Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvraag WW uitkering UWV

Ben je ontslagen of is het dienstverband bij je huidige werkgever niet verlengd? Dan is een aanvraag voor een WW-uitkering bij het UWV zo ingediend. Dit kun je bijvoorbeeld op de website van de uitkeringsinstantie doen via Mijn UWV, waarna je verzoek in behandeling wordt genomen en je zo snel mogelijk antwoord ontvangt.

Ook wanneer het contract bij je werkgever nog niet is afgelopen, kun je reeds de aanvraag voor een WW-uitkering bij het UWV indienen. Dit mag al vanaf 4 weken voor afloop van je dienstverband en het is aan te raden ook daadwerkelijk van deze periode gebruik te maken. Ook de beoordelingsprocedure van de uitkeringsorganisatie neemt namelijk zo’n 4 weken in beslag.

Wanneer een WW-uitkering aanvragen en berekenen?

Ondanks de bovengenoemde situatieschets kun je niet in elke situatie een succesvolle aanvraag voor een WW-uitkering bij het UWV indienen. De goedkeuring is afhankelijk van de strenge wetgeving die van kracht is in ons land en het is dus nog maar de vraag of jij wel aan alle criteria voldoet. Het is daarom belangrijk om dit te controleren voordat je volgende stappen onderneemt.

Een van de belangrijkste criteria is bijvoorbeeld dat jouw werkloosheid geen gevolg mag zijn van je eigen laakbare handelen. Als je ontslagen bent omdat je de regels overduidelijk meerdere keren hebt overtreden, kan het succes van je uitkeringsaanvraag serieus in het geding komen. Ook moet je bewijzen dat je ondertussen hard je best doet om een nieuwe werkgever te vinden.

De status van mijn uitkeringsaanvraag inzien

Een aanvraag voor een WW-uitkering indienen bij het UWV is in essentie niet al te moeilijk. Zoals bij zoveel overheidsorganen verloopt de uitkeringsaanvraag via een formulier, wat je op de website van de uitkeringsinstantie met enkele muisklikken kunt downloaden. Hiervoor moet je je wel eerst registreren, als je dit nog niet in een eerder stadium gedaan hebt.

Na het verzenden van het aanvraagformulier begint het wachten op een antwoord. De instanties sturen je over het algemeen binnen een week een bevestiging om te laten weten dat je verzoek in behandeling wordt genomen, maar de beslissing over je uitkering kan wel tot zo’n 4 weken in beslag nemen. Ondertussen kun je de status van je aanvraag checken in Mijn UWV.

Aanvraag WW uitkering UWV: hoeveel krijg ik en hoe lang?

Een aanvraag voor een WW-uitkering bij het UWV kan goedgekeurd worden, maar dan ben je uiteraard niet verzekerd van een eindeloze uitkeringsduur. De minimale tijdsperiode waarin WW wordt uitgekeerd is 3 maanden en de maximale periode is 38 maanden. Je professionele werkverleden bepaalt in grote mate op hoeveel maanden je in totaal aanspraak kunt maken.

Ook het totale bedrag dat je maandelijks ontvangt is afhankelijk van een diversiteit aan factoren. De uitkeringsorganisatie keert doorgaans tussen de 70% en 75% van je laatste salaris uit, maar de precieze hoogte kan per situatie verschillen. Op de website heb je de mogelijkheid om zelf alvast een en ander te berekenen in afwachting van de uiteindelijke beslissing.

Aanvullende vragen over mijn WW-uitkering

Hoewel het inloggen op Mijn UWV en het zelf berekenen van je WW-uitkering al enige duidelijkheid verschaffen, gaat er nog altijd niets boven rechtstreeks contact met een telefonist van het UWV. Deze mensen zijn er om je te helpen en zijn uitstekend op de hoogte van alle ins en outs rondom jouw gewenste uitkering. Ook kunnen ze snel jouw gegevens inzien en interpreteren.

4 weken wachten op het besluit van de instantie kan soms zenuwslopend zijn en het plegen van een telefoontje kan in dat geval zeer geruststellend werken. Maak gebruik van de doorverbinddienst van Uitkeringsinfo.nl (0900-0544 à 90 cpm) om direct telefonisch antwoord te krijgen op je vragen over de aanvraag van je WW-uitkering bij het UWV.

Maatregelen tegen droogte blijven van kracht
De maatregelen tegen de droogte in Nederland blijven onverminderd van kracht. De problemen met betrekking tot de waterkwaliteit, verzilting en natuur, scheepvaart en landbouw zijn voorlopig zeker nog niet voorbij. Dat heeft het landelijke Managementteam Watertekorten vanmorgen bekend gemaakt. De regen van afgelopen week heeft niet gezorgd voor een structurele verbetering.

Minister-president Rutte bezoekt Dairy Campus en WaterCampus in Leeuwarden
Minister-president Rutte bezoekt maandag 20 augustus 2018 Dairy Campus en WaterCampus in Leeuwarden. Op beide locaties wordt de minister-president rondgeleid en gaat hij in gesprek met onderzoekers, ondernemers en bestuurders over de toekomst van landbouw, land- en watergebruik, waterbeschikbaarheid en duurzaamheid.

Rijksbijdrage voor middelbare scholen wordt versimpeld
Minister Slob gaat het voor schoolbesturen van middelbare scholen inzichtelijker maken hoeveel geld zij van de rijksoverheid krijgen. Nu gaat er een ingewikkelde rekensom vooraf aan het vaststellen van die zogeheten lumpsum. Die rekensom leidt ertoe dat voor leerlingen op verschillende scholen niet altijd hetzelfde wordt bekostigd. In de toekomst krijgen scholen een vast bedrag per vestiging en per leerling en wordt hun budget dus makkelijker te berekenen. Dat schrijft Slob donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer scholen voor 10- tot 14-jarigen
Het aantal scholen dat onderwijs geeft aan leerlingen van 10 tot 14 jaar, groeit komend schooljaar van 6 naar 12. Op dit soort scholen krijgen leerlingen tussen de 10 en 14 jaar les in een doorlopende leerlijn, zodat ze meer geleidelijk kunnen overstappen van de basisschool naar de middelbare school. Minister Slob heeft de aanvragen van de scholen om mee te doen aan een pilot woensdag goedgekeurd.