Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvragen uitkering UWV

Wanneer u werkeloos bent en niet genoeg inkomen heeft om uzelf te voorzien in uw levensonderhoud kunt u in Nederland verschillende uitkeringen aanvragen. Wilt u weten op welke uitkering u recht heeft? Dan kunt u op uitkeringsinfo.nl meer informatie vinden over de verschillende uitkeringen en vindt u handige tips wanneer u het aanvragen van een uitkering bij het UWV wilt doen.

Verschillende uitkeringen

Natuurlijk moet u er, bij het aanvragen van de uitkering bij het UWV, goed op letten dat u de uitkering aanvraagt die past bij uw situatie en waar u recht op heeft. Er zijn verschillende uitkeringen die passen bij verschillende situaties.

Bent u werkeloos geworden? Dan is er een WW-uitkering. Deze is alleen voor mensen die de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken hebben gewerkt en minimaal 5 uur per week verliezen na het ontslag. Bent u ziek en kunt u daardoor niet meer werken? Dan kunt u ook het aanvragen van een uitkering bij het UWV doen. U komt dan soms in aanmerking voor bijvoorbeeld een WIA, WAO of een ziektewet uitkering. Ook bij beperkingen kunt u in aanmerking komen voor een uitkering, zoals bijvoorbeeld de Wajong-uitkering. Iedere situatie is uniek. Wilt u weten waar u recht op heeft, dan kunt u het beste contact opnemen met het UWV, zodat zij u advies kunnen geven over uw recht op een uitkering en de plichten die hierbij komen kijken.

De plichten na het aanvragen van een uitkering bij het UWV

Na het aanvragen van een uitkering bij het UWV heeft u vaak te maken met enkele plichten. Let hier dus op wanneer u het aanvragen van de uitkering bij het UWV heeft afgerond. Wanneer u niet aan deze verplichtingen voldoet, kan dit invloed hebben op de uitkering die u ontvangt. Deze plichten zijn ontstaan doordat het UWV controle moet houden over de groep die een uitkering ontvangt, zodat u niet onterecht te veel of te weinig uitkering krijgt. Daarnaast zijn deze verplichtingen er ook zodat u na het aanvragen van de uitkering bij het UWV gestimuleerd en gemotiveerd blijft voor het vinden van betaald werk, indien mogelijk. De plichten zullen dus verschillen per uitkering, omdat iemand die een WW-uitkering ontvangt wellicht meer mogelijkheden heeft dan een chronisch ziek persoon die niet meer kan werken.

Wij snappen dat het soms lastig is om alles overzichtelijk te houden en op deze manier altijd te voldoen aan de eisen, ook het UWV snapt dat. Daarom zijn er hulpmiddelen in het leven geroepen die u na en tijdens het aanvragen van een uitkering bij het UWV kunnen ondersteunen. Zo is er bij de WW bijvoorbeeld de Checklist WW en de Wegwijzer WW app.

Tips bij het aanvragen van een uitkering bij het UWV

Ook wanneer u weet waar u recht op heeft is het aanvragen van een uitkering bij het UWV vaak lastig. Daarom hebben wij enkele tips op een rij gezet die u hierbij kunnen helpen. De eerste tip is wees eerlijk en volledig bij het aanvragen van de uitkering bij het UWV. Alleen wanneer u eerlijk en volledig bent mist u geen inkomen waar u recht op heeft. Veel mensen vinden dit een logische tip, maar bedenk hierbij dat u, ook wanneer u een vraag niet volledig begrijpt, lastig vindt of twijfelt over wat u bij de vraag in moet vullen, dit navraagt bij het UWV. De tweede tip is dat u moet zorgen dat u de papieren die u nodig heeft bij uw aanvraag bij de hand moet hebben. Wanneer u weet welke uitkering u gaat ontvangen kunt u deze informatie vinden op de website van het UWV. De derde tip is dat u al uw vragen moet stellen bij het UWV, alleen zij kunnen u voorzien van het beste antwoord en zo voorkomt u dat u fouten maakt. Het UWV is bereikbaar via het nummer 0900-0544 (90 cpm).

Maatregelen tegen droogte blijven van kracht
De maatregelen tegen de droogte in Nederland blijven onverminderd van kracht. De problemen met betrekking tot de waterkwaliteit, verzilting en natuur, scheepvaart en landbouw zijn voorlopig zeker nog niet voorbij. Dat heeft het landelijke Managementteam Watertekorten vanmorgen bekend gemaakt. De regen van afgelopen week heeft niet gezorgd voor een structurele verbetering.

Minister-president Rutte bezoekt Dairy Campus en WaterCampus in Leeuwarden
Minister-president Rutte bezoekt maandag 20 augustus 2018 Dairy Campus en WaterCampus in Leeuwarden. Op beide locaties wordt de minister-president rondgeleid en gaat hij in gesprek met onderzoekers, ondernemers en bestuurders over de toekomst van landbouw, land- en watergebruik, waterbeschikbaarheid en duurzaamheid.

Rijksbijdrage voor middelbare scholen wordt versimpeld
Minister Slob gaat het voor schoolbesturen van middelbare scholen inzichtelijker maken hoeveel geld zij van de rijksoverheid krijgen. Nu gaat er een ingewikkelde rekensom vooraf aan het vaststellen van die zogeheten lumpsum. Die rekensom leidt ertoe dat voor leerlingen op verschillende scholen niet altijd hetzelfde wordt bekostigd. In de toekomst krijgen scholen een vast bedrag per vestiging en per leerling en wordt hun budget dus makkelijker te berekenen. Dat schrijft Slob donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer scholen voor 10- tot 14-jarigen
Het aantal scholen dat onderwijs geeft aan leerlingen van 10 tot 14 jaar, groeit komend schooljaar van 6 naar 12. Op dit soort scholen krijgen leerlingen tussen de 10 en 14 jaar les in een doorlopende leerlijn, zodat ze meer geleidelijk kunnen overstappen van de basisschool naar de middelbare school. Minister Slob heeft de aanvragen van de scholen om mee te doen aan een pilot woensdag goedgekeurd.