Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvraag WW uitkering formulier

Het zijn onzekere tijden voor zowel werknemers als werkgevers. De laatstgenoemde groep is daarom voorzichtig met het uitdelen van vaste contracten en hierdoor kan het zomaar zijn dat jouw huidige contract niet wordt verlengd. Bij het verliezen van je baan kun je in dat geval een aanvraag voor een WW-uitkering indienen via het speciaal hiervoor bedoelde formulier.

Het aanvraag WW-uitkering formulier kun je invullen op de website van het UWV, de uitkeringsinstantie waar je je eerst moet inschrijven om er überhaupt een uitkering aan te kunnen vragen. Het indienen van de aanvraag is bijzonder eenvoudig omdat alles digitaal verloopt. Log in met je DigiD en je kunt daarna direct aan de slag.

Aanvraag WW uitkering formulier indienen

Het is uitermate belangrijk om het aanvraag WW-uitkering formulier accuraat en volledig naar waarheid in te vullen. Het ontbreken van een ogenschijnlijk onbelangrijk detail of een verkeerd gespelde naam kan zomaar resulteren in afkeuring van je uitkeringsverzoek. Loop de documentatie daarom diverse keren grondig na voordat je deze definitief indient.

Het UWV wil een diversiteit aan gegevens van je weten, zodat beoordeeld kan worden of je in je huidige situatie wel in aanmerking komt voor een uitkering. Het invullen van alle gevraagde gegevens doe je dus niet voor niets, omdat het een positieve invloed kan hebben op aspecten als zowel de duur en de hoogte van het maandelijkse bedrag.

Status bekijken op website

Zoals elk overheidsorgaan bedient het UWV zich in sommige gevallen van ingewikkelde terminologie. Veel mensen lopen daarom tijdens het invullen van het aanvraag WW-uitkering formulier tegen bepaalde onbegrijpelijk termen aan, waardoor ze deze velden openlaten. Doe dit in geen geval, want hierdoor is de kans groot dat je verzoek wordt afgekeurd.

De moeilijke termen bij elk invulveld worden vaak toegelicht en zelfs wanneer dit niet het geval is, kun je op de website van het UWV de exacte betekenis achterhalen. Wanneer je de aanvraag eenmaal hebt ingediend, kun je deze bekijken wanneer je inlogt op de website. De status wordt regelmatig ververst, dus zo blijf je altijd op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Aanvraag WW uitkering formulier invullen

Het heeft overigens weinig zin om direct na je aanvraag in Mijn UWV elke dag de status te checken, want het besluit over de toekenning van je WW-uitkering kan wel een maand in beslag nemen. Na het opsturen van het formulier krijg je overigens wel meteen een bevestiging per email, zodat je in elk geval zeker weet dat je uitkeringsaanvraag in goede orde is ontvangen.

In de tussentijd kun je echter meer doen dan alleen maar afwachten. Je kunt bijvoorbeeld alvast zelf controleren op hoeveel maanden WW je ongeveer recht hebt. Dit wordt onder meer bepaald door het moment dat je laatste arbeidscontract werd beëindigd, maar ook door het totale aantal maanden dat je hiervoor bij verschillende werkgevers hebt gewerkt.

Wat is de hoogte van mijn uitkering?

Na het indienen van je aanvraag via het WW-uitkering formulier, blijft het enige tijd spannend. Als je aan alle voorwaarden voldoet is de kans klein dat je verzoek wordt afgewezen, maar toch heb je nooit 100% zekerheid. Ook het uiteindelijke bedrag dat je zult ontvangen, kan soms hoger of lager uitvallen dan je vooraf had verwacht.

Op de website van het UWV kun je simpel berekenen hoe hoog het bedrag ongeveer is waar je op kunt rekenen. Wil je meer weten over het aanvraag WW-uitkering formulier of heb je andere vragen rondom jouw uitkeringsverzoek? Laat jezelf direct doorverbinden met de uitkeringsinstantie via 0900-0544 (90 cpm).

Eerste Kamer steunt bewaren kentekengegevens
Kentekengegevens van voertuigen die langs de openbare weg op bepaalde locaties een ANPR-camera passeren mogen vier weken worden bewaard. Een wet van die strekking is vandaag met ruime meerderheid door de Eerste Kamer aanvaard. ANPR (Automatic Number Plate Recognition) is van belang voor de opsporing van ernstige misdrijven waarbij pas later blijkt dat informatie over een voertuig een rol speelt. Dat kan het geval zijn bij plofkraken, ontvoeringen, mensenhandel en terrorisme. ANPR kan ook helpen bij de aanhouding van voortvluchtigen.

Brochure op maat voor werkgevers reservisten
Een aantal werknemers bij provincie en waterschap combineert het dagelijks werk met een parttime baan bij Defensie. Voor hen, hun leidinggevenden en collega’s is er nu een praktische ‘handreiking’ op maat. De brochures, vandaag officieel overhandigd, helpen bij het maken van goede afspraken. Ze tonen ook dat het mes aan 2 kanten snijdt.    

COA's Gerard Bakker beste overheidsmanager en Staatsbosbeheer beste overheidsorganisatie
Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), heeft de prijs voor Beste Overheidsmanager van het Jaar gewonnen. Hij ontvangt de award omdat hij ondanks de enorme complexiteit van de opgave en de grote politieke en maatschappelijke impact de hoge instroom van asielzoekers in 2015 en 2016 op een verbindende en energieke manier het hoofd heeft geboden.

Reacties op Amsterdam als nieuwe vestigingsplaats EMA
Minister Bruno Bruins (VWS): ‘Dit is goed nieuws voor alle patiënten in Europa. De keuze voor Amsterdam betekent dat de EMA haar belangrijke werk ook na de Brexit ongestoord kan voortzetten. Nieuwe innovatieve medicijnen kunnen zonder vertraging toegang blijven krijgen tot de markt. Ook blijft EMA in staat snel en adequaat in  te grijpen als er problemen optreden met een middel. Beiden zijn van groot belang voor alle patiënten in Europa. Wij zijn heel blij dat Europa gekozen heeft voor de inhoud. Ik dank iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie resultaat.'