Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvraag sociale dienst uitkering

Heeft u geen werk, geen recht op een WW-uitkering en heeft u geen inkomen om uzelf mee te voorzien? Dan vormt de bijstand, ofwel de sociale dienst uitkering, een laatste redmiddel. Voor niemand is het leuk om een aanvraag voor een sociale dienst uitkering te doen en daarom helpt uitkeringsinfo.nl u met informatie zodat u dit snel kunt afronden en verder kunt met zoeken naar werk, zodat u uit deze situatie kunt komen.

Voor wie is de aanvraag sociale dienst uitkering bedoeld?

De bijstandsuitkering is bedoelt voor de groep mensen die geen inkomen heeft en geen recht heeft op een andere uitkering. De sociale dienst uitkering is dan ook een laatste redmiddel om te voorkomen dat u uzelf niet meer kunt onderhouden. U kunt uw aanvraag voor de sociale dienst uitkering in sommige gevallen online doen, maar soms moet u voor de aanvraag van de sociale dienst uitkering ook bij uw eigen gemeente zijn. Wel is het bij deze uitkering noodzakelijk dat u ook niet meer beschikt over eigen vermogen. Deze uitkering is dan ook strikt voor mensen die anderzijds niet meer kunnen voorzien in eigen onderhoud.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag van de sociale dienst uitkering?

Wanneer u een aanvraag voor een sociale dienst uitkering heeft gedaan en u hier recht op heeft is het de bedoeling dat u op zoek gaat naar nieuw werk. De sociale dienst heeft hiervoor verschillende trajecten zodat mensen gestimuleerd worden bij het zoeken naar werk. Werk heeft vele voordelen, niet alleen bespaart het namelijk geld bij de overheid, wanneer u niet meer afhankelijk bent van uw uitkering, maar ook verbreedt werk uw sociale contacten en levert het u kennis en ervaring op binnen een bepaald werkgebied. Na de aanvraag voor de sociale dienst uitkering betaalt uw gemeente deze uitkering aan uw uit. Meer informatie over deze uitkering vindt u dan ook bij de Rijksoverheid.

Weer aan de slag na de sociale dienst uitkering

Wanneer u tijdens het ontvangen van uw uitkering een baan heeft kunnen vinden, wordt dit gestimuleerd door de sociale dienst. Soms komt u in een situatie waarin uw inkomen hierop achteruit gaat. De sociale dienst staat mensen dan bij om het beste eruit te halen. Stimulatie om te gaan werken is altijd het hoofdthema, natuurlijk met oog op mogelijke arbeidsongeschiktheid of andere bijkomende problemen. Wilt u weten wat het aannemen van een baan voor uw bijstandsuitkering betekent? Neem dan contact op met de sociale dienst van uw gemeente.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag van de sociale dienst uitkering

Heeft u recht op een bijstandsuitkering en wilt u de aanvraag van de sociale dienst uitkering gaan doen? Dan moet u zorgen dat u bij de aanvraag van de sociale dienst uitkering alle documenten bij de hand heeft die u hiervoor nodig heeft. Zorg dat u voor uzelf en uw huisgenoten overzichtelijk heeft wat de naam, geboortedatum, burgerservicenummer, nationaliteit en verblijfsvergunning zijn. Zorg daarnaast ook dat u van iedereen de inkomensgegevens, gegevens over vermogen, hoogte van de hypotheek/huur, begin- en einddatum van uw laatste werkgever en uw bankrekeningen weet. Woont u samen met uw partner/echtgenoot, dan doet u samen een aanvraag voor een sociale dienst uitkering. Het hebben van huisgenoten kan invloed hebben op uw uitkering.

Vragen stellen

Zorg verder dat u eerlijk en volledig antwoord bij uw aanvraag voor de sociale dienst uitkering. Weet u iets niet, neem dan contact op met het UWV, via 0900-0544, of met uw lokale sociale dienst bij de gemeente. Zij kunnen u helpen met alle vragen die u heeft omtrent de aanvraag voor de sociale dienst uitkering. Zo weet u zeker dat u ontvangt waar u recht op heeft, wanneer u de aanvraag voor de sociale dienst uitkering heeft afgerond.

Maatregelen tegen droogte blijven van kracht
De maatregelen tegen de droogte in Nederland blijven onverminderd van kracht. De problemen met betrekking tot de waterkwaliteit, verzilting en natuur, scheepvaart en landbouw zijn voorlopig zeker nog niet voorbij. Dat heeft het landelijke Managementteam Watertekorten vanmorgen bekend gemaakt. De regen van afgelopen week heeft niet gezorgd voor een structurele verbetering.

Minister-president Rutte bezoekt Dairy Campus en WaterCampus in Leeuwarden
Minister-president Rutte bezoekt maandag 20 augustus 2018 Dairy Campus en WaterCampus in Leeuwarden. Op beide locaties wordt de minister-president rondgeleid en gaat hij in gesprek met onderzoekers, ondernemers en bestuurders over de toekomst van landbouw, land- en watergebruik, waterbeschikbaarheid en duurzaamheid.

Rijksbijdrage voor middelbare scholen wordt versimpeld
Minister Slob gaat het voor schoolbesturen van middelbare scholen inzichtelijker maken hoeveel geld zij van de rijksoverheid krijgen. Nu gaat er een ingewikkelde rekensom vooraf aan het vaststellen van die zogeheten lumpsum. Die rekensom leidt ertoe dat voor leerlingen op verschillende scholen niet altijd hetzelfde wordt bekostigd. In de toekomst krijgen scholen een vast bedrag per vestiging en per leerling en wordt hun budget dus makkelijker te berekenen. Dat schrijft Slob donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer scholen voor 10- tot 14-jarigen
Het aantal scholen dat onderwijs geeft aan leerlingen van 10 tot 14 jaar, groeit komend schooljaar van 6 naar 12. Op dit soort scholen krijgen leerlingen tussen de 10 en 14 jaar les in een doorlopende leerlijn, zodat ze meer geleidelijk kunnen overstappen van de basisschool naar de middelbare school. Minister Slob heeft de aanvragen van de scholen om mee te doen aan een pilot woensdag goedgekeurd.