Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvraag sociale dienst uitkering

Heeft u geen werk, geen recht op een WW-uitkering en heeft u geen inkomen om uzelf mee te voorzien? Dan vormt de bijstand, ofwel de sociale dienst uitkering, een laatste redmiddel. Voor niemand is het leuk om een aanvraag voor een sociale dienst uitkering te doen en daarom helpt uitkeringsinfo.nl u met informatie zodat u dit snel kunt afronden en verder kunt met zoeken naar werk, zodat u uit deze situatie kunt komen.

Voor wie is de aanvraag sociale dienst uitkering bedoeld?

De bijstandsuitkering is bedoelt voor de groep mensen die geen inkomen heeft en geen recht heeft op een andere uitkering. De sociale dienst uitkering is dan ook een laatste redmiddel om te voorkomen dat u uzelf niet meer kunt onderhouden. U kunt uw aanvraag voor de sociale dienst uitkering in sommige gevallen online doen, maar soms moet u voor de aanvraag van de sociale dienst uitkering ook bij uw eigen gemeente zijn. Wel is het bij deze uitkering noodzakelijk dat u ook niet meer beschikt over eigen vermogen. Deze uitkering is dan ook strikt voor mensen die anderzijds niet meer kunnen voorzien in eigen onderhoud.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag van de sociale dienst uitkering?

Wanneer u een aanvraag voor een sociale dienst uitkering heeft gedaan en u hier recht op heeft is het de bedoeling dat u op zoek gaat naar nieuw werk. De sociale dienst heeft hiervoor verschillende trajecten zodat mensen gestimuleerd worden bij het zoeken naar werk. Werk heeft vele voordelen, niet alleen bespaart het namelijk geld bij de overheid, wanneer u niet meer afhankelijk bent van uw uitkering, maar ook verbreedt werk uw sociale contacten en levert het u kennis en ervaring op binnen een bepaald werkgebied. Na de aanvraag voor de sociale dienst uitkering betaalt uw gemeente deze uitkering aan uw uit. Meer informatie over deze uitkering vindt u dan ook bij de Rijksoverheid.

Weer aan de slag na de sociale dienst uitkering

Wanneer u tijdens het ontvangen van uw uitkering een baan heeft kunnen vinden, wordt dit gestimuleerd door de sociale dienst. Soms komt u in een situatie waarin uw inkomen hierop achteruit gaat. De sociale dienst staat mensen dan bij om het beste eruit te halen. Stimulatie om te gaan werken is altijd het hoofdthema, natuurlijk met oog op mogelijke arbeidsongeschiktheid of andere bijkomende problemen. Wilt u weten wat het aannemen van een baan voor uw bijstandsuitkering betekent? Neem dan contact op met de sociale dienst van uw gemeente.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag van de sociale dienst uitkering

Heeft u recht op een bijstandsuitkering en wilt u de aanvraag van de sociale dienst uitkering gaan doen? Dan moet u zorgen dat u bij de aanvraag van de sociale dienst uitkering alle documenten bij de hand heeft die u hiervoor nodig heeft. Zorg dat u voor uzelf en uw huisgenoten overzichtelijk heeft wat de naam, geboortedatum, burgerservicenummer, nationaliteit en verblijfsvergunning zijn. Zorg daarnaast ook dat u van iedereen de inkomensgegevens, gegevens over vermogen, hoogte van de hypotheek/huur, begin- en einddatum van uw laatste werkgever en uw bankrekeningen weet. Woont u samen met uw partner/echtgenoot, dan doet u samen een aanvraag voor een sociale dienst uitkering. Het hebben van huisgenoten kan invloed hebben op uw uitkering.

Vragen stellen

Zorg verder dat u eerlijk en volledig antwoord bij uw aanvraag voor de sociale dienst uitkering. Weet u iets niet, neem dan contact op met het UWV, via 0900-0544, of met uw lokale sociale dienst bij de gemeente. Zij kunnen u helpen met alle vragen die u heeft omtrent de aanvraag voor de sociale dienst uitkering. Zo weet u zeker dat u ontvangt waar u recht op heeft, wanneer u de aanvraag voor de sociale dienst uitkering heeft afgerond.

Lessen trekken uit operatie Basisregistratie Personen
De lessen die geleerd worden uit de operatie Basisregistratie Personen moeten niet alleen op de Basisregistratie Personen (BRP) worden toegepast maar ook worden besproken in de bredere context van het ministerie en de Rijksoverheid. Dat schrijft staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops aan de Tweede Kamer in de reactie op het rapport van de commissie BRP.

Oplossing voor ontvangers getto-uitkering
Er is een oplossing gevonden voor een groep van circa 300 overlevenden van de Tweede Wereldoorlog die van de Duitse overheid een uitkering ontvangen voor onbetaald werk dat zij tijdens de oorlog hebben verricht, de zogenaamde getto-uitkering. De oplossing geldt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016.

Nederland EU-koploper vast en mobiel internet
Nederland is opnieuw de Europese nummer 1 als het gaat om de beschikbaarheid én snelheid van zowel vaste als mobiele netwerken voor internet, tv en telefonie. Dat blijkt uit de jaarlijkse, toonaangevende Digital Economy and Society Index (DESI) van de EU die de digitale economie in kaart brengt.

Benoeming hoofddirecteur Financiën, Management en Control bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Drs. H.J. (Hillie) Beentjes wordt hoofddirecteur Financiën, Management en Control bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 augustus 2018.