Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvraag WW uitkering UWV

Ben je ontslagen of is het dienstverband bij je huidige werkgever niet verlengd? Dan is een aanvraag voor een WW-uitkering bij het UWV zo ingediend. Dit kun je bijvoorbeeld op de website van de uitkeringsinstantie doen via Mijn UWV, waarna je verzoek in behandeling wordt genomen en je zo snel mogelijk antwoord ontvangt.

Ook wanneer het contract bij je werkgever nog niet is afgelopen, kun je reeds de aanvraag voor een WW-uitkering bij het UWV indienen. Dit mag al vanaf 4 weken voor afloop van je dienstverband en het is aan te raden ook daadwerkelijk van deze periode gebruik te maken. Ook de beoordelingsprocedure van de uitkeringsorganisatie neemt namelijk zo’n 4 weken in beslag.

Wanneer een WW-uitkering aanvragen en berekenen?

Ondanks de bovengenoemde situatieschets kun je niet in elke situatie een succesvolle aanvraag voor een WW-uitkering bij het UWV indienen. De goedkeuring is afhankelijk van de strenge wetgeving die van kracht is in ons land en het is dus nog maar de vraag of jij wel aan alle criteria voldoet. Het is daarom belangrijk om dit te controleren voordat je volgende stappen onderneemt.

Een van de belangrijkste criteria is bijvoorbeeld dat jouw werkloosheid geen gevolg mag zijn van je eigen laakbare handelen. Als je ontslagen bent omdat je de regels overduidelijk meerdere keren hebt overtreden, kan het succes van je uitkeringsaanvraag serieus in het geding komen. Ook moet je bewijzen dat je ondertussen hard je best doet om een nieuwe werkgever te vinden.

De status van mijn uitkeringsaanvraag inzien

Een aanvraag voor een WW-uitkering indienen bij het UWV is in essentie niet al te moeilijk. Zoals bij zoveel overheidsorganen verloopt de uitkeringsaanvraag via een formulier, wat je op de website van de uitkeringsinstantie met enkele muisklikken kunt downloaden. Hiervoor moet je je wel eerst registreren, als je dit nog niet in een eerder stadium gedaan hebt.

Na het verzenden van het aanvraagformulier begint het wachten op een antwoord. De instanties sturen je over het algemeen binnen een week een bevestiging om te laten weten dat je verzoek in behandeling wordt genomen, maar de beslissing over je uitkering kan wel tot zo’n 4 weken in beslag nemen. Ondertussen kun je de status van je aanvraag checken in Mijn UWV.

Aanvraag WW uitkering UWV: hoeveel krijg ik en hoe lang?

Een aanvraag voor een WW-uitkering bij het UWV kan goedgekeurd worden, maar dan ben je uiteraard niet verzekerd van een eindeloze uitkeringsduur. De minimale tijdsperiode waarin WW wordt uitgekeerd is 3 maanden en de maximale periode is 38 maanden. Je professionele werkverleden bepaalt in grote mate op hoeveel maanden je in totaal aanspraak kunt maken.

Ook het totale bedrag dat je maandelijks ontvangt is afhankelijk van een diversiteit aan factoren. De uitkeringsorganisatie keert doorgaans tussen de 70% en 75% van je laatste salaris uit, maar de precieze hoogte kan per situatie verschillen. Op de website heb je de mogelijkheid om zelf alvast een en ander te berekenen in afwachting van de uiteindelijke beslissing.

Aanvullende vragen over mijn WW-uitkering

Hoewel het inloggen op Mijn UWV en het zelf berekenen van je WW-uitkering al enige duidelijkheid verschaffen, gaat er nog altijd niets boven rechtstreeks contact met een telefonist van het UWV. Deze mensen zijn er om je te helpen en zijn uitstekend op de hoogte van alle ins en outs rondom jouw gewenste uitkering. Ook kunnen ze snel jouw gegevens inzien en interpreteren.

4 weken wachten op het besluit van de instantie kan soms zenuwslopend zijn en het plegen van een telefoontje kan in dat geval zeer geruststellend werken. Maak gebruik van de doorverbinddienst van Uitkeringsinfo.nl (0900-0544 à 90 cpm) om direct telefonisch antwoord te krijgen op je vragen over de aanvraag van je WW-uitkering bij het UWV.

Eerste Kamer steunt bewaren kentekengegevens
Kentekengegevens van voertuigen die langs de openbare weg op bepaalde locaties een ANPR-camera passeren mogen vier weken worden bewaard. Een wet van die strekking is vandaag met ruime meerderheid door de Eerste Kamer aanvaard. ANPR (Automatic Number Plate Recognition) is van belang voor de opsporing van ernstige misdrijven waarbij pas later blijkt dat informatie over een voertuig een rol speelt. Dat kan het geval zijn bij plofkraken, ontvoeringen, mensenhandel en terrorisme. ANPR kan ook helpen bij de aanhouding van voortvluchtigen.

Brochure op maat voor werkgevers reservisten
Een aantal werknemers bij provincie en waterschap combineert het dagelijks werk met een parttime baan bij Defensie. Voor hen, hun leidinggevenden en collega’s is er nu een praktische ‘handreiking’ op maat. De brochures, vandaag officieel overhandigd, helpen bij het maken van goede afspraken. Ze tonen ook dat het mes aan 2 kanten snijdt.    

COA's Gerard Bakker beste overheidsmanager en Staatsbosbeheer beste overheidsorganisatie
Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), heeft de prijs voor Beste Overheidsmanager van het Jaar gewonnen. Hij ontvangt de award omdat hij ondanks de enorme complexiteit van de opgave en de grote politieke en maatschappelijke impact de hoge instroom van asielzoekers in 2015 en 2016 op een verbindende en energieke manier het hoofd heeft geboden.

Reacties op Amsterdam als nieuwe vestigingsplaats EMA
Minister Bruno Bruins (VWS): ‘Dit is goed nieuws voor alle patiënten in Europa. De keuze voor Amsterdam betekent dat de EMA haar belangrijke werk ook na de Brexit ongestoord kan voortzetten. Nieuwe innovatieve medicijnen kunnen zonder vertraging toegang blijven krijgen tot de markt. Ook blijft EMA in staat snel en adequaat in  te grijpen als er problemen optreden met een middel. Beiden zijn van groot belang voor alle patiënten in Europa. Wij zijn heel blij dat Europa gekozen heeft voor de inhoud. Ik dank iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie resultaat.'