Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvraag UWV uitkering

Niet iedereen in ons land heeft de baan waar hij of zij altijd van gedroomd heeft. Sommige mensen vallen met hun salaris onder de bijstandsnorm of beschikken gedurende langere tijd zelfs helemaal niet over een baan. Het indienen van de aanvraag voor een UWV-uitkering is dan een hele logische stap. Zo ben je in elk geval verzekerd van het sociaal minimum en kun je rustig toewerken naar een betere situatie.

De aanvraag van een UWV-uitkering vereist echter wel dat je voldoet aan een breed scala voorwaarden die de overheid hiervoor heeft gesteld. Niet iedereen komt in aanmerking; wanneer je huidige werkgever reeds meer betaalt dan de sociale minimumnorm, zul je toch echt zelf in je vaste lasten moeten snijden om financieel goed rond te komen.

Aanvraag UWV uitkering zoals WW

Denk je echter wel te voldoen aan alle criteria die worden gesteld in de wet? Dan kun je de aanvraag voor je UWV-uitkering indienen via de website van de gelijknamige uitkeringsinstantie. Log in op de website met je persoonlijke DigiD-account en ga naar het Mijn UWV gedeelte. Heb je nog geen eigen DigiD? Registreer jezelf dan eerst op de website van deze organisatie.

Wanneer je alle bovenstaande stappen eenmaal hebt voltooid, is het tijd om een begin te maken met je uitkeringsverzoek. Kies het juiste formulier uit alle formulieren op de website en vul dit rustig en weloverwogen in. Bedenk je goed: een klein foutje kan resulteren in een afwijzing van je aanvraag. Daarna begint het hele proces opnieuw – een proces dat tot wel 4 weken kan duren!

Ga zorgvuldig om met de aanvraag

Het indienen van een aanvraag voor een UWV-uitkering dient dus met zorgvuldigheid te gebeuren. Begrijp je bepaalde termen in het formulier niet, lees dan de toelichting of ga naar de website van de uitkeringsorganisatie om uit te vinden wat de betekenis is. Klaar met invullen? Verstuur het formulier digitaal en je krijgt binnen een maand antwoord.

De status van je verzoek kun je op de website in de gaten houden, dus af en toe even inloggen om dit te controleren is wel zo handig. Het kan immers zomaar zijn dat je aanvraag snel in behandeling is genomen en dat je niet 4 weken hoeft te wachten op de uitslag. Hoe eerder je verzoek is goedgekeurd, hoe sneller je verzekerd bent van financiële steun.

UWV uitkering berekenen op website

Omdat je natuurlijk hoopt dat het maandelijkse bedrag wat je ontvangt zo hoog mogelijk is, kom je liever niet voor onaangename verrassingen te staan. Wij adviseren je daarom om de hoogte van je uitkering op de website van het UWV te berekenen, zodat je ongeveer weet welk geldbedrag je kunt verwachten na de goedkeuring van je aanvraag.

Op de website vind je onmisbare rekenhulpen, waarmee de berekening een stuk gemakkelijker wordt. Veel factoren spelen immers een rol bij het bepalen van je maandbedrag;  ben je bijvoorbeeld een alleenstaande ouder, dan kun je hiervoor een aanvullende toeslag en extra kindgebonden budget tegemoet zien. Toch handig om vooraf te weten!

Een goede voorbereiding is het halve werk

De aanvraag van een UWV-uitkering is in de meeste gevallen niet zo moeilijk als het lijkt. Veel mensen zien er tegenop, maar zijn blij wanneer het proces eenmaal is afgerond. Het uitstellen van een uitkeringsverzoek is in ieder geval niet aan te raden; elke cent die je misloopt maakt je financiële situatie zorgelijker dan strikt noodzakelijk.

Met de artikelen op de website van Uitkeringsinfo.nl kom je als het goed is al een heel eind bij het indienen van de aanvraag voor een UWV-uitkering. Zet je desondanks nog vraagtekens bij bepaalde zaken? Laat jezelf dan door ons rechtstreeks in contact brengen met het UWV – bel naar 0900-0544 (90 cpm) en je krijgt direct een medewerker van de uitkeringsinstantie aan de lijn. Succes!

Transvision wint aanbesteding Valysvervoer
Vervoerder Transvision mag ook de komende vier jaar het vervoer buiten de regio uitvoeren voor mensen met een mobiliteitsbeperking, zoals ouderen en gehandicapten. Dit zogenoemde Valysvervoer is een publieke dienst waar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks ongeveer 60 miljoen euro aan bijdraagt. Valys heeft ruim 400.000 gebruikers.

Quotum arbeidsbeperkten kan worden gedeactiveerd bij halen banen
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel dat er voor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. Het wetsvoorstel regelt ook dat, als dit niet het geval is, er eenmalig pas een jaar na activering een quotumheffing wordt opgelegd. De Kamer is hier over al eerder geïnformeerd.

Extra rechter voor Sint Maarten wegens werkvoorraad na Irma
Mevrouw mr. M.Th. Hoogland wordt plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zij wordt voor drie maanden ingezet als rechter op Sint Maarten om te helpen werkvoorraden weg te werken die zijn ontstaan, doordat na de orkaan Irma tijdelijk geen zittingen konden plaatsvinden.

Ondernemers en inkopers gaan met 23 acties beter aanbesteden
Publiceer als inkoper zo vroeg als mogelijk voorgenomen aanbestedingen en zorg voor transparante voorwaarden, zodat er geen onredelijke eisen gesteld worden aan bedrijven. Het zijn twee van de 23 acties die ondernemers en publieke organisaties zoals gemeenten gezamenlijk hebben afgesproken om succesvoller aan te besteden. Ook werken zij aan voorstellen om het onnodig samenvoegen (’clusteren’) van kleine aanbestedingen verder te voorkomen, zodat ook het MKB meer kansen heeft op deze opdrachten.