Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvraag sociale dienst uitkering

Heeft u geen werk, geen recht op een WW-uitkering en heeft u geen inkomen om uzelf mee te voorzien? Dan vormt de bijstand, ofwel de sociale dienst uitkering, een laatste redmiddel. Voor niemand is het leuk om een aanvraag voor een sociale dienst uitkering te doen en daarom helpt uitkeringsinfo.nl u met informatie zodat u dit snel kunt afronden en verder kunt met zoeken naar werk, zodat u uit deze situatie kunt komen.

Voor wie is de aanvraag sociale dienst uitkering bedoeld?

De bijstandsuitkering is bedoelt voor de groep mensen die geen inkomen heeft en geen recht heeft op een andere uitkering. De sociale dienst uitkering is dan ook een laatste redmiddel om te voorkomen dat u uzelf niet meer kunt onderhouden. U kunt uw aanvraag voor de sociale dienst uitkering in sommige gevallen online doen, maar soms moet u voor de aanvraag van de sociale dienst uitkering ook bij uw eigen gemeente zijn. Wel is het bij deze uitkering noodzakelijk dat u ook niet meer beschikt over eigen vermogen. Deze uitkering is dan ook strikt voor mensen die anderzijds niet meer kunnen voorzien in eigen onderhoud.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag van de sociale dienst uitkering?

Wanneer u een aanvraag voor een sociale dienst uitkering heeft gedaan en u hier recht op heeft is het de bedoeling dat u op zoek gaat naar nieuw werk. De sociale dienst heeft hiervoor verschillende trajecten zodat mensen gestimuleerd worden bij het zoeken naar werk. Werk heeft vele voordelen, niet alleen bespaart het namelijk geld bij de overheid, wanneer u niet meer afhankelijk bent van uw uitkering, maar ook verbreedt werk uw sociale contacten en levert het u kennis en ervaring op binnen een bepaald werkgebied. Na de aanvraag voor de sociale dienst uitkering betaalt uw gemeente deze uitkering aan uw uit. Meer informatie over deze uitkering vindt u dan ook bij de Rijksoverheid.

Weer aan de slag na de sociale dienst uitkering

Wanneer u tijdens het ontvangen van uw uitkering een baan heeft kunnen vinden, wordt dit gestimuleerd door de sociale dienst. Soms komt u in een situatie waarin uw inkomen hierop achteruit gaat. De sociale dienst staat mensen dan bij om het beste eruit te halen. Stimulatie om te gaan werken is altijd het hoofdthema, natuurlijk met oog op mogelijke arbeidsongeschiktheid of andere bijkomende problemen. Wilt u weten wat het aannemen van een baan voor uw bijstandsuitkering betekent? Neem dan contact op met de sociale dienst van uw gemeente.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag van de sociale dienst uitkering

Heeft u recht op een bijstandsuitkering en wilt u de aanvraag van de sociale dienst uitkering gaan doen? Dan moet u zorgen dat u bij de aanvraag van de sociale dienst uitkering alle documenten bij de hand heeft die u hiervoor nodig heeft. Zorg dat u voor uzelf en uw huisgenoten overzichtelijk heeft wat de naam, geboortedatum, burgerservicenummer, nationaliteit en verblijfsvergunning zijn. Zorg daarnaast ook dat u van iedereen de inkomensgegevens, gegevens over vermogen, hoogte van de hypotheek/huur, begin- en einddatum van uw laatste werkgever en uw bankrekeningen weet. Woont u samen met uw partner/echtgenoot, dan doet u samen een aanvraag voor een sociale dienst uitkering. Het hebben van huisgenoten kan invloed hebben op uw uitkering.

Vragen stellen

Zorg verder dat u eerlijk en volledig antwoord bij uw aanvraag voor de sociale dienst uitkering. Weet u iets niet, neem dan contact op met het UWV, via 0900-0544, of met uw lokale sociale dienst bij de gemeente. Zij kunnen u helpen met alle vragen die u heeft omtrent de aanvraag voor de sociale dienst uitkering. Zo weet u zeker dat u ontvangt waar u recht op heeft, wanneer u de aanvraag voor de sociale dienst uitkering heeft afgerond.

Eerste Kamer steunt bewaren kentekengegevens
Kentekengegevens van voertuigen die langs de openbare weg op bepaalde locaties een ANPR-camera passeren mogen vier weken worden bewaard. Een wet van die strekking is vandaag met ruime meerderheid door de Eerste Kamer aanvaard. ANPR (Automatic Number Plate Recognition) is van belang voor de opsporing van ernstige misdrijven waarbij pas later blijkt dat informatie over een voertuig een rol speelt. Dat kan het geval zijn bij plofkraken, ontvoeringen, mensenhandel en terrorisme. ANPR kan ook helpen bij de aanhouding van voortvluchtigen.

Brochure op maat voor werkgevers reservisten
Een aantal werknemers bij provincie en waterschap combineert het dagelijks werk met een parttime baan bij Defensie. Voor hen, hun leidinggevenden en collega’s is er nu een praktische ‘handreiking’ op maat. De brochures, vandaag officieel overhandigd, helpen bij het maken van goede afspraken. Ze tonen ook dat het mes aan 2 kanten snijdt.    

COA's Gerard Bakker beste overheidsmanager en Staatsbosbeheer beste overheidsorganisatie
Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), heeft de prijs voor Beste Overheidsmanager van het Jaar gewonnen. Hij ontvangt de award omdat hij ondanks de enorme complexiteit van de opgave en de grote politieke en maatschappelijke impact de hoge instroom van asielzoekers in 2015 en 2016 op een verbindende en energieke manier het hoofd heeft geboden.

Reacties op Amsterdam als nieuwe vestigingsplaats EMA
Minister Bruno Bruins (VWS): ‘Dit is goed nieuws voor alle patiënten in Europa. De keuze voor Amsterdam betekent dat de EMA haar belangrijke werk ook na de Brexit ongestoord kan voortzetten. Nieuwe innovatieve medicijnen kunnen zonder vertraging toegang blijven krijgen tot de markt. Ook blijft EMA in staat snel en adequaat in  te grijpen als er problemen optreden met een middel. Beiden zijn van groot belang voor alle patiënten in Europa. Wij zijn heel blij dat Europa gekozen heeft voor de inhoud. Ik dank iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie resultaat.'