Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvraag WW uitkering formulier

Het zijn onzekere tijden voor zowel werknemers als werkgevers. De laatstgenoemde groep is daarom voorzichtig met het uitdelen van vaste contracten en hierdoor kan het zomaar zijn dat jouw huidige contract niet wordt verlengd. Bij het verliezen van je baan kun je in dat geval een aanvraag voor een WW-uitkering indienen via het speciaal hiervoor bedoelde formulier.

Het aanvraag WW-uitkering formulier kun je invullen op de website van het UWV, de uitkeringsinstantie waar je je eerst moet inschrijven om er überhaupt een uitkering aan te kunnen vragen. Het indienen van de aanvraag is bijzonder eenvoudig omdat alles digitaal verloopt. Log in met je DigiD en je kunt daarna direct aan de slag.

Aanvraag WW uitkering formulier indienen

Het is uitermate belangrijk om het aanvraag WW-uitkering formulier accuraat en volledig naar waarheid in te vullen. Het ontbreken van een ogenschijnlijk onbelangrijk detail of een verkeerd gespelde naam kan zomaar resulteren in afkeuring van je uitkeringsverzoek. Loop de documentatie daarom diverse keren grondig na voordat je deze definitief indient.

Het UWV wil een diversiteit aan gegevens van je weten, zodat beoordeeld kan worden of je in je huidige situatie wel in aanmerking komt voor een uitkering. Het invullen van alle gevraagde gegevens doe je dus niet voor niets, omdat het een positieve invloed kan hebben op aspecten als zowel de duur en de hoogte van het maandelijkse bedrag.

Status bekijken op website

Zoals elk overheidsorgaan bedient het UWV zich in sommige gevallen van ingewikkelde terminologie. Veel mensen lopen daarom tijdens het invullen van het aanvraag WW-uitkering formulier tegen bepaalde onbegrijpelijk termen aan, waardoor ze deze velden openlaten. Doe dit in geen geval, want hierdoor is de kans groot dat je verzoek wordt afgekeurd.

De moeilijke termen bij elk invulveld worden vaak toegelicht en zelfs wanneer dit niet het geval is, kun je op de website van het UWV de exacte betekenis achterhalen. Wanneer je de aanvraag eenmaal hebt ingediend, kun je deze bekijken wanneer je inlogt op de website. De status wordt regelmatig ververst, dus zo blijf je altijd op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Aanvraag WW uitkering formulier invullen

Het heeft overigens weinig zin om direct na je aanvraag in Mijn UWV elke dag de status te checken, want het besluit over de toekenning van je WW-uitkering kan wel een maand in beslag nemen. Na het opsturen van het formulier krijg je overigens wel meteen een bevestiging per email, zodat je in elk geval zeker weet dat je uitkeringsaanvraag in goede orde is ontvangen.

In de tussentijd kun je echter meer doen dan alleen maar afwachten. Je kunt bijvoorbeeld alvast zelf controleren op hoeveel maanden WW je ongeveer recht hebt. Dit wordt onder meer bepaald door het moment dat je laatste arbeidscontract werd beëindigd, maar ook door het totale aantal maanden dat je hiervoor bij verschillende werkgevers hebt gewerkt.

Wat is de hoogte van mijn uitkering?

Na het indienen van je aanvraag via het WW-uitkering formulier, blijft het enige tijd spannend. Als je aan alle voorwaarden voldoet is de kans klein dat je verzoek wordt afgewezen, maar toch heb je nooit 100% zekerheid. Ook het uiteindelijke bedrag dat je zult ontvangen, kan soms hoger of lager uitvallen dan je vooraf had verwacht.

Op de website van het UWV kun je simpel berekenen hoe hoog het bedrag ongeveer is waar je op kunt rekenen. Wil je meer weten over het aanvraag WW-uitkering formulier of heb je andere vragen rondom jouw uitkeringsverzoek? Laat jezelf direct doorverbinden met de uitkeringsinstantie via 0900-0544 (90 cpm).

Kabinet presenteert visie op gevangenisstraf: “Gedetineerden aan de bak”
Gevangenen moeten vanaf dag één in de gevangenis werken aan hun veilige terugkeer in de samenleving. Het kabinet wil terugval in de criminaliteit verminderen door gedetineerden al binnen de gevangenismuren te leren hun verantwoordelijkheid te nemen. Dat is de kern van de visie op gevangenisstraffen ‘Recht doen, kansen bieden’, die minister Dekker (Rechtsbescherming) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil met de maatregelen uit deze visie straffen geloofwaardiger uitvoeren, het gedrag van een gevangene meer centraal stellen en daarmee de kans op recidive verkleinen.

Kabinet: Nederland dé digitale koploper van Europa
Nederland als dé digitale koploper van Europa. Om die doelstelling waar te maken, moeten bedrijven, consumenten en overheden sneller en innovatiever inspelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren. Het kabinet heeft daarom samen met hen de Nederlandse Digitaliseringsstrategie met 24 bijbehorende ambities vastgesteld. Hiermee wil het kabinet bijvoorbeeld het verdienvermogen van Nederland verder versterken, zorgen voor betere digitale vaardigheden en cyberveiligheid in de maatschappij.

Terugleversubsidie gaat salderingsregeling vervangen
Minister Wiebes werkt aan een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf duurzame elektriciteit opwekken. De nieuwe regeling richt zich behalve op de stimulering van zonne-energie, ook op andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Het uitgangspunt bij de nieuwe regeling is een gemiddelde terugverdientijd van circa zeven jaar. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Kabinet: wijziging Postwet om bezorging betaalbaar en betrouwbaar te houden
Het kabinet gaat de wetgeving zo aanpassen dat postbezorging betaalbaar en betrouwbaar blijft. Dit staat op het spel door de sterk krimpende markt. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakte vandaag de keuzes van het kabinet voor de postmarkt bekend. Daarmee ontstaat ruimte voor bedrijven om samenwerking of consolidatie te verkennen en kan post op langere termijn ook mee met pakketten of andere bezorgdiensten.