rondgeleid en gaat hij in gesprek met onderzoekers, ondernemers en bestuurders over de toekomst van landbouw, land- en watergebruik, waterbeschikbaarheid en duurzaamheid.

Rijksbijdrage voor middelbare scholen wordt versimpeld
Minister Slob gaat het voor schoolbesturen van middelbare scholen inzichtelijker maken hoeveel geld zij van de rijksoverheid krijgen. Nu gaat er een ingewikkelde rekensom vooraf aan het vaststellen van die zogeheten lumpsum. Die rekensom leidt ertoe dat voor leerlingen op verschillende scholen niet altijd hetzelfde wordt bekostigd. In de toekomst krijgen scholen een vast bedrag per vestiging en per leerling en wordt hun budget dus makkelijker te berekenen. Dat schrijft Slob donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer scholen voor 10- tot 14-jarigen
Het aantal scholen dat onderwijs geeft aan leerlingen van 10 tot 14 jaar, groeit komend schooljaar van 6 naar 12. Op dit soort scholen krijgen leerlingen tussen de 10 en 14 jaar les in een doorlopende leerlijn, zodat ze meer geleidelijk kunnen overstappen van de basisschool naar de middelbare school. Minister Slob heeft de aanvragen van de scholen om mee te doen aan een pilot woensdag goedgekeurd.