Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvraag sociale dienst uitkering

Heeft u geen werk, geen recht op een WW-uitkering en heeft u geen inkomen om uzelf mee te voorzien? Dan vormt de bijstand, ofwel de sociale dienst uitkering, een laatste redmiddel. Voor niemand is het leuk om een aanvraag voor een sociale dienst uitkering te doen en daarom helpt uitkeringsinfo.nl u met informatie zodat u dit snel kunt afronden en verder kunt met zoeken naar werk, zodat u uit deze situatie kunt komen.

Voor wie is de aanvraag sociale dienst uitkering bedoeld?

De bijstandsuitkering is bedoelt voor de groep mensen die geen inkomen heeft en geen recht heeft op een andere uitkering. De sociale dienst uitkering is dan ook een laatste redmiddel om te voorkomen dat u uzelf niet meer kunt onderhouden. U kunt uw aanvraag voor de sociale dienst uitkering in sommige gevallen online doen, maar soms moet u voor de aanvraag van de sociale dienst uitkering ook bij uw eigen gemeente zijn. Wel is het bij deze uitkering noodzakelijk dat u ook niet meer beschikt over eigen vermogen. Deze uitkering is dan ook strikt voor mensen die anderzijds niet meer kunnen voorzien in eigen onderhoud.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag van de sociale dienst uitkering?

Wanneer u een aanvraag voor een sociale dienst uitkering heeft gedaan en u hier recht op heeft is het de bedoeling dat u op zoek gaat naar nieuw werk. De sociale dienst heeft hiervoor verschillende trajecten zodat mensen gestimuleerd worden bij het zoeken naar werk. Werk heeft vele voordelen, niet alleen bespaart het namelijk geld bij de overheid, wanneer u niet meer afhankelijk bent van uw uitkering, maar ook verbreedt werk uw sociale contacten en levert het u kennis en ervaring op binnen een bepaald werkgebied. Na de aanvraag voor de sociale dienst uitkering betaalt uw gemeente deze uitkering aan uw uit. Meer informatie over deze uitkering vindt u dan ook bij de Rijksoverheid.

Weer aan de slag na de sociale dienst uitkering

Wanneer u tijdens het ontvangen van uw uitkering een baan heeft kunnen vinden, wordt dit gestimuleerd door de sociale dienst. Soms komt u in een situatie waarin uw inkomen hierop achteruit gaat. De sociale dienst staat mensen dan bij om het beste eruit te halen. Stimulatie om te gaan werken is altijd het hoofdthema, natuurlijk met oog op mogelijke arbeidsongeschiktheid of andere bijkomende problemen. Wilt u weten wat het aannemen van een baan voor uw bijstandsuitkering betekent? Neem dan contact op met de sociale dienst van uw gemeente.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag van de sociale dienst uitkering

Heeft u recht op een bijstandsuitkering en wilt u de aanvraag van de sociale dienst uitkering gaan doen? Dan moet u zorgen dat u bij de aanvraag van de sociale dienst uitkering alle documenten bij de hand heeft die u hiervoor nodig heeft. Zorg dat u voor uzelf en uw huisgenoten overzichtelijk heeft wat de naam, geboortedatum, burgerservicenummer, nationaliteit en verblijfsvergunning zijn. Zorg daarnaast ook dat u van iedereen de inkomensgegevens, gegevens over vermogen, hoogte van de hypotheek/huur, begin- en einddatum van uw laatste werkgever en uw bankrekeningen weet. Woont u samen met uw partner/echtgenoot, dan doet u samen een aanvraag voor een sociale dienst uitkering. Het hebben van huisgenoten kan invloed hebben op uw uitkering.

Vragen stellen

Zorg verder dat u eerlijk en volledig antwoord bij uw aanvraag voor de sociale dienst uitkering. Weet u iets niet, neem dan contact op met het UWV, via 0900-0544, of met uw lokale sociale dienst bij de gemeente. Zij kunnen u helpen met alle vragen die u heeft omtrent de aanvraag voor de sociale dienst uitkering. Zo weet u zeker dat u ontvangt waar u recht op heeft, wanneer u de aanvraag voor de sociale dienst uitkering heeft afgerond.

Transvision wint aanbesteding Valysvervoer
Vervoerder Transvision mag ook de komende vier jaar het vervoer buiten de regio uitvoeren voor mensen met een mobiliteitsbeperking, zoals ouderen en gehandicapten. Dit zogenoemde Valysvervoer is een publieke dienst waar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks ongeveer 60 miljoen euro aan bijdraagt. Valys heeft ruim 400.000 gebruikers.

Quotum arbeidsbeperkten kan worden gedeactiveerd bij halen banen
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel dat er voor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. Het wetsvoorstel regelt ook dat, als dit niet het geval is, er eenmalig pas een jaar na activering een quotumheffing wordt opgelegd. De Kamer is hier over al eerder geïnformeerd.

Extra rechter voor Sint Maarten wegens werkvoorraad na Irma
Mevrouw mr. M.Th. Hoogland wordt plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zij wordt voor drie maanden ingezet als rechter op Sint Maarten om te helpen werkvoorraden weg te werken die zijn ontstaan, doordat na de orkaan Irma tijdelijk geen zittingen konden plaatsvinden.

Ondernemers en inkopers gaan met 23 acties beter aanbesteden
Publiceer als inkoper zo vroeg als mogelijk voorgenomen aanbestedingen en zorg voor transparante voorwaarden, zodat er geen onredelijke eisen gesteld worden aan bedrijven. Het zijn twee van de 23 acties die ondernemers en publieke organisaties zoals gemeenten gezamenlijk hebben afgesproken om succesvoller aan te besteden. Ook werken zij aan voorstellen om het onnodig samenvoegen (’clusteren’) van kleine aanbestedingen verder te voorkomen, zodat ook het MKB meer kansen heeft op deze opdrachten.