Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvraag werkloosheidsuitkering

Werkloos raken is geen pretje, zeker niet wanneer je lange tijd gewend bent aan een vast inkomen uit een baan. In paniek raken is echter niet nodig, want in Nederland kun je aanspraak maken op je sociale rechten om een periode zonder werk in financieel opzicht goed te overbruggen. Dit doe je door een aanvraag voor een werkloosheidsuitkering in te dienen.

Een aanvraag voor een werkloosheidsuitkering indienen is in principe niet moeilijk, maar toch is het goed om vooraf van enkele belangrijke zaken op de hoogte te zijn. Het belangrijkst hierbij zijn de voorwaarden die door de overheid worden gesteld. Alleen als je hieraan voldoet, kom je in aanmerking voor een maandelijks geldbedrag.

Aanvraag werkloosheidsuitkering: wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor een werkloosheidsuitkering zijn streng en dat heeft een goede reden. Soms raken mensen door eigen toedoen werkloos, bijvoorbeeld wanneer zij zich niet houden aan de regels bij hun werkgever en steevast te laat komen. In dat geval maakt je aanvraag bij de uitkeringsinstantie minder kans en moet je rekening houden met een afwijzing.

Ook kan het zijn dat je in het verleden simpelweg te weinig hebt gewerkt om een werkloosheidsuitkeringsrecht te hebben opgebouwd. De stelregel is dat je minimaal 26 van de laatste 36 weken hebt gewerkt en dat je momenteel aantoonbaar actief op zoek bent naar een nieuwe baan. Verwacht wordt dat je hierbij niet overdreven kritisch bent.

Aanvraag indienen als schoolverlater, alleenstaande of na interim

De bovengenoemde wetgeving is leidend in de overweging of je aanvraag voor een werkloosheidsuitkering wel of niet wordt goedgekeurd. Zo zal een schoolverlater deze uitkeringsvorm alleen worden toegewezen wanneer hij of zij voldoende heeft gewerkt en zal een afgelopen interim dienstverband ook moeten voldoen aan de minimale tijdsduur van 26 weken.

Voor je recht op een werkloosheidsuitkering maakt het in principe geen verschil of je alleenstaand bent of niet. Wel wordt de hoogte van de uitkering hierdoor uiteraard beïnvloed. Als alleenstaande ouder krijg je bijvoorbeeld de toeslag voor alleenstaanden en kun je daarnaast wellicht aanspraak maken op extra kindgebonden budget.

Hoeveel bedraagt de werkloosheidsuitkering? Zelf berekenen

De complexiteit van de wetgeving en de vele uitzonderingsregels maken het inschatten van de hoogte van je uitkering een lastig karwei. Op de website van het UWV kun je zelf de hoogte van je werkloosheidsuitkering berekenen, zodat je na het indienen van je aanvraag enigszins kunt inschatten waar je op kunt rekenen.

Ruwweg kan gesteld worden dat je ongeveer driekwart van je laatste salaris zult ontvangen. Na enkele maanden zakt dit naar circa 70% van je voormalige loonstrookje. Naarmate de tijd verstrijkt, loont het dus om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Want die 30% van je eerdere inkomsten zul je, zeker op termijn, echt wel gaan missen!

Aanvraag werkloosheidsuitkering op tijd regelen

Bij Uitkeringsinfo.nl adviseren we je daarom altijd om de aanvraag voor je werkloosheidsuitkering op tijd te regelen. Het is al erg genoeg dat je inkomen tijdelijk daalt – een maand je volledige inkomsten mislopen wil je al helemaal niet. Na je uitkeringsaanvraag kan het tot wel een maand duren voordat je een reactie krijgt. Stel het indienen van je uitkeringsverzoek dus absoluut niet uit.

Bestaan er ondanks bovenstaande informatie toch nog onduidelijkheden bij je over het indienen van de aanvraag voor een werkloosheidsuitkering? De beste info vind je nog altijd bij de bron: het UWV. Bel met 0900-0544 (90 cpm) en wij schakelen je direct door met een deskundige medewerker. Zo weet je zeker dat je goed geholpen wordt en je verzoek snel in behandeling wordt genomen.

Nederland draagt extra bij aan bewijzenbank Syrië
Nederland trekt € 1,5 miljoen uit voor de VN-databank voor bewijsmateriaal van ernstige misdaden die in de afgelopen jaren in Syrië zijn gepleegd. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken kondigde dat donderdag aan vanuit New York, waar hij deelneemt aan de Algemene Vergadering van de VN.

Makersevenementen in het onderwijs
Drie organisaties krijgen subsidie voor het organiseren van een makersevenement waar docenten, leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren aan de slag kunnen met creativiteit, technologie en ambachten. De evenementen, die in 2018 plaatsvinden, moeten docenten inspireren om in het onderwijs meer te doen met ‘maken’.

Steun voor vrouwenrechten en hongerbestrijding
Het kabinet stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor 'She Decides'. Dit is het internationale initiatief van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) om voorzieningen voor gezinsplanning voor miljoenen vrouwen in ontwikkelingslanden in stand te houden, nadat de Amerikaanse regering de ‘Global Gag Rule’ heeft aangekondigd. Die komt erop neer dat financiering van hulporganisaties wordt ingetrokken als deze in hun voorzieningenpakket ook veilige abortus aanbieden of bespreekbaar maken. 'Met als gevolg dat het aantal abortussen niet daalt, maar juist stijgt. Dat vrouwen alleen terecht kunnen bij kwakzalvers, met vaak verschrikkelijke gevolgen,' aldus minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Groningen en Rotterdam krijgen klimaatcentrum
Het internationale kenniscentrum voor klimaatadaptatie wordt gehuisvest in Rotterdam en Groningen. De twee steden hebben het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) binnengesleept door samen het meest overtuigende bod op tafel te leggen. De ligging van de steden, de kennis die zij hebben over de gevolgen van klimaatverandering en de innovatieve kantoorgebouwen zijn voor de selectiecommissie doorslaggevend geweest. Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) maakte in februari van dit jaar bekend dat het kenniscentrum, dat samen met de Verenigde Naties en Japan wordt opgezet, in Nederland komt.