Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvraag uitkering UWV

Het doen van een aanvraag voor een uitkering bij het UWV is vaak lastig. Dit wilt u graag zo gemakkelijk mogelijk houden, zodat u bezig kan met bijvoorbeeld het zoeken naar nieuw werk of andere zaken die op dat moment in uw leven van belang zijn. Dat snappen wij van uitkeringsinfo.nl en wij helpen u dan ook graag met informatie zodat uw aanvraag van de uitkering bij het UWV eenvoudiger verloopt.

Tips bij de aanvraag van de uitkering bij het UWV

Weet u al op welke uitkering u recht heeft en wilt u de aanvraag van de uitkering bij het UWV gaan doen? Dan hebben wij enkele tips voor u. Ten eerste moet u voordat u begint zorgen dat u de benodigde informatie bij de hand heeft. Wanneer u weet welke uitkering u gaat aanvragen kunt u vooraf op de website zien wat u hiervoor nodig heeft. Het is prettig dat u de aanvraag in één keer af kunt ronden, zo voorkomt u dat u aspecten vergeet en u zodoende een deel van uw inkomsten misloopt. De tweede tip spreekt voor veel mensen voor zich. Zorg dat je volledig en eerlijk bent. Het doen van een aanvraag voor een uitkering bij het UWV vraagt om veel informatie. Weet u niet wat een vraag betekent of welke informatie u hier in moet vullen? Neem dan contact op met het UWV. U voorkomt hiermee dat u foute antwoorden invult en zo later problemen krijgt bij het ontvangen van uw uitkering.  De laatste tip luidt wees op tijd. Wanneer u op tijd al uw gegevens invult voorkomt u dat u inkomen misloopt, zo moet u bijvoorbeeld de aanvraag voor de uitkering bij het UWV wanneer u werkeloos wordt binnen een week na uw laatste werkdag invullen.

Weet waar u recht op heeft

De aanvraag voor een uitkering bij het UWV kunt u met behulp van de klantenservice van het UWV eenvoudig invullen. Soms is het duidelijk waar u recht op heeft, bijvoorbeeld wanneer u werkeloos wordt en voldoet aan de eisen voor het krijgen van de WW uitkering. Soms is dit echter ingewikkelder, zoals bij een Wajong uitkering of wanneer u ziek bent geworden. Niet alleen voor een aanvraag van een uitkering kan het UWV u helpen, maar ook bij het inzichtelijk maken van uw rechten. Zo zijn er verschillende uitkeringen, waarbij u wellicht door de bomen het bos niet meer ziet. Neem contact op met het UWV om samen met één van de medewerkers te kijken naar uw specifieke situatie, zodat u altijd inzichtelijk heeft waar u recht op heeft en u de aanvraag voor de uitkering bij het UWV direct goed doet.

Weet wat uw plichten zijn

Wanneer u een aanvraag voor een uitkering bij het UWV doet heeft u in sommige gevallen ook te maken met plichten. Zo is er bij de WW de sollicitatieplicht en bent u in sommige gevallen verplicht om te melden wanneer u bijvoorbeeld op vakantie gaat. Per uitkering verschillen deze plichten sterk. Iemand die nog kan werken wordt op deze manier gestimuleerd, maar iemand waarbij deze mogelijkheden er niet zijn hoeft niet onnodig te solliciteren. Kijk na uw aanvraag voor de uitkering bij het UWV dan ook goed naar uw plichten, want het niet nakomen hiervan kan invloed hebben op uw uitkering.

Stel uw vragen

Wanneer u na het lezen van de tekst nog vragen heeft kunt u contact opnemen met het UWV. Zij kunnen u alles vertellen over uw specifieke situatie en op deze manier voorkomt u dat u fouten maakt bij de aanvraag van een uitkering bij het UWV of dat u inkomen misloopt. Het UWV is bereikbaar via 0900-0544 (90 cpm).

Nederland draagt extra bij aan bewijzenbank Syrië
Nederland trekt € 1,5 miljoen uit voor de VN-databank voor bewijsmateriaal van ernstige misdaden die in de afgelopen jaren in Syrië zijn gepleegd. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken kondigde dat donderdag aan vanuit New York, waar hij deelneemt aan de Algemene Vergadering van de VN.

Makersevenementen in het onderwijs
Drie organisaties krijgen subsidie voor het organiseren van een makersevenement waar docenten, leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren aan de slag kunnen met creativiteit, technologie en ambachten. De evenementen, die in 2018 plaatsvinden, moeten docenten inspireren om in het onderwijs meer te doen met ‘maken’.

Steun voor vrouwenrechten en hongerbestrijding
Het kabinet stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor 'She Decides'. Dit is het internationale initiatief van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) om voorzieningen voor gezinsplanning voor miljoenen vrouwen in ontwikkelingslanden in stand te houden, nadat de Amerikaanse regering de ‘Global Gag Rule’ heeft aangekondigd. Die komt erop neer dat financiering van hulporganisaties wordt ingetrokken als deze in hun voorzieningenpakket ook veilige abortus aanbieden of bespreekbaar maken. 'Met als gevolg dat het aantal abortussen niet daalt, maar juist stijgt. Dat vrouwen alleen terecht kunnen bij kwakzalvers, met vaak verschrikkelijke gevolgen,' aldus minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Groningen en Rotterdam krijgen klimaatcentrum
Het internationale kenniscentrum voor klimaatadaptatie wordt gehuisvest in Rotterdam en Groningen. De twee steden hebben het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) binnengesleept door samen het meest overtuigende bod op tafel te leggen. De ligging van de steden, de kennis die zij hebben over de gevolgen van klimaatverandering en de innovatieve kantoorgebouwen zijn voor de selectiecommissie doorslaggevend geweest. Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) maakte in februari van dit jaar bekend dat het kenniscentrum, dat samen met de Verenigde Naties en Japan wordt opgezet, in Nederland komt.