Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvraagformulier WW uitkering

Ben jij zoals zoveel anderen recentelijk werkloos geraakt? Dan is de kans groot dat je een WW-uitkering wilt aanvragen. Dit kun je doen middels het aanvraagformulier WW-uitkering, dat je op de juiste wijze moet invullen om succesvol een aanvraag in te dienen. Hierbij moet je bovendien aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen.

Bij Uitkeringsinfo.nl vertellen we je alles over het invullen van het aanvraagformulier WW-uitkering en de zaken die je hierbij nodig hebt. Het eerste wat je moet regelen is een DigiD-registratie, die je kunt aanvragen op de website van DigiD. Wanneer je eenmaal over geldige logingegevens beschikt, kun je jezelf inschrijven op de website van het UWV. Stap één is hiermee voltooid!

Aanvraagformulier WW uitkering invullen

De volgende stap is het daadwerkelijk invullen van het aanvraagformulier WW-uitkering. Voordat je dit doet, zijn er wel enkele zaken die je moet weten. Het invullen van het formulier is bepaald geen formaliteit, want om een uitkering te krijgen dien je aan strenge voorwaarden te voldoen. Maak je hier dus niet makkelijk vanaf en besteed er de nodige aandacht aan.

Al menig WW-aanvraag is in het verleden afgekeurd op een klein detail, dus elke ingevulde regel moet kloppen én overeenkomen met de voorwaarden zoals die gesteld worden in de wetgeving. Wanneer je verzoek wordt afgewezen, begint het gehele proces daarna weer opnieuw. Niet alleen zonde van je tijd, maar ook van je misgelopen maandbedrag.

Inloggen op Mijn UWV

Het invullen van het aanvraagformulier WW-uitkering doe je in het beveiligde gedeelte van de website, ook wel bekend als Mijn UWV. Log in met je DigiD-gegevens en doe je best het formulier zo goed mogelijk in te vullen. Zie je moeilijke woorden of onduidelijke termen? Klik dan op de toelichting zodat je begrijpt waar het precies over gaat.

Wanneer je jouw uitkeringsverzoek eenmaal formeel hebt ingediend op de website, krijg je binnen 7 dagen een bevestiging per email. Helaas is dit niet hetzelfde als een toekenning van je uitkeringsaanvraag. De definitieve beslissing hierover duurt vaak tot wel 4 weken, waardoor je even geduld moet hebben voordat je zekerheid hebt.

De hoogte van mijn WW-uitkering berekenen

Net zo belangrijk als het succes van je aanvraag, is de hoogte van het uiteindelijke uitkeringsbedrag. De hoogte van een WW-uitkering wordt bepaald op grond van een diversiteit aan factoren, die we in dit artikel niet allemaal kunnen noemen. Wel kun je over het algemeen uitgaan van een totaalbedrag dat maximaal driekwart bedraagt van je laatst ontvangen salaris.

Meer dan dat zal het over het algemeen niet worden; minder, afhankelijk van de situatie, in sommige gevallen wel. Omdat jij natuurlijk zo snel mogelijk wilt weten waar je aan toe bent, is het verstandig direct voor of na het invullen van het aanvraagformulier zelf de hoogte van je uitkering te berekenen. Dit kan heel eenvoudig op de website van het UWV.

Vul het aanvraagformulier correct in

Hoewel het snel opsturen van het aanvraagformulier WW-uitkering absoluut is aan te bevelen, is het niet raadzaam dit proces af te raffelen. In de meeste gevallen heb je recht op 3 tot 38 maanden uitkering. Het zou uiteraard zonde zijn wanneer je vele maanden misloopt, omdat je vergeten bent informatie over je arbeidsverleden bij meerdere werkgevers in te vullen.

Kom je er ondanks bovenstaande tips over het invullen van het aanvraagformulier WW-uitkering toch niet helemaal uit? Dan adviseren we je rechtstreeks de specialisten van het UWV te benaderen. Zij hebben toegang tot al je gegevens en kunnen je direct helpen. Bel direct via onze doorverbindservice: 0900-0544 (90 cpm).

Transvision wint aanbesteding Valysvervoer
Vervoerder Transvision mag ook de komende vier jaar het vervoer buiten de regio uitvoeren voor mensen met een mobiliteitsbeperking, zoals ouderen en gehandicapten. Dit zogenoemde Valysvervoer is een publieke dienst waar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks ongeveer 60 miljoen euro aan bijdraagt. Valys heeft ruim 400.000 gebruikers.

Quotum arbeidsbeperkten kan worden gedeactiveerd bij halen banen
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel dat er voor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. Het wetsvoorstel regelt ook dat, als dit niet het geval is, er eenmalig pas een jaar na activering een quotumheffing wordt opgelegd. De Kamer is hier over al eerder geïnformeerd.

Extra rechter voor Sint Maarten wegens werkvoorraad na Irma
Mevrouw mr. M.Th. Hoogland wordt plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zij wordt voor drie maanden ingezet als rechter op Sint Maarten om te helpen werkvoorraden weg te werken die zijn ontstaan, doordat na de orkaan Irma tijdelijk geen zittingen konden plaatsvinden.

Ondernemers en inkopers gaan met 23 acties beter aanbesteden
Publiceer als inkoper zo vroeg als mogelijk voorgenomen aanbestedingen en zorg voor transparante voorwaarden, zodat er geen onredelijke eisen gesteld worden aan bedrijven. Het zijn twee van de 23 acties die ondernemers en publieke organisaties zoals gemeenten gezamenlijk hebben afgesproken om succesvoller aan te besteden. Ook werken zij aan voorstellen om het onnodig samenvoegen (’clusteren’) van kleine aanbestedingen verder te voorkomen, zodat ook het MKB meer kansen heeft op deze opdrachten.