Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvraag WW uitkering UWV

Ben je ontslagen of is het dienstverband bij je huidige werkgever niet verlengd? Dan is een aanvraag voor een WW-uitkering bij het UWV zo ingediend. Dit kun je bijvoorbeeld op de website van de uitkeringsinstantie doen via Mijn UWV, waarna je verzoek in behandeling wordt genomen en je zo snel mogelijk antwoord ontvangt.

Ook wanneer het contract bij je werkgever nog niet is afgelopen, kun je reeds de aanvraag voor een WW-uitkering bij het UWV indienen. Dit mag al vanaf 4 weken voor afloop van je dienstverband en het is aan te raden ook daadwerkelijk van deze periode gebruik te maken. Ook de beoordelingsprocedure van de uitkeringsorganisatie neemt namelijk zo’n 4 weken in beslag.

Wanneer een WW-uitkering aanvragen en berekenen?

Ondanks de bovengenoemde situatieschets kun je niet in elke situatie een succesvolle aanvraag voor een WW-uitkering bij het UWV indienen. De goedkeuring is afhankelijk van de strenge wetgeving die van kracht is in ons land en het is dus nog maar de vraag of jij wel aan alle criteria voldoet. Het is daarom belangrijk om dit te controleren voordat je volgende stappen onderneemt.

Een van de belangrijkste criteria is bijvoorbeeld dat jouw werkloosheid geen gevolg mag zijn van je eigen laakbare handelen. Als je ontslagen bent omdat je de regels overduidelijk meerdere keren hebt overtreden, kan het succes van je uitkeringsaanvraag serieus in het geding komen. Ook moet je bewijzen dat je ondertussen hard je best doet om een nieuwe werkgever te vinden.

De status van mijn uitkeringsaanvraag inzien

Een aanvraag voor een WW-uitkering indienen bij het UWV is in essentie niet al te moeilijk. Zoals bij zoveel overheidsorganen verloopt de uitkeringsaanvraag via een formulier, wat je op de website van de uitkeringsinstantie met enkele muisklikken kunt downloaden. Hiervoor moet je je wel eerst registreren, als je dit nog niet in een eerder stadium gedaan hebt.

Na het verzenden van het aanvraagformulier begint het wachten op een antwoord. De instanties sturen je over het algemeen binnen een week een bevestiging om te laten weten dat je verzoek in behandeling wordt genomen, maar de beslissing over je uitkering kan wel tot zo’n 4 weken in beslag nemen. Ondertussen kun je de status van je aanvraag checken in Mijn UWV.

Aanvraag WW uitkering UWV: hoeveel krijg ik en hoe lang?

Een aanvraag voor een WW-uitkering bij het UWV kan goedgekeurd worden, maar dan ben je uiteraard niet verzekerd van een eindeloze uitkeringsduur. De minimale tijdsperiode waarin WW wordt uitgekeerd is 3 maanden en de maximale periode is 38 maanden. Je professionele werkverleden bepaalt in grote mate op hoeveel maanden je in totaal aanspraak kunt maken.

Ook het totale bedrag dat je maandelijks ontvangt is afhankelijk van een diversiteit aan factoren. De uitkeringsorganisatie keert doorgaans tussen de 70% en 75% van je laatste salaris uit, maar de precieze hoogte kan per situatie verschillen. Op de website heb je de mogelijkheid om zelf alvast een en ander te berekenen in afwachting van de uiteindelijke beslissing.

Aanvullende vragen over mijn WW-uitkering

Hoewel het inloggen op Mijn UWV en het zelf berekenen van je WW-uitkering al enige duidelijkheid verschaffen, gaat er nog altijd niets boven rechtstreeks contact met een telefonist van het UWV. Deze mensen zijn er om je te helpen en zijn uitstekend op de hoogte van alle ins en outs rondom jouw gewenste uitkering. Ook kunnen ze snel jouw gegevens inzien en interpreteren.

4 weken wachten op het besluit van de instantie kan soms zenuwslopend zijn en het plegen van een telefoontje kan in dat geval zeer geruststellend werken. Maak gebruik van de doorverbinddienst van Uitkeringsinfo.nl (0900-0544 à 90 cpm) om direct telefonisch antwoord te krijgen op je vragen over de aanvraag van je WW-uitkering bij het UWV.

Nederland draagt extra bij aan bewijzenbank Syrië
Nederland trekt € 1,5 miljoen uit voor de VN-databank voor bewijsmateriaal van ernstige misdaden die in de afgelopen jaren in Syrië zijn gepleegd. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken kondigde dat donderdag aan vanuit New York, waar hij deelneemt aan de Algemene Vergadering van de VN.

Makersevenementen in het onderwijs
Drie organisaties krijgen subsidie voor het organiseren van een makersevenement waar docenten, leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren aan de slag kunnen met creativiteit, technologie en ambachten. De evenementen, die in 2018 plaatsvinden, moeten docenten inspireren om in het onderwijs meer te doen met ‘maken’.

Steun voor vrouwenrechten en hongerbestrijding
Het kabinet stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor 'She Decides'. Dit is het internationale initiatief van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) om voorzieningen voor gezinsplanning voor miljoenen vrouwen in ontwikkelingslanden in stand te houden, nadat de Amerikaanse regering de ‘Global Gag Rule’ heeft aangekondigd. Die komt erop neer dat financiering van hulporganisaties wordt ingetrokken als deze in hun voorzieningenpakket ook veilige abortus aanbieden of bespreekbaar maken. 'Met als gevolg dat het aantal abortussen niet daalt, maar juist stijgt. Dat vrouwen alleen terecht kunnen bij kwakzalvers, met vaak verschrikkelijke gevolgen,' aldus minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Groningen en Rotterdam krijgen klimaatcentrum
Het internationale kenniscentrum voor klimaatadaptatie wordt gehuisvest in Rotterdam en Groningen. De twee steden hebben het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) binnengesleept door samen het meest overtuigende bod op tafel te leggen. De ligging van de steden, de kennis die zij hebben over de gevolgen van klimaatverandering en de innovatieve kantoorgebouwen zijn voor de selectiecommissie doorslaggevend geweest. Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) maakte in februari van dit jaar bekend dat het kenniscentrum, dat samen met de Verenigde Naties en Japan wordt opgezet, in Nederland komt.