Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvraag uitkering UWV

Het doen van een aanvraag voor een uitkering bij het UWV is vaak lastig. Dit wilt u graag zo gemakkelijk mogelijk houden, zodat u bezig kan met bijvoorbeeld het zoeken naar nieuw werk of andere zaken die op dat moment in uw leven van belang zijn. Dat snappen wij van uitkeringsinfo.nl en wij helpen u dan ook graag met informatie zodat uw aanvraag van de uitkering bij het UWV eenvoudiger verloopt.

Tips bij de aanvraag van de uitkering bij het UWV

Weet u al op welke uitkering u recht heeft en wilt u de aanvraag van de uitkering bij het UWV gaan doen? Dan hebben wij enkele tips voor u. Ten eerste moet u voordat u begint zorgen dat u de benodigde informatie bij de hand heeft. Wanneer u weet welke uitkering u gaat aanvragen kunt u vooraf op de website zien wat u hiervoor nodig heeft. Het is prettig dat u de aanvraag in één keer af kunt ronden, zo voorkomt u dat u aspecten vergeet en u zodoende een deel van uw inkomsten misloopt. De tweede tip spreekt voor veel mensen voor zich. Zorg dat je volledig en eerlijk bent. Het doen van een aanvraag voor een uitkering bij het UWV vraagt om veel informatie. Weet u niet wat een vraag betekent of welke informatie u hier in moet vullen? Neem dan contact op met het UWV. U voorkomt hiermee dat u foute antwoorden invult en zo later problemen krijgt bij het ontvangen van uw uitkering.  De laatste tip luidt wees op tijd. Wanneer u op tijd al uw gegevens invult voorkomt u dat u inkomen misloopt, zo moet u bijvoorbeeld de aanvraag voor de uitkering bij het UWV wanneer u werkeloos wordt binnen een week na uw laatste werkdag invullen.

Weet waar u recht op heeft

De aanvraag voor een uitkering bij het UWV kunt u met behulp van de klantenservice van het UWV eenvoudig invullen. Soms is het duidelijk waar u recht op heeft, bijvoorbeeld wanneer u werkeloos wordt en voldoet aan de eisen voor het krijgen van de WW uitkering. Soms is dit echter ingewikkelder, zoals bij een Wajong uitkering of wanneer u ziek bent geworden. Niet alleen voor een aanvraag van een uitkering kan het UWV u helpen, maar ook bij het inzichtelijk maken van uw rechten. Zo zijn er verschillende uitkeringen, waarbij u wellicht door de bomen het bos niet meer ziet. Neem contact op met het UWV om samen met één van de medewerkers te kijken naar uw specifieke situatie, zodat u altijd inzichtelijk heeft waar u recht op heeft en u de aanvraag voor de uitkering bij het UWV direct goed doet.

Weet wat uw plichten zijn

Wanneer u een aanvraag voor een uitkering bij het UWV doet heeft u in sommige gevallen ook te maken met plichten. Zo is er bij de WW de sollicitatieplicht en bent u in sommige gevallen verplicht om te melden wanneer u bijvoorbeeld op vakantie gaat. Per uitkering verschillen deze plichten sterk. Iemand die nog kan werken wordt op deze manier gestimuleerd, maar iemand waarbij deze mogelijkheden er niet zijn hoeft niet onnodig te solliciteren. Kijk na uw aanvraag voor de uitkering bij het UWV dan ook goed naar uw plichten, want het niet nakomen hiervan kan invloed hebben op uw uitkering.

Stel uw vragen

Wanneer u na het lezen van de tekst nog vragen heeft kunt u contact opnemen met het UWV. Zij kunnen u alles vertellen over uw specifieke situatie en op deze manier voorkomt u dat u fouten maakt bij de aanvraag van een uitkering bij het UWV of dat u inkomen misloopt. Het UWV is bereikbaar via 0900-0544 (90 cpm).

Eerste Kamer steunt bewaren kentekengegevens
Kentekengegevens van voertuigen die langs de openbare weg op bepaalde locaties een ANPR-camera passeren mogen vier weken worden bewaard. Een wet van die strekking is vandaag met ruime meerderheid door de Eerste Kamer aanvaard. ANPR (Automatic Number Plate Recognition) is van belang voor de opsporing van ernstige misdrijven waarbij pas later blijkt dat informatie over een voertuig een rol speelt. Dat kan het geval zijn bij plofkraken, ontvoeringen, mensenhandel en terrorisme. ANPR kan ook helpen bij de aanhouding van voortvluchtigen.

Brochure op maat voor werkgevers reservisten
Een aantal werknemers bij provincie en waterschap combineert het dagelijks werk met een parttime baan bij Defensie. Voor hen, hun leidinggevenden en collega’s is er nu een praktische ‘handreiking’ op maat. De brochures, vandaag officieel overhandigd, helpen bij het maken van goede afspraken. Ze tonen ook dat het mes aan 2 kanten snijdt.    

COA's Gerard Bakker beste overheidsmanager en Staatsbosbeheer beste overheidsorganisatie
Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), heeft de prijs voor Beste Overheidsmanager van het Jaar gewonnen. Hij ontvangt de award omdat hij ondanks de enorme complexiteit van de opgave en de grote politieke en maatschappelijke impact de hoge instroom van asielzoekers in 2015 en 2016 op een verbindende en energieke manier het hoofd heeft geboden.

Reacties op Amsterdam als nieuwe vestigingsplaats EMA
Minister Bruno Bruins (VWS): ‘Dit is goed nieuws voor alle patiënten in Europa. De keuze voor Amsterdam betekent dat de EMA haar belangrijke werk ook na de Brexit ongestoord kan voortzetten. Nieuwe innovatieve medicijnen kunnen zonder vertraging toegang blijven krijgen tot de markt. Ook blijft EMA in staat snel en adequaat in  te grijpen als er problemen optreden met een middel. Beiden zijn van groot belang voor alle patiënten in Europa. Wij zijn heel blij dat Europa gekozen heeft voor de inhoud. Ik dank iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie resultaat.'