Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvraag werkloosheidsuitkering

Werkloos raken is geen pretje, zeker niet wanneer je lange tijd gewend bent aan een vast inkomen uit een baan. In paniek raken is echter niet nodig, want in Nederland kun je aanspraak maken op je sociale rechten om een periode zonder werk in financieel opzicht goed te overbruggen. Dit doe je door een aanvraag voor een werkloosheidsuitkering in te dienen.

Een aanvraag voor een werkloosheidsuitkering indienen is in principe niet moeilijk, maar toch is het goed om vooraf van enkele belangrijke zaken op de hoogte te zijn. Het belangrijkst hierbij zijn de voorwaarden die door de overheid worden gesteld. Alleen als je hieraan voldoet, kom je in aanmerking voor een maandelijks geldbedrag.

Aanvraag werkloosheidsuitkering: wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor een werkloosheidsuitkering zijn streng en dat heeft een goede reden. Soms raken mensen door eigen toedoen werkloos, bijvoorbeeld wanneer zij zich niet houden aan de regels bij hun werkgever en steevast te laat komen. In dat geval maakt je aanvraag bij de uitkeringsinstantie minder kans en moet je rekening houden met een afwijzing.

Ook kan het zijn dat je in het verleden simpelweg te weinig hebt gewerkt om een werkloosheidsuitkeringsrecht te hebben opgebouwd. De stelregel is dat je minimaal 26 van de laatste 36 weken hebt gewerkt en dat je momenteel aantoonbaar actief op zoek bent naar een nieuwe baan. Verwacht wordt dat je hierbij niet overdreven kritisch bent.

Aanvraag indienen als schoolverlater, alleenstaande of na interim

De bovengenoemde wetgeving is leidend in de overweging of je aanvraag voor een werkloosheidsuitkering wel of niet wordt goedgekeurd. Zo zal een schoolverlater deze uitkeringsvorm alleen worden toegewezen wanneer hij of zij voldoende heeft gewerkt en zal een afgelopen interim dienstverband ook moeten voldoen aan de minimale tijdsduur van 26 weken.

Voor je recht op een werkloosheidsuitkering maakt het in principe geen verschil of je alleenstaand bent of niet. Wel wordt de hoogte van de uitkering hierdoor uiteraard beïnvloed. Als alleenstaande ouder krijg je bijvoorbeeld de toeslag voor alleenstaanden en kun je daarnaast wellicht aanspraak maken op extra kindgebonden budget.

Hoeveel bedraagt de werkloosheidsuitkering? Zelf berekenen

De complexiteit van de wetgeving en de vele uitzonderingsregels maken het inschatten van de hoogte van je uitkering een lastig karwei. Op de website van het UWV kun je zelf de hoogte van je werkloosheidsuitkering berekenen, zodat je na het indienen van je aanvraag enigszins kunt inschatten waar je op kunt rekenen.

Ruwweg kan gesteld worden dat je ongeveer driekwart van je laatste salaris zult ontvangen. Na enkele maanden zakt dit naar circa 70% van je voormalige loonstrookje. Naarmate de tijd verstrijkt, loont het dus om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Want die 30% van je eerdere inkomsten zul je, zeker op termijn, echt wel gaan missen!

Aanvraag werkloosheidsuitkering op tijd regelen

Bij Uitkeringsinfo.nl adviseren we je daarom altijd om de aanvraag voor je werkloosheidsuitkering op tijd te regelen. Het is al erg genoeg dat je inkomen tijdelijk daalt – een maand je volledige inkomsten mislopen wil je al helemaal niet. Na je uitkeringsaanvraag kan het tot wel een maand duren voordat je een reactie krijgt. Stel het indienen van je uitkeringsverzoek dus absoluut niet uit.

Bestaan er ondanks bovenstaande informatie toch nog onduidelijkheden bij je over het indienen van de aanvraag voor een werkloosheidsuitkering? De beste info vind je nog altijd bij de bron: het UWV. Bel met 0900-0544 (90 cpm) en wij schakelen je direct door met een deskundige medewerker. Zo weet je zeker dat je goed geholpen wordt en je verzoek snel in behandeling wordt genomen.

Maatregelen tegen droogte blijven van kracht
De maatregelen tegen de droogte in Nederland blijven onverminderd van kracht. De problemen met betrekking tot de waterkwaliteit, verzilting en natuur, scheepvaart en landbouw zijn voorlopig zeker nog niet voorbij. Dat heeft het landelijke Managementteam Watertekorten vanmorgen bekend gemaakt. De regen van afgelopen week heeft niet gezorgd voor een structurele verbetering.

Minister-president Rutte bezoekt Dairy Campus en WaterCampus in Leeuwarden
Minister-president Rutte bezoekt maandag 20 augustus 2018 Dairy Campus en WaterCampus in Leeuwarden. Op beide locaties wordt de minister-president rondgeleid en gaat hij in gesprek met onderzoekers, ondernemers en bestuurders over de toekomst van landbouw, land- en watergebruik, waterbeschikbaarheid en duurzaamheid.

Rijksbijdrage voor middelbare scholen wordt versimpeld
Minister Slob gaat het voor schoolbesturen van middelbare scholen inzichtelijker maken hoeveel geld zij van de rijksoverheid krijgen. Nu gaat er een ingewikkelde rekensom vooraf aan het vaststellen van die zogeheten lumpsum. Die rekensom leidt ertoe dat voor leerlingen op verschillende scholen niet altijd hetzelfde wordt bekostigd. In de toekomst krijgen scholen een vast bedrag per vestiging en per leerling en wordt hun budget dus makkelijker te berekenen. Dat schrijft Slob donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer scholen voor 10- tot 14-jarigen
Het aantal scholen dat onderwijs geeft aan leerlingen van 10 tot 14 jaar, groeit komend schooljaar van 6 naar 12. Op dit soort scholen krijgen leerlingen tussen de 10 en 14 jaar les in een doorlopende leerlijn, zodat ze meer geleidelijk kunnen overstappen van de basisschool naar de middelbare school. Minister Slob heeft de aanvragen van de scholen om mee te doen aan een pilot woensdag goedgekeurd.