Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvragen uitkering UWV

Wanneer u werkeloos bent en niet genoeg inkomen heeft om uzelf te voorzien in uw levensonderhoud kunt u in Nederland verschillende uitkeringen aanvragen. Wilt u weten op welke uitkering u recht heeft? Dan kunt u op uitkeringsinfo.nl meer informatie vinden over de verschillende uitkeringen en vindt u handige tips wanneer u het aanvragen van een uitkering bij het UWV wilt doen.

Verschillende uitkeringen

Natuurlijk moet u er, bij het aanvragen van de uitkering bij het UWV, goed op letten dat u de uitkering aanvraagt die past bij uw situatie en waar u recht op heeft. Er zijn verschillende uitkeringen die passen bij verschillende situaties.

Bent u werkeloos geworden? Dan is er een WW-uitkering. Deze is alleen voor mensen die de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken hebben gewerkt en minimaal 5 uur per week verliezen na het ontslag. Bent u ziek en kunt u daardoor niet meer werken? Dan kunt u ook het aanvragen van een uitkering bij het UWV doen. U komt dan soms in aanmerking voor bijvoorbeeld een WIA, WAO of een ziektewet uitkering. Ook bij beperkingen kunt u in aanmerking komen voor een uitkering, zoals bijvoorbeeld de Wajong-uitkering. Iedere situatie is uniek. Wilt u weten waar u recht op heeft, dan kunt u het beste contact opnemen met het UWV, zodat zij u advies kunnen geven over uw recht op een uitkering en de plichten die hierbij komen kijken.

De plichten na het aanvragen van een uitkering bij het UWV

Na het aanvragen van een uitkering bij het UWV heeft u vaak te maken met enkele plichten. Let hier dus op wanneer u het aanvragen van de uitkering bij het UWV heeft afgerond. Wanneer u niet aan deze verplichtingen voldoet, kan dit invloed hebben op de uitkering die u ontvangt. Deze plichten zijn ontstaan doordat het UWV controle moet houden over de groep die een uitkering ontvangt, zodat u niet onterecht te veel of te weinig uitkering krijgt. Daarnaast zijn deze verplichtingen er ook zodat u na het aanvragen van de uitkering bij het UWV gestimuleerd en gemotiveerd blijft voor het vinden van betaald werk, indien mogelijk. De plichten zullen dus verschillen per uitkering, omdat iemand die een WW-uitkering ontvangt wellicht meer mogelijkheden heeft dan een chronisch ziek persoon die niet meer kan werken.

Wij snappen dat het soms lastig is om alles overzichtelijk te houden en op deze manier altijd te voldoen aan de eisen, ook het UWV snapt dat. Daarom zijn er hulpmiddelen in het leven geroepen die u na en tijdens het aanvragen van een uitkering bij het UWV kunnen ondersteunen. Zo is er bij de WW bijvoorbeeld de Checklist WW en de Wegwijzer WW app.

Tips bij het aanvragen van een uitkering bij het UWV

Ook wanneer u weet waar u recht op heeft is het aanvragen van een uitkering bij het UWV vaak lastig. Daarom hebben wij enkele tips op een rij gezet die u hierbij kunnen helpen. De eerste tip is wees eerlijk en volledig bij het aanvragen van de uitkering bij het UWV. Alleen wanneer u eerlijk en volledig bent mist u geen inkomen waar u recht op heeft. Veel mensen vinden dit een logische tip, maar bedenk hierbij dat u, ook wanneer u een vraag niet volledig begrijpt, lastig vindt of twijfelt over wat u bij de vraag in moet vullen, dit navraagt bij het UWV. De tweede tip is dat u moet zorgen dat u de papieren die u nodig heeft bij uw aanvraag bij de hand moet hebben. Wanneer u weet welke uitkering u gaat ontvangen kunt u deze informatie vinden op de website van het UWV. De derde tip is dat u al uw vragen moet stellen bij het UWV, alleen zij kunnen u voorzien van het beste antwoord en zo voorkomt u dat u fouten maakt. Het UWV is bereikbaar via het nummer 0900-0544 (90 cpm).

Nederland draagt extra bij aan bewijzenbank Syrië
Nederland trekt € 1,5 miljoen uit voor de VN-databank voor bewijsmateriaal van ernstige misdaden die in de afgelopen jaren in Syrië zijn gepleegd. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken kondigde dat donderdag aan vanuit New York, waar hij deelneemt aan de Algemene Vergadering van de VN.

Makersevenementen in het onderwijs
Drie organisaties krijgen subsidie voor het organiseren van een makersevenement waar docenten, leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren aan de slag kunnen met creativiteit, technologie en ambachten. De evenementen, die in 2018 plaatsvinden, moeten docenten inspireren om in het onderwijs meer te doen met ‘maken’.

Steun voor vrouwenrechten en hongerbestrijding
Het kabinet stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor 'She Decides'. Dit is het internationale initiatief van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) om voorzieningen voor gezinsplanning voor miljoenen vrouwen in ontwikkelingslanden in stand te houden, nadat de Amerikaanse regering de ‘Global Gag Rule’ heeft aangekondigd. Die komt erop neer dat financiering van hulporganisaties wordt ingetrokken als deze in hun voorzieningenpakket ook veilige abortus aanbieden of bespreekbaar maken. 'Met als gevolg dat het aantal abortussen niet daalt, maar juist stijgt. Dat vrouwen alleen terecht kunnen bij kwakzalvers, met vaak verschrikkelijke gevolgen,' aldus minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Groningen en Rotterdam krijgen klimaatcentrum
Het internationale kenniscentrum voor klimaatadaptatie wordt gehuisvest in Rotterdam en Groningen. De twee steden hebben het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) binnengesleept door samen het meest overtuigende bod op tafel te leggen. De ligging van de steden, de kennis die zij hebben over de gevolgen van klimaatverandering en de innovatieve kantoorgebouwen zijn voor de selectiecommissie doorslaggevend geweest. Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) maakte in februari van dit jaar bekend dat het kenniscentrum, dat samen met de Verenigde Naties en Japan wordt opgezet, in Nederland komt.