Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvraag werkloosheidsuitkering

Werkloos raken is geen pretje, zeker niet wanneer je lange tijd gewend bent aan een vast inkomen uit een baan. In paniek raken is echter niet nodig, want in Nederland kun je aanspraak maken op je sociale rechten om een periode zonder werk in financieel opzicht goed te overbruggen. Dit doe je door een aanvraag voor een werkloosheidsuitkering in te dienen.

Een aanvraag voor een werkloosheidsuitkering indienen is in principe niet moeilijk, maar toch is het goed om vooraf van enkele belangrijke zaken op de hoogte te zijn. Het belangrijkst hierbij zijn de voorwaarden die door de overheid worden gesteld. Alleen als je hieraan voldoet, kom je in aanmerking voor een maandelijks geldbedrag.

Aanvraag werkloosheidsuitkering: wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor een werkloosheidsuitkering zijn streng en dat heeft een goede reden. Soms raken mensen door eigen toedoen werkloos, bijvoorbeeld wanneer zij zich niet houden aan de regels bij hun werkgever en steevast te laat komen. In dat geval maakt je aanvraag bij de uitkeringsinstantie minder kans en moet je rekening houden met een afwijzing.

Ook kan het zijn dat je in het verleden simpelweg te weinig hebt gewerkt om een werkloosheidsuitkeringsrecht te hebben opgebouwd. De stelregel is dat je minimaal 26 van de laatste 36 weken hebt gewerkt en dat je momenteel aantoonbaar actief op zoek bent naar een nieuwe baan. Verwacht wordt dat je hierbij niet overdreven kritisch bent.

Aanvraag indienen als schoolverlater, alleenstaande of na interim

De bovengenoemde wetgeving is leidend in de overweging of je aanvraag voor een werkloosheidsuitkering wel of niet wordt goedgekeurd. Zo zal een schoolverlater deze uitkeringsvorm alleen worden toegewezen wanneer hij of zij voldoende heeft gewerkt en zal een afgelopen interim dienstverband ook moeten voldoen aan de minimale tijdsduur van 26 weken.

Voor je recht op een werkloosheidsuitkering maakt het in principe geen verschil of je alleenstaand bent of niet. Wel wordt de hoogte van de uitkering hierdoor uiteraard beïnvloed. Als alleenstaande ouder krijg je bijvoorbeeld de toeslag voor alleenstaanden en kun je daarnaast wellicht aanspraak maken op extra kindgebonden budget.

Hoeveel bedraagt de werkloosheidsuitkering? Zelf berekenen

De complexiteit van de wetgeving en de vele uitzonderingsregels maken het inschatten van de hoogte van je uitkering een lastig karwei. Op de website van het UWV kun je zelf de hoogte van je werkloosheidsuitkering berekenen, zodat je na het indienen van je aanvraag enigszins kunt inschatten waar je op kunt rekenen.

Ruwweg kan gesteld worden dat je ongeveer driekwart van je laatste salaris zult ontvangen. Na enkele maanden zakt dit naar circa 70% van je voormalige loonstrookje. Naarmate de tijd verstrijkt, loont het dus om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Want die 30% van je eerdere inkomsten zul je, zeker op termijn, echt wel gaan missen!

Aanvraag werkloosheidsuitkering op tijd regelen

Bij Uitkeringsinfo.nl adviseren we je daarom altijd om de aanvraag voor je werkloosheidsuitkering op tijd te regelen. Het is al erg genoeg dat je inkomen tijdelijk daalt – een maand je volledige inkomsten mislopen wil je al helemaal niet. Na je uitkeringsaanvraag kan het tot wel een maand duren voordat je een reactie krijgt. Stel het indienen van je uitkeringsverzoek dus absoluut niet uit.

Bestaan er ondanks bovenstaande informatie toch nog onduidelijkheden bij je over het indienen van de aanvraag voor een werkloosheidsuitkering? De beste info vind je nog altijd bij de bron: het UWV. Bel met 0900-0544 (90 cpm) en wij schakelen je direct door met een deskundige medewerker. Zo weet je zeker dat je goed geholpen wordt en je verzoek snel in behandeling wordt genomen.

Eerste Kamer steunt bewaren kentekengegevens
Kentekengegevens van voertuigen die langs de openbare weg op bepaalde locaties een ANPR-camera passeren mogen vier weken worden bewaard. Een wet van die strekking is vandaag met ruime meerderheid door de Eerste Kamer aanvaard. ANPR (Automatic Number Plate Recognition) is van belang voor de opsporing van ernstige misdrijven waarbij pas later blijkt dat informatie over een voertuig een rol speelt. Dat kan het geval zijn bij plofkraken, ontvoeringen, mensenhandel en terrorisme. ANPR kan ook helpen bij de aanhouding van voortvluchtigen.

Brochure op maat voor werkgevers reservisten
Een aantal werknemers bij provincie en waterschap combineert het dagelijks werk met een parttime baan bij Defensie. Voor hen, hun leidinggevenden en collega’s is er nu een praktische ‘handreiking’ op maat. De brochures, vandaag officieel overhandigd, helpen bij het maken van goede afspraken. Ze tonen ook dat het mes aan 2 kanten snijdt.    

COA's Gerard Bakker beste overheidsmanager en Staatsbosbeheer beste overheidsorganisatie
Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), heeft de prijs voor Beste Overheidsmanager van het Jaar gewonnen. Hij ontvangt de award omdat hij ondanks de enorme complexiteit van de opgave en de grote politieke en maatschappelijke impact de hoge instroom van asielzoekers in 2015 en 2016 op een verbindende en energieke manier het hoofd heeft geboden.

Reacties op Amsterdam als nieuwe vestigingsplaats EMA
Minister Bruno Bruins (VWS): ‘Dit is goed nieuws voor alle patiënten in Europa. De keuze voor Amsterdam betekent dat de EMA haar belangrijke werk ook na de Brexit ongestoord kan voortzetten. Nieuwe innovatieve medicijnen kunnen zonder vertraging toegang blijven krijgen tot de markt. Ook blijft EMA in staat snel en adequaat in  te grijpen als er problemen optreden met een middel. Beiden zijn van groot belang voor alle patiënten in Europa. Wij zijn heel blij dat Europa gekozen heeft voor de inhoud. Ik dank iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie resultaat.'