Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvragen uitkering UWV

Wanneer u werkeloos bent en niet genoeg inkomen heeft om uzelf te voorzien in uw levensonderhoud kunt u in Nederland verschillende uitkeringen aanvragen. Wilt u weten op welke uitkering u recht heeft? Dan kunt u op uitkeringsinfo.nl meer informatie vinden over de verschillende uitkeringen en vindt u handige tips wanneer u het aanvragen van een uitkering bij het UWV wilt doen.

Verschillende uitkeringen

Natuurlijk moet u er, bij het aanvragen van de uitkering bij het UWV, goed op letten dat u de uitkering aanvraagt die past bij uw situatie en waar u recht op heeft. Er zijn verschillende uitkeringen die passen bij verschillende situaties.

Bent u werkeloos geworden? Dan is er een WW-uitkering. Deze is alleen voor mensen die de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken hebben gewerkt en minimaal 5 uur per week verliezen na het ontslag. Bent u ziek en kunt u daardoor niet meer werken? Dan kunt u ook het aanvragen van een uitkering bij het UWV doen. U komt dan soms in aanmerking voor bijvoorbeeld een WIA, WAO of een ziektewet uitkering. Ook bij beperkingen kunt u in aanmerking komen voor een uitkering, zoals bijvoorbeeld de Wajong-uitkering. Iedere situatie is uniek. Wilt u weten waar u recht op heeft, dan kunt u het beste contact opnemen met het UWV, zodat zij u advies kunnen geven over uw recht op een uitkering en de plichten die hierbij komen kijken.

De plichten na het aanvragen van een uitkering bij het UWV

Na het aanvragen van een uitkering bij het UWV heeft u vaak te maken met enkele plichten. Let hier dus op wanneer u het aanvragen van de uitkering bij het UWV heeft afgerond. Wanneer u niet aan deze verplichtingen voldoet, kan dit invloed hebben op de uitkering die u ontvangt. Deze plichten zijn ontstaan doordat het UWV controle moet houden over de groep die een uitkering ontvangt, zodat u niet onterecht te veel of te weinig uitkering krijgt. Daarnaast zijn deze verplichtingen er ook zodat u na het aanvragen van de uitkering bij het UWV gestimuleerd en gemotiveerd blijft voor het vinden van betaald werk, indien mogelijk. De plichten zullen dus verschillen per uitkering, omdat iemand die een WW-uitkering ontvangt wellicht meer mogelijkheden heeft dan een chronisch ziek persoon die niet meer kan werken.

Wij snappen dat het soms lastig is om alles overzichtelijk te houden en op deze manier altijd te voldoen aan de eisen, ook het UWV snapt dat. Daarom zijn er hulpmiddelen in het leven geroepen die u na en tijdens het aanvragen van een uitkering bij het UWV kunnen ondersteunen. Zo is er bij de WW bijvoorbeeld de Checklist WW en de Wegwijzer WW app.

Tips bij het aanvragen van een uitkering bij het UWV

Ook wanneer u weet waar u recht op heeft is het aanvragen van een uitkering bij het UWV vaak lastig. Daarom hebben wij enkele tips op een rij gezet die u hierbij kunnen helpen. De eerste tip is wees eerlijk en volledig bij het aanvragen van de uitkering bij het UWV. Alleen wanneer u eerlijk en volledig bent mist u geen inkomen waar u recht op heeft. Veel mensen vinden dit een logische tip, maar bedenk hierbij dat u, ook wanneer u een vraag niet volledig begrijpt, lastig vindt of twijfelt over wat u bij de vraag in moet vullen, dit navraagt bij het UWV. De tweede tip is dat u moet zorgen dat u de papieren die u nodig heeft bij uw aanvraag bij de hand moet hebben. Wanneer u weet welke uitkering u gaat ontvangen kunt u deze informatie vinden op de website van het UWV. De derde tip is dat u al uw vragen moet stellen bij het UWV, alleen zij kunnen u voorzien van het beste antwoord en zo voorkomt u dat u fouten maakt. Het UWV is bereikbaar via het nummer 0900-0544 (90 cpm).

Eerste Kamer steunt bewaren kentekengegevens
Kentekengegevens van voertuigen die langs de openbare weg op bepaalde locaties een ANPR-camera passeren mogen vier weken worden bewaard. Een wet van die strekking is vandaag met ruime meerderheid door de Eerste Kamer aanvaard. ANPR (Automatic Number Plate Recognition) is van belang voor de opsporing van ernstige misdrijven waarbij pas later blijkt dat informatie over een voertuig een rol speelt. Dat kan het geval zijn bij plofkraken, ontvoeringen, mensenhandel en terrorisme. ANPR kan ook helpen bij de aanhouding van voortvluchtigen.

Brochure op maat voor werkgevers reservisten
Een aantal werknemers bij provincie en waterschap combineert het dagelijks werk met een parttime baan bij Defensie. Voor hen, hun leidinggevenden en collega’s is er nu een praktische ‘handreiking’ op maat. De brochures, vandaag officieel overhandigd, helpen bij het maken van goede afspraken. Ze tonen ook dat het mes aan 2 kanten snijdt.    

COA's Gerard Bakker beste overheidsmanager en Staatsbosbeheer beste overheidsorganisatie
Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), heeft de prijs voor Beste Overheidsmanager van het Jaar gewonnen. Hij ontvangt de award omdat hij ondanks de enorme complexiteit van de opgave en de grote politieke en maatschappelijke impact de hoge instroom van asielzoekers in 2015 en 2016 op een verbindende en energieke manier het hoofd heeft geboden.

Reacties op Amsterdam als nieuwe vestigingsplaats EMA
Minister Bruno Bruins (VWS): ‘Dit is goed nieuws voor alle patiënten in Europa. De keuze voor Amsterdam betekent dat de EMA haar belangrijke werk ook na de Brexit ongestoord kan voortzetten. Nieuwe innovatieve medicijnen kunnen zonder vertraging toegang blijven krijgen tot de markt. Ook blijft EMA in staat snel en adequaat in  te grijpen als er problemen optreden met een middel. Beiden zijn van groot belang voor alle patiënten in Europa. Wij zijn heel blij dat Europa gekozen heeft voor de inhoud. Ik dank iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie resultaat.'