Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanmelden WW uitkering

Zonder werk komen te zitten is voor niemand leuk. Toch gebeurt het regelmatig en een financieel vangnet is dan gelukkig voor veel mensen een prettige, tijdelijke oplossing, zodat u rustig verder kunt zoeken naar ander werk. Wilt u uzelf aanmelden voor een WW uitkering? Dan is dit vaak een lastig en tijdrovend proces. Bij uitkeringsinfo.nl proberen wij u te voorzien van meer informatie over het aanmelden voor een WW uitkering, zodat u tijd heeft om te zoeken naar uw nieuwe droombaan.

Wie kan zich aanmelden voor een WW uitkering

U kunt u aanmelden voor de WW uitkering wanneer u heeft gewerkt voor minimaal 5 uren per week en deze uren verliest,u direct beschikbaar bent voor betaald werk en u in de laatste 36 weken minimaal 26 weken heeft gewerkt. Daarnaast is het van belang dat u bent verzekerd voor werkeloosheid en dat u geen schuld heeft aan de werkeloosheid. Voldoet u aan al deze eisen, dan is het waarschijnlijk dat u uzelf kunt aanmelden voor de WW uitkering. Dit gebeurt bij het UWV en ook met al uw vragen kunt u het beste bij deze instelling terecht. Wanneer u een WW uitkering ontvangt bestaat deze de eerste twee maanden uit 75% van uw dagloon, daarna ontvangt u voor de loop van uw uitkering 70% van uw dagloon.

Alles geregeld voor het aanmelden voor de WW uitkering?

De vraag die wij veel krijgen is hoe mensen weten of ze alles wel hebben geregeld voor het aanmelden voor de WW uitkering. Hiervoor heeft het UWV twee handige hulpmiddelen ontwikkeld, namelijk de checklist WW en de wegwijzer WW-app. Deze hulpmiddelen helpen u bij het onthouden en overzichtelijk maken van zaken rondom uw uitkering. Zo weet u zeker dat u aan alles denkt wanneer u uzelf gaat aanmelden voor een WW uitkering en deze middelen helpen u ook met herinneringen aan de plichten die u heeft na het aanmelden voor de WW uitkering.

Nu aanmelden voor de WW uitkering

Natuurlijk is het van belang om het aanmelden voor een WW uitkering zo snel mogelijk te realiseren vanaf het moment dat u weet dat u werkeloos gaat worden. Zo zorgt u ervoor dat dit alles op tijd is doorgevoerd en u geen inkomen misloopt. Wanneer u uzelf gaat aanmelden voor de WW uitkering kan dit eenvoudig online. Belangrijk hierbij is dat u uw DigiD, uw laatste loonstrook, uw laatste arbeidscontract en uw rekeningnummer bij de hand heeft. De overige gegevens kunnen achterhaald worden aan de hand van uw DigiD.

Direct na aanmelden WW uitkering en tijdens de WW uitkering

Ook na het aanmelden voor de WW uitkering en tijdens het ontvangst van deze uitkering bent u verplicht aan enkele eisen te voldoen. Ook hierbij kunnen de applicatie en de checklist van het UWV voor u als geheugensteun dienen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de plicht om te solliciteren en om veranderingen, zoals ziekte of zwangerschap, door te geven. Natuurlijk kijkt het UWV samen met u hoe u het beste kunt zoeken naar werk en wat de mogelijkheden zijn wanneer u ziek of zwanger bent. Ook vrijwilligerswerk of het verkrijgen van nieuw werk, met minder uur, moet aan het UWV doorgegeven worden. Wanneer u niet voldoet aan deze plichten, kan dit invloed hebben op uw WW uitkering.

Vragen stellen

Natuurlijk komt u soms voor vragen te staan wanneer u uzelf gaat aanmelden voor de WW uitkering. Dit is logisch en daarom kunt u dan contact opnemen met het UWV via 0900-0544. Zo kunt u uzelf aanmelden voor de WW uitkering met de correcte informatie en ontstaan er geen problemen na het invullen van de formulieren.

Nederland draagt extra bij aan bewijzenbank Syrië
Nederland trekt € 1,5 miljoen uit voor de VN-databank voor bewijsmateriaal van ernstige misdaden die in de afgelopen jaren in Syrië zijn gepleegd. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken kondigde dat donderdag aan vanuit New York, waar hij deelneemt aan de Algemene Vergadering van de VN.

Makersevenementen in het onderwijs
Drie organisaties krijgen subsidie voor het organiseren van een makersevenement waar docenten, leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren aan de slag kunnen met creativiteit, technologie en ambachten. De evenementen, die in 2018 plaatsvinden, moeten docenten inspireren om in het onderwijs meer te doen met ‘maken’.

Steun voor vrouwenrechten en hongerbestrijding
Het kabinet stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor 'She Decides'. Dit is het internationale initiatief van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) om voorzieningen voor gezinsplanning voor miljoenen vrouwen in ontwikkelingslanden in stand te houden, nadat de Amerikaanse regering de ‘Global Gag Rule’ heeft aangekondigd. Die komt erop neer dat financiering van hulporganisaties wordt ingetrokken als deze in hun voorzieningenpakket ook veilige abortus aanbieden of bespreekbaar maken. 'Met als gevolg dat het aantal abortussen niet daalt, maar juist stijgt. Dat vrouwen alleen terecht kunnen bij kwakzalvers, met vaak verschrikkelijke gevolgen,' aldus minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Groningen en Rotterdam krijgen klimaatcentrum
Het internationale kenniscentrum voor klimaatadaptatie wordt gehuisvest in Rotterdam en Groningen. De twee steden hebben het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) binnengesleept door samen het meest overtuigende bod op tafel te leggen. De ligging van de steden, de kennis die zij hebben over de gevolgen van klimaatverandering en de innovatieve kantoorgebouwen zijn voor de selectiecommissie doorslaggevend geweest. Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) maakte in februari van dit jaar bekend dat het kenniscentrum, dat samen met de Verenigde Naties en Japan wordt opgezet, in Nederland komt.