Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvraagformulier WW uitkering

Ben jij zoals zoveel anderen recentelijk werkloos geraakt? Dan is de kans groot dat je een WW-uitkering wilt aanvragen. Dit kun je doen middels het aanvraagformulier WW-uitkering, dat je op de juiste wijze moet invullen om succesvol een aanvraag in te dienen. Hierbij moet je bovendien aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen.

Bij Uitkeringsinfo.nl vertellen we je alles over het invullen van het aanvraagformulier WW-uitkering en de zaken die je hierbij nodig hebt. Het eerste wat je moet regelen is een DigiD-registratie, die je kunt aanvragen op de website van DigiD. Wanneer je eenmaal over geldige logingegevens beschikt, kun je jezelf inschrijven op de website van het UWV. Stap één is hiermee voltooid!

Aanvraagformulier WW uitkering invullen

De volgende stap is het daadwerkelijk invullen van het aanvraagformulier WW-uitkering. Voordat je dit doet, zijn er wel enkele zaken die je moet weten. Het invullen van het formulier is bepaald geen formaliteit, want om een uitkering te krijgen dien je aan strenge voorwaarden te voldoen. Maak je hier dus niet makkelijk vanaf en besteed er de nodige aandacht aan.

Al menig WW-aanvraag is in het verleden afgekeurd op een klein detail, dus elke ingevulde regel moet kloppen én overeenkomen met de voorwaarden zoals die gesteld worden in de wetgeving. Wanneer je verzoek wordt afgewezen, begint het gehele proces daarna weer opnieuw. Niet alleen zonde van je tijd, maar ook van je misgelopen maandbedrag.

Inloggen op Mijn UWV

Het invullen van het aanvraagformulier WW-uitkering doe je in het beveiligde gedeelte van de website, ook wel bekend als Mijn UWV. Log in met je DigiD-gegevens en doe je best het formulier zo goed mogelijk in te vullen. Zie je moeilijke woorden of onduidelijke termen? Klik dan op de toelichting zodat je begrijpt waar het precies over gaat.

Wanneer je jouw uitkeringsverzoek eenmaal formeel hebt ingediend op de website, krijg je binnen 7 dagen een bevestiging per email. Helaas is dit niet hetzelfde als een toekenning van je uitkeringsaanvraag. De definitieve beslissing hierover duurt vaak tot wel 4 weken, waardoor je even geduld moet hebben voordat je zekerheid hebt.

De hoogte van mijn WW-uitkering berekenen

Net zo belangrijk als het succes van je aanvraag, is de hoogte van het uiteindelijke uitkeringsbedrag. De hoogte van een WW-uitkering wordt bepaald op grond van een diversiteit aan factoren, die we in dit artikel niet allemaal kunnen noemen. Wel kun je over het algemeen uitgaan van een totaalbedrag dat maximaal driekwart bedraagt van je laatst ontvangen salaris.

Meer dan dat zal het over het algemeen niet worden; minder, afhankelijk van de situatie, in sommige gevallen wel. Omdat jij natuurlijk zo snel mogelijk wilt weten waar je aan toe bent, is het verstandig direct voor of na het invullen van het aanvraagformulier zelf de hoogte van je uitkering te berekenen. Dit kan heel eenvoudig op de website van het UWV.

Vul het aanvraagformulier correct in

Hoewel het snel opsturen van het aanvraagformulier WW-uitkering absoluut is aan te bevelen, is het niet raadzaam dit proces af te raffelen. In de meeste gevallen heb je recht op 3 tot 38 maanden uitkering. Het zou uiteraard zonde zijn wanneer je vele maanden misloopt, omdat je vergeten bent informatie over je arbeidsverleden bij meerdere werkgevers in te vullen.

Kom je er ondanks bovenstaande tips over het invullen van het aanvraagformulier WW-uitkering toch niet helemaal uit? Dan adviseren we je rechtstreeks de specialisten van het UWV te benaderen. Zij hebben toegang tot al je gegevens en kunnen je direct helpen. Bel direct via onze doorverbindservice: 0900-0544 (90 cpm).

Nederland geeft 5 miljoen euro voor regionale troepenmacht Sahel
Op uitnodiging van de Franse president Macron kwamen vandaag in Parijs de vijf landen uit de Sahel-regio bijeen die de zogeheten G5-Sahel troepenmacht vormen. Samen met een groep landen en instellingen die nauw betrokken zijn bij de Sahel-regio, werd besproken hoe deze troepenmacht het beste ondersteund kan worden. Nederland, dat zich al langere tijd inzet voor veiligheid en ontwikkeling in de regio, werd vertegenwoordigd door minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken. 

Uitvoeringswet over gegevensbescherming naar Tweede Kamer
De wet van minister Dekker (Rechtsbescherming) die uitvoering geeft aan de Algemene verordening gegevensbescherming is vandaag bij de Tweede Kamer ingediend. Doel van de Europese verordening is verdergaande harmonisatie van de regels rond de bescherming van persoonsgegevens en de bevordering van vrij verkeer van gegevens binnen de Unie. De verordening treedt op 25 mei 2018 in werking. Op hetzelfde tijdstip zal de Uitvoeringswet in werking moeten treden. De huidige Wet bescherming persoongegevens (Wbp) zal dan worden ingetrokken.

Kabinet wil keuzevrijheid voor modems en routers
Bedrijven en consumenten moeten straks ook zelf de keuzevrijheid krijgen voor apparatuur op hun eigen privénetwerk. Zo kunnen zij dan zelf bepalen welke modem, router of tv-ontvanger het best past bij hun wensen. Dit is het doel van de zogenoemde beleidsregel ‘Netwerkaansluitpunt’ waarvan de internetconsultatie vandaag door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is gestart.

Visquota 2018: Meer haring, kabeljauw en tarbot
Diverse commerciële vissoorten in de Noordzee hebben zich de afgelopen jaren goed ontwikkeld. Nederlandse vissers mogen daarom volgend jaar meer haring, kabeljauw, tarbot en griet vangen. De Europese visserijministers en de Europese Commissie hebben hierover in Brussel een akkoord bereikt. Ook met tong en schol gaat het goed. Om op langere termijn een duurzame vangst op deze soorten te garanderen is voor komend jaar nog wel een reductie van het quotum afgesproken.