Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvraag uitkering UWV

Het doen van een aanvraag voor een uitkering bij het UWV is vaak lastig. Dit wilt u graag zo gemakkelijk mogelijk houden, zodat u bezig kan met bijvoorbeeld het zoeken naar nieuw werk of andere zaken die op dat moment in uw leven van belang zijn. Dat snappen wij van uitkeringsinfo.nl en wij helpen u dan ook graag met informatie zodat uw aanvraag van de uitkering bij het UWV eenvoudiger verloopt.

Tips bij de aanvraag van de uitkering bij het UWV

Weet u al op welke uitkering u recht heeft en wilt u de aanvraag van de uitkering bij het UWV gaan doen? Dan hebben wij enkele tips voor u. Ten eerste moet u voordat u begint zorgen dat u de benodigde informatie bij de hand heeft. Wanneer u weet welke uitkering u gaat aanvragen kunt u vooraf op de website zien wat u hiervoor nodig heeft. Het is prettig dat u de aanvraag in één keer af kunt ronden, zo voorkomt u dat u aspecten vergeet en u zodoende een deel van uw inkomsten misloopt. De tweede tip spreekt voor veel mensen voor zich. Zorg dat je volledig en eerlijk bent. Het doen van een aanvraag voor een uitkering bij het UWV vraagt om veel informatie. Weet u niet wat een vraag betekent of welke informatie u hier in moet vullen? Neem dan contact op met het UWV. U voorkomt hiermee dat u foute antwoorden invult en zo later problemen krijgt bij het ontvangen van uw uitkering.  De laatste tip luidt wees op tijd. Wanneer u op tijd al uw gegevens invult voorkomt u dat u inkomen misloopt, zo moet u bijvoorbeeld de aanvraag voor de uitkering bij het UWV wanneer u werkeloos wordt binnen een week na uw laatste werkdag invullen.

Weet waar u recht op heeft

De aanvraag voor een uitkering bij het UWV kunt u met behulp van de klantenservice van het UWV eenvoudig invullen. Soms is het duidelijk waar u recht op heeft, bijvoorbeeld wanneer u werkeloos wordt en voldoet aan de eisen voor het krijgen van de WW uitkering. Soms is dit echter ingewikkelder, zoals bij een Wajong uitkering of wanneer u ziek bent geworden. Niet alleen voor een aanvraag van een uitkering kan het UWV u helpen, maar ook bij het inzichtelijk maken van uw rechten. Zo zijn er verschillende uitkeringen, waarbij u wellicht door de bomen het bos niet meer ziet. Neem contact op met het UWV om samen met één van de medewerkers te kijken naar uw specifieke situatie, zodat u altijd inzichtelijk heeft waar u recht op heeft en u de aanvraag voor de uitkering bij het UWV direct goed doet.

Weet wat uw plichten zijn

Wanneer u een aanvraag voor een uitkering bij het UWV doet heeft u in sommige gevallen ook te maken met plichten. Zo is er bij de WW de sollicitatieplicht en bent u in sommige gevallen verplicht om te melden wanneer u bijvoorbeeld op vakantie gaat. Per uitkering verschillen deze plichten sterk. Iemand die nog kan werken wordt op deze manier gestimuleerd, maar iemand waarbij deze mogelijkheden er niet zijn hoeft niet onnodig te solliciteren. Kijk na uw aanvraag voor de uitkering bij het UWV dan ook goed naar uw plichten, want het niet nakomen hiervan kan invloed hebben op uw uitkering.

Stel uw vragen

Wanneer u na het lezen van de tekst nog vragen heeft kunt u contact opnemen met het UWV. Zij kunnen u alles vertellen over uw specifieke situatie en op deze manier voorkomt u dat u fouten maakt bij de aanvraag van een uitkering bij het UWV of dat u inkomen misloopt. Het UWV is bereikbaar via 0900-0544 (90 cpm).

Maatregelen tegen droogte blijven van kracht
De maatregelen tegen de droogte in Nederland blijven onverminderd van kracht. De problemen met betrekking tot de waterkwaliteit, verzilting en natuur, scheepvaart en landbouw zijn voorlopig zeker nog niet voorbij. Dat heeft het landelijke Managementteam Watertekorten vanmorgen bekend gemaakt. De regen van afgelopen week heeft niet gezorgd voor een structurele verbetering.

Minister-president Rutte bezoekt Dairy Campus en WaterCampus in Leeuwarden
Minister-president Rutte bezoekt maandag 20 augustus 2018 Dairy Campus en WaterCampus in Leeuwarden. Op beide locaties wordt de minister-president rondgeleid en gaat hij in gesprek met onderzoekers, ondernemers en bestuurders over de toekomst van landbouw, land- en watergebruik, waterbeschikbaarheid en duurzaamheid.

Rijksbijdrage voor middelbare scholen wordt versimpeld
Minister Slob gaat het voor schoolbesturen van middelbare scholen inzichtelijker maken hoeveel geld zij van de rijksoverheid krijgen. Nu gaat er een ingewikkelde rekensom vooraf aan het vaststellen van die zogeheten lumpsum. Die rekensom leidt ertoe dat voor leerlingen op verschillende scholen niet altijd hetzelfde wordt bekostigd. In de toekomst krijgen scholen een vast bedrag per vestiging en per leerling en wordt hun budget dus makkelijker te berekenen. Dat schrijft Slob donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer scholen voor 10- tot 14-jarigen
Het aantal scholen dat onderwijs geeft aan leerlingen van 10 tot 14 jaar, groeit komend schooljaar van 6 naar 12. Op dit soort scholen krijgen leerlingen tussen de 10 en 14 jaar les in een doorlopende leerlijn, zodat ze meer geleidelijk kunnen overstappen van de basisschool naar de middelbare school. Minister Slob heeft de aanvragen van de scholen om mee te doen aan een pilot woensdag goedgekeurd.