Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvraag WW uitkering formulier

Het zijn onzekere tijden voor zowel werknemers als werkgevers. De laatstgenoemde groep is daarom voorzichtig met het uitdelen van vaste contracten en hierdoor kan het zomaar zijn dat jouw huidige contract niet wordt verlengd. Bij het verliezen van je baan kun je in dat geval een aanvraag voor een WW-uitkering indienen via het speciaal hiervoor bedoelde formulier.

Het aanvraag WW-uitkering formulier kun je invullen op de website van het UWV, de uitkeringsinstantie waar je je eerst moet inschrijven om er überhaupt een uitkering aan te kunnen vragen. Het indienen van de aanvraag is bijzonder eenvoudig omdat alles digitaal verloopt. Log in met je DigiD en je kunt daarna direct aan de slag.

Aanvraag WW uitkering formulier indienen

Het is uitermate belangrijk om het aanvraag WW-uitkering formulier accuraat en volledig naar waarheid in te vullen. Het ontbreken van een ogenschijnlijk onbelangrijk detail of een verkeerd gespelde naam kan zomaar resulteren in afkeuring van je uitkeringsverzoek. Loop de documentatie daarom diverse keren grondig na voordat je deze definitief indient.

Het UWV wil een diversiteit aan gegevens van je weten, zodat beoordeeld kan worden of je in je huidige situatie wel in aanmerking komt voor een uitkering. Het invullen van alle gevraagde gegevens doe je dus niet voor niets, omdat het een positieve invloed kan hebben op aspecten als zowel de duur en de hoogte van het maandelijkse bedrag.

Status bekijken op website

Zoals elk overheidsorgaan bedient het UWV zich in sommige gevallen van ingewikkelde terminologie. Veel mensen lopen daarom tijdens het invullen van het aanvraag WW-uitkering formulier tegen bepaalde onbegrijpelijk termen aan, waardoor ze deze velden openlaten. Doe dit in geen geval, want hierdoor is de kans groot dat je verzoek wordt afgekeurd.

De moeilijke termen bij elk invulveld worden vaak toegelicht en zelfs wanneer dit niet het geval is, kun je op de website van het UWV de exacte betekenis achterhalen. Wanneer je de aanvraag eenmaal hebt ingediend, kun je deze bekijken wanneer je inlogt op de website. De status wordt regelmatig ververst, dus zo blijf je altijd op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Aanvraag WW uitkering formulier invullen

Het heeft overigens weinig zin om direct na je aanvraag in Mijn UWV elke dag de status te checken, want het besluit over de toekenning van je WW-uitkering kan wel een maand in beslag nemen. Na het opsturen van het formulier krijg je overigens wel meteen een bevestiging per email, zodat je in elk geval zeker weet dat je uitkeringsaanvraag in goede orde is ontvangen.

In de tussentijd kun je echter meer doen dan alleen maar afwachten. Je kunt bijvoorbeeld alvast zelf controleren op hoeveel maanden WW je ongeveer recht hebt. Dit wordt onder meer bepaald door het moment dat je laatste arbeidscontract werd beëindigd, maar ook door het totale aantal maanden dat je hiervoor bij verschillende werkgevers hebt gewerkt.

Wat is de hoogte van mijn uitkering?

Na het indienen van je aanvraag via het WW-uitkering formulier, blijft het enige tijd spannend. Als je aan alle voorwaarden voldoet is de kans klein dat je verzoek wordt afgewezen, maar toch heb je nooit 100% zekerheid. Ook het uiteindelijke bedrag dat je zult ontvangen, kan soms hoger of lager uitvallen dan je vooraf had verwacht.

Op de website van het UWV kun je simpel berekenen hoe hoog het bedrag ongeveer is waar je op kunt rekenen. Wil je meer weten over het aanvraag WW-uitkering formulier of heb je andere vragen rondom jouw uitkeringsverzoek? Laat jezelf direct doorverbinden met de uitkeringsinstantie via 0900-0544 (90 cpm).

Transvision wint aanbesteding Valysvervoer
Vervoerder Transvision mag ook de komende vier jaar het vervoer buiten de regio uitvoeren voor mensen met een mobiliteitsbeperking, zoals ouderen en gehandicapten. Dit zogenoemde Valysvervoer is een publieke dienst waar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks ongeveer 60 miljoen euro aan bijdraagt. Valys heeft ruim 400.000 gebruikers.

Quotum arbeidsbeperkten kan worden gedeactiveerd bij halen banen
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel dat er voor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. Het wetsvoorstel regelt ook dat, als dit niet het geval is, er eenmalig pas een jaar na activering een quotumheffing wordt opgelegd. De Kamer is hier over al eerder geïnformeerd.

Extra rechter voor Sint Maarten wegens werkvoorraad na Irma
Mevrouw mr. M.Th. Hoogland wordt plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zij wordt voor drie maanden ingezet als rechter op Sint Maarten om te helpen werkvoorraden weg te werken die zijn ontstaan, doordat na de orkaan Irma tijdelijk geen zittingen konden plaatsvinden.

Ondernemers en inkopers gaan met 23 acties beter aanbesteden
Publiceer als inkoper zo vroeg als mogelijk voorgenomen aanbestedingen en zorg voor transparante voorwaarden, zodat er geen onredelijke eisen gesteld worden aan bedrijven. Het zijn twee van de 23 acties die ondernemers en publieke organisaties zoals gemeenten gezamenlijk hebben afgesproken om succesvoller aan te besteden. Ook werken zij aan voorstellen om het onnodig samenvoegen (’clusteren’) van kleine aanbestedingen verder te voorkomen, zodat ook het MKB meer kansen heeft op deze opdrachten.