Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvraag uitkering UWV

Het doen van een aanvraag voor een uitkering bij het UWV is vaak lastig. Dit wilt u graag zo gemakkelijk mogelijk houden, zodat u bezig kan met bijvoorbeeld het zoeken naar nieuw werk of andere zaken die op dat moment in uw leven van belang zijn. Dat snappen wij van uitkeringsinfo.nl en wij helpen u dan ook graag met informatie zodat uw aanvraag van de uitkering bij het UWV eenvoudiger verloopt.

Tips bij de aanvraag van de uitkering bij het UWV

Weet u al op welke uitkering u recht heeft en wilt u de aanvraag van de uitkering bij het UWV gaan doen? Dan hebben wij enkele tips voor u. Ten eerste moet u voordat u begint zorgen dat u de benodigde informatie bij de hand heeft. Wanneer u weet welke uitkering u gaat aanvragen kunt u vooraf op de website zien wat u hiervoor nodig heeft. Het is prettig dat u de aanvraag in één keer af kunt ronden, zo voorkomt u dat u aspecten vergeet en u zodoende een deel van uw inkomsten misloopt. De tweede tip spreekt voor veel mensen voor zich. Zorg dat je volledig en eerlijk bent. Het doen van een aanvraag voor een uitkering bij het UWV vraagt om veel informatie. Weet u niet wat een vraag betekent of welke informatie u hier in moet vullen? Neem dan contact op met het UWV. U voorkomt hiermee dat u foute antwoorden invult en zo later problemen krijgt bij het ontvangen van uw uitkering.  De laatste tip luidt wees op tijd. Wanneer u op tijd al uw gegevens invult voorkomt u dat u inkomen misloopt, zo moet u bijvoorbeeld de aanvraag voor de uitkering bij het UWV wanneer u werkeloos wordt binnen een week na uw laatste werkdag invullen.

Weet waar u recht op heeft

De aanvraag voor een uitkering bij het UWV kunt u met behulp van de klantenservice van het UWV eenvoudig invullen. Soms is het duidelijk waar u recht op heeft, bijvoorbeeld wanneer u werkeloos wordt en voldoet aan de eisen voor het krijgen van de WW uitkering. Soms is dit echter ingewikkelder, zoals bij een Wajong uitkering of wanneer u ziek bent geworden. Niet alleen voor een aanvraag van een uitkering kan het UWV u helpen, maar ook bij het inzichtelijk maken van uw rechten. Zo zijn er verschillende uitkeringen, waarbij u wellicht door de bomen het bos niet meer ziet. Neem contact op met het UWV om samen met één van de medewerkers te kijken naar uw specifieke situatie, zodat u altijd inzichtelijk heeft waar u recht op heeft en u de aanvraag voor de uitkering bij het UWV direct goed doet.

Weet wat uw plichten zijn

Wanneer u een aanvraag voor een uitkering bij het UWV doet heeft u in sommige gevallen ook te maken met plichten. Zo is er bij de WW de sollicitatieplicht en bent u in sommige gevallen verplicht om te melden wanneer u bijvoorbeeld op vakantie gaat. Per uitkering verschillen deze plichten sterk. Iemand die nog kan werken wordt op deze manier gestimuleerd, maar iemand waarbij deze mogelijkheden er niet zijn hoeft niet onnodig te solliciteren. Kijk na uw aanvraag voor de uitkering bij het UWV dan ook goed naar uw plichten, want het niet nakomen hiervan kan invloed hebben op uw uitkering.

Stel uw vragen

Wanneer u na het lezen van de tekst nog vragen heeft kunt u contact opnemen met het UWV. Zij kunnen u alles vertellen over uw specifieke situatie en op deze manier voorkomt u dat u fouten maakt bij de aanvraag van een uitkering bij het UWV of dat u inkomen misloopt. Het UWV is bereikbaar via 0900-0544 (90 cpm).

Transvision wint aanbesteding Valysvervoer
Vervoerder Transvision mag ook de komende vier jaar het vervoer buiten de regio uitvoeren voor mensen met een mobiliteitsbeperking, zoals ouderen en gehandicapten. Dit zogenoemde Valysvervoer is een publieke dienst waar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks ongeveer 60 miljoen euro aan bijdraagt. Valys heeft ruim 400.000 gebruikers.

Quotum arbeidsbeperkten kan worden gedeactiveerd bij halen banen
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel dat er voor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. Het wetsvoorstel regelt ook dat, als dit niet het geval is, er eenmalig pas een jaar na activering een quotumheffing wordt opgelegd. De Kamer is hier over al eerder geïnformeerd.

Extra rechter voor Sint Maarten wegens werkvoorraad na Irma
Mevrouw mr. M.Th. Hoogland wordt plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zij wordt voor drie maanden ingezet als rechter op Sint Maarten om te helpen werkvoorraden weg te werken die zijn ontstaan, doordat na de orkaan Irma tijdelijk geen zittingen konden plaatsvinden.

Ondernemers en inkopers gaan met 23 acties beter aanbesteden
Publiceer als inkoper zo vroeg als mogelijk voorgenomen aanbestedingen en zorg voor transparante voorwaarden, zodat er geen onredelijke eisen gesteld worden aan bedrijven. Het zijn twee van de 23 acties die ondernemers en publieke organisaties zoals gemeenten gezamenlijk hebben afgesproken om succesvoller aan te besteden. Ook werken zij aan voorstellen om het onnodig samenvoegen (’clusteren’) van kleine aanbestedingen verder te voorkomen, zodat ook het MKB meer kansen heeft op deze opdrachten.