Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvraag sociale dienst uitkering

Heeft u geen werk, geen recht op een WW-uitkering en heeft u geen inkomen om uzelf mee te voorzien? Dan vormt de bijstand, ofwel de sociale dienst uitkering, een laatste redmiddel. Voor niemand is het leuk om een aanvraag voor een sociale dienst uitkering te doen en daarom helpt uitkeringsinfo.nl u met informatie zodat u dit snel kunt afronden en verder kunt met zoeken naar werk, zodat u uit deze situatie kunt komen.

Voor wie is de aanvraag sociale dienst uitkering bedoeld?

De bijstandsuitkering is bedoelt voor de groep mensen die geen inkomen heeft en geen recht heeft op een andere uitkering. De sociale dienst uitkering is dan ook een laatste redmiddel om te voorkomen dat u uzelf niet meer kunt onderhouden. U kunt uw aanvraag voor de sociale dienst uitkering in sommige gevallen online doen, maar soms moet u voor de aanvraag van de sociale dienst uitkering ook bij uw eigen gemeente zijn. Wel is het bij deze uitkering noodzakelijk dat u ook niet meer beschikt over eigen vermogen. Deze uitkering is dan ook strikt voor mensen die anderzijds niet meer kunnen voorzien in eigen onderhoud.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag van de sociale dienst uitkering?

Wanneer u een aanvraag voor een sociale dienst uitkering heeft gedaan en u hier recht op heeft is het de bedoeling dat u op zoek gaat naar nieuw werk. De sociale dienst heeft hiervoor verschillende trajecten zodat mensen gestimuleerd worden bij het zoeken naar werk. Werk heeft vele voordelen, niet alleen bespaart het namelijk geld bij de overheid, wanneer u niet meer afhankelijk bent van uw uitkering, maar ook verbreedt werk uw sociale contacten en levert het u kennis en ervaring op binnen een bepaald werkgebied. Na de aanvraag voor de sociale dienst uitkering betaalt uw gemeente deze uitkering aan uw uit. Meer informatie over deze uitkering vindt u dan ook bij de Rijksoverheid.

Weer aan de slag na de sociale dienst uitkering

Wanneer u tijdens het ontvangen van uw uitkering een baan heeft kunnen vinden, wordt dit gestimuleerd door de sociale dienst. Soms komt u in een situatie waarin uw inkomen hierop achteruit gaat. De sociale dienst staat mensen dan bij om het beste eruit te halen. Stimulatie om te gaan werken is altijd het hoofdthema, natuurlijk met oog op mogelijke arbeidsongeschiktheid of andere bijkomende problemen. Wilt u weten wat het aannemen van een baan voor uw bijstandsuitkering betekent? Neem dan contact op met de sociale dienst van uw gemeente.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag van de sociale dienst uitkering

Heeft u recht op een bijstandsuitkering en wilt u de aanvraag van de sociale dienst uitkering gaan doen? Dan moet u zorgen dat u bij de aanvraag van de sociale dienst uitkering alle documenten bij de hand heeft die u hiervoor nodig heeft. Zorg dat u voor uzelf en uw huisgenoten overzichtelijk heeft wat de naam, geboortedatum, burgerservicenummer, nationaliteit en verblijfsvergunning zijn. Zorg daarnaast ook dat u van iedereen de inkomensgegevens, gegevens over vermogen, hoogte van de hypotheek/huur, begin- en einddatum van uw laatste werkgever en uw bankrekeningen weet. Woont u samen met uw partner/echtgenoot, dan doet u samen een aanvraag voor een sociale dienst uitkering. Het hebben van huisgenoten kan invloed hebben op uw uitkering.

Vragen stellen

Zorg verder dat u eerlijk en volledig antwoord bij uw aanvraag voor de sociale dienst uitkering. Weet u iets niet, neem dan contact op met het UWV, via 0900-0544, of met uw lokale sociale dienst bij de gemeente. Zij kunnen u helpen met alle vragen die u heeft omtrent de aanvraag voor de sociale dienst uitkering. Zo weet u zeker dat u ontvangt waar u recht op heeft, wanneer u de aanvraag voor de sociale dienst uitkering heeft afgerond.

Nederland draagt extra bij aan bewijzenbank Syrië
Nederland trekt € 1,5 miljoen uit voor de VN-databank voor bewijsmateriaal van ernstige misdaden die in de afgelopen jaren in Syrië zijn gepleegd. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken kondigde dat donderdag aan vanuit New York, waar hij deelneemt aan de Algemene Vergadering van de VN.

Makersevenementen in het onderwijs
Drie organisaties krijgen subsidie voor het organiseren van een makersevenement waar docenten, leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren aan de slag kunnen met creativiteit, technologie en ambachten. De evenementen, die in 2018 plaatsvinden, moeten docenten inspireren om in het onderwijs meer te doen met ‘maken’.

Steun voor vrouwenrechten en hongerbestrijding
Het kabinet stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor 'She Decides'. Dit is het internationale initiatief van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) om voorzieningen voor gezinsplanning voor miljoenen vrouwen in ontwikkelingslanden in stand te houden, nadat de Amerikaanse regering de ‘Global Gag Rule’ heeft aangekondigd. Die komt erop neer dat financiering van hulporganisaties wordt ingetrokken als deze in hun voorzieningenpakket ook veilige abortus aanbieden of bespreekbaar maken. 'Met als gevolg dat het aantal abortussen niet daalt, maar juist stijgt. Dat vrouwen alleen terecht kunnen bij kwakzalvers, met vaak verschrikkelijke gevolgen,' aldus minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Groningen en Rotterdam krijgen klimaatcentrum
Het internationale kenniscentrum voor klimaatadaptatie wordt gehuisvest in Rotterdam en Groningen. De twee steden hebben het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) binnengesleept door samen het meest overtuigende bod op tafel te leggen. De ligging van de steden, de kennis die zij hebben over de gevolgen van klimaatverandering en de innovatieve kantoorgebouwen zijn voor de selectiecommissie doorslaggevend geweest. Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) maakte in februari van dit jaar bekend dat het kenniscentrum, dat samen met de Verenigde Naties en Japan wordt opgezet, in Nederland komt.