Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvragen uitkering UWV

Wanneer u werkeloos bent en niet genoeg inkomen heeft om uzelf te voorzien in uw levensonderhoud kunt u in Nederland verschillende uitkeringen aanvragen. Wilt u weten op welke uitkering u recht heeft? Dan kunt u op uitkeringsinfo.nl meer informatie vinden over de verschillende uitkeringen en vindt u handige tips wanneer u het aanvragen van een uitkering bij het UWV wilt doen.

Verschillende uitkeringen

Natuurlijk moet u er, bij het aanvragen van de uitkering bij het UWV, goed op letten dat u de uitkering aanvraagt die past bij uw situatie en waar u recht op heeft. Er zijn verschillende uitkeringen die passen bij verschillende situaties.

Bent u werkeloos geworden? Dan is er een WW-uitkering. Deze is alleen voor mensen die de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken hebben gewerkt en minimaal 5 uur per week verliezen na het ontslag. Bent u ziek en kunt u daardoor niet meer werken? Dan kunt u ook het aanvragen van een uitkering bij het UWV doen. U komt dan soms in aanmerking voor bijvoorbeeld een WIA, WAO of een ziektewet uitkering. Ook bij beperkingen kunt u in aanmerking komen voor een uitkering, zoals bijvoorbeeld de Wajong-uitkering. Iedere situatie is uniek. Wilt u weten waar u recht op heeft, dan kunt u het beste contact opnemen met het UWV, zodat zij u advies kunnen geven over uw recht op een uitkering en de plichten die hierbij komen kijken.

De plichten na het aanvragen van een uitkering bij het UWV

Na het aanvragen van een uitkering bij het UWV heeft u vaak te maken met enkele plichten. Let hier dus op wanneer u het aanvragen van de uitkering bij het UWV heeft afgerond. Wanneer u niet aan deze verplichtingen voldoet, kan dit invloed hebben op de uitkering die u ontvangt. Deze plichten zijn ontstaan doordat het UWV controle moet houden over de groep die een uitkering ontvangt, zodat u niet onterecht te veel of te weinig uitkering krijgt. Daarnaast zijn deze verplichtingen er ook zodat u na het aanvragen van de uitkering bij het UWV gestimuleerd en gemotiveerd blijft voor het vinden van betaald werk, indien mogelijk. De plichten zullen dus verschillen per uitkering, omdat iemand die een WW-uitkering ontvangt wellicht meer mogelijkheden heeft dan een chronisch ziek persoon die niet meer kan werken.

Wij snappen dat het soms lastig is om alles overzichtelijk te houden en op deze manier altijd te voldoen aan de eisen, ook het UWV snapt dat. Daarom zijn er hulpmiddelen in het leven geroepen die u na en tijdens het aanvragen van een uitkering bij het UWV kunnen ondersteunen. Zo is er bij de WW bijvoorbeeld de Checklist WW en de Wegwijzer WW app.

Tips bij het aanvragen van een uitkering bij het UWV

Ook wanneer u weet waar u recht op heeft is het aanvragen van een uitkering bij het UWV vaak lastig. Daarom hebben wij enkele tips op een rij gezet die u hierbij kunnen helpen. De eerste tip is wees eerlijk en volledig bij het aanvragen van de uitkering bij het UWV. Alleen wanneer u eerlijk en volledig bent mist u geen inkomen waar u recht op heeft. Veel mensen vinden dit een logische tip, maar bedenk hierbij dat u, ook wanneer u een vraag niet volledig begrijpt, lastig vindt of twijfelt over wat u bij de vraag in moet vullen, dit navraagt bij het UWV. De tweede tip is dat u moet zorgen dat u de papieren die u nodig heeft bij uw aanvraag bij de hand moet hebben. Wanneer u weet welke uitkering u gaat ontvangen kunt u deze informatie vinden op de website van het UWV. De derde tip is dat u al uw vragen moet stellen bij het UWV, alleen zij kunnen u voorzien van het beste antwoord en zo voorkomt u dat u fouten maakt. Het UWV is bereikbaar via het nummer 0900-0544 (90 cpm).

Transvision wint aanbesteding Valysvervoer
Vervoerder Transvision mag ook de komende vier jaar het vervoer buiten de regio uitvoeren voor mensen met een mobiliteitsbeperking, zoals ouderen en gehandicapten. Dit zogenoemde Valysvervoer is een publieke dienst waar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks ongeveer 60 miljoen euro aan bijdraagt. Valys heeft ruim 400.000 gebruikers.

Quotum arbeidsbeperkten kan worden gedeactiveerd bij halen banen
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel dat er voor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. Het wetsvoorstel regelt ook dat, als dit niet het geval is, er eenmalig pas een jaar na activering een quotumheffing wordt opgelegd. De Kamer is hier over al eerder geïnformeerd.

Extra rechter voor Sint Maarten wegens werkvoorraad na Irma
Mevrouw mr. M.Th. Hoogland wordt plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zij wordt voor drie maanden ingezet als rechter op Sint Maarten om te helpen werkvoorraden weg te werken die zijn ontstaan, doordat na de orkaan Irma tijdelijk geen zittingen konden plaatsvinden.

Ondernemers en inkopers gaan met 23 acties beter aanbesteden
Publiceer als inkoper zo vroeg als mogelijk voorgenomen aanbestedingen en zorg voor transparante voorwaarden, zodat er geen onredelijke eisen gesteld worden aan bedrijven. Het zijn twee van de 23 acties die ondernemers en publieke organisaties zoals gemeenten gezamenlijk hebben afgesproken om succesvoller aan te besteden. Ook werken zij aan voorstellen om het onnodig samenvoegen (’clusteren’) van kleine aanbestedingen verder te voorkomen, zodat ook het MKB meer kansen heeft op deze opdrachten.