Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvragen UWV

Wanneer u werkeloos bent of te weinig inkomen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien kunt u een uitkering aanvragen bij het UWV. Welke uitkering voor uw situatie geschikt is en of u in aanmerking komt voor een uitkering is afhankelijk van vele verschillende factoren. Wanneer u dan ook een uitkering wilt aanvragen bij het UWV komt u vaak voor vele vragen te staan. Uikeringsinfo.nl helpt u graag met meer informatie over verschillende uitkeringen en helpt met tips bij het doen van aanvragen bij het UWV.

Welke uitkeringen kunt u aanvragen bij het UWV?

Wanneer u recht heeft op een uitkering kunt u deze vrijwel altijd aanvragen bij het UWV. Het UWV is een organisatie die gaat over werkloosheid en de arbeidsongeschikte bevolking. Wilt u dan ook een uitkering? Dan is het erg waarschijnlijk dat u deze moet aanvragen bij het UWV. Bij het UWV kunt u terecht voor onder andere de WW uitkering, een WIA uitkering of een Wajong uitkering. Weet u niet welke uitkering u kunt ontvangen of wilt u meer weten over hoe u verder moet? Dan kunt u voor meer informatie over uw aanvragen het UWV bellen of verder lezen op deze website of de website van het UWV.

Een WW uitkering aanvragen bij het UWV

Eén van de uitkeringen die u kunt aanvragen bij het UWV is de WW uitkering. Deze ontvangt u wanneer u werkeloos bent geworden, u minimaal 5 uren heeft verloren, u niet schuldig bent aan de werkeloosheid, u verzekerd bent voor werkloosheid, u direct beschikbaar bent voor nieuw werk en u de laatste 36 weken minimaal 26 weken gewerkt heeft. Deze uitkering kunt u indien u voldoet aan de eisen aanvragen bij het UWV. De gegevens die u hiervoor nodig heeft zijn uw DigiD gegevens, uw laatste loonstrook, uw laatste arbeidscontract en uw rekeningnummer.

Een WIA, WAO of ziektewet aanvragen bij het UWV

Wanneer u ziek bent is dat erg vervelend. Soms kunt u hierdoor niet meer werken of kunt u slechts nog een gedeelte van uw normale werktijd actief zijn. De gevolgen voor uw inkomen en re-integratie zijn volledig afhankelijk van uw situatie en hiervoor zijn speciale uitkeringssystemen ontwikkeld, die u kunt aanvragen bij het UWV: de WIA, WAO, de ziektewet, loondoorbetaling en de WAZ. Wilt u weten welke uitkering van toepassing is op uw situatie,dan kunt u het beste voor uw aanvraag het UWV contacteren. Zo weet u zeker dat u de juiste uitkering aanvraagt.

Wajong aanvragen bij het UWV

Sommige mensen hebben te maken met arbeidsbeperking door een ziekte of handicap. Deze mensen komen mogelijk in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Hiervoor moet eerst uw arbeidsvermogen beoordeelt worden, afhankelijk van deze uitkomst kunt u wel of geen een Wajong-uitkering aanvragen bij het UWV. De beoordeling bestaat uit het bekijken van het aanvraagformulier, medische gegeven en advies van school/begeleidende instanties. Daarna wordt u vaak uitgenodigd op gesprek bij het UWV, soms moet daarna nog een gesprek volgen.

Stel vragen over uw aanvragen bij het UWV
Het proces van het indienen van aanvragen bij het UWV is vaak lastig en tijdrovend. Toch wilt u natuurlijk op tijd uw aanvragen versturen, zodat u geen inkomsten misloopt. Ons advies is dan ook om bij onduidelijkheden, vragen of twijfels contact op te nemen met het UWV. Zij kunnen u helpen en ondersteunen bij het doen van aanvragen en hebben de kennis om u te voorzien van de juiste antwoorden.  U kunt het UWV hiervoor telefonisch bereiken via het nummer 0900-0544 (90 cpm). Met bovenstaande informatie hopen wij de weg naar het doen van aanvragen bij het UWV voor u gemakkelijker te maken.

Transvision wint aanbesteding Valysvervoer
Vervoerder Transvision mag ook de komende vier jaar het vervoer buiten de regio uitvoeren voor mensen met een mobiliteitsbeperking, zoals ouderen en gehandicapten. Dit zogenoemde Valysvervoer is een publieke dienst waar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks ongeveer 60 miljoen euro aan bijdraagt. Valys heeft ruim 400.000 gebruikers.

Quotum arbeidsbeperkten kan worden gedeactiveerd bij halen banen
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel dat er voor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. Het wetsvoorstel regelt ook dat, als dit niet het geval is, er eenmalig pas een jaar na activering een quotumheffing wordt opgelegd. De Kamer is hier over al eerder geïnformeerd.

Extra rechter voor Sint Maarten wegens werkvoorraad na Irma
Mevrouw mr. M.Th. Hoogland wordt plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zij wordt voor drie maanden ingezet als rechter op Sint Maarten om te helpen werkvoorraden weg te werken die zijn ontstaan, doordat na de orkaan Irma tijdelijk geen zittingen konden plaatsvinden.

Ondernemers en inkopers gaan met 23 acties beter aanbesteden
Publiceer als inkoper zo vroeg als mogelijk voorgenomen aanbestedingen en zorg voor transparante voorwaarden, zodat er geen onredelijke eisen gesteld worden aan bedrijven. Het zijn twee van de 23 acties die ondernemers en publieke organisaties zoals gemeenten gezamenlijk hebben afgesproken om succesvoller aan te besteden. Ook werken zij aan voorstellen om het onnodig samenvoegen (’clusteren’) van kleine aanbestedingen verder te voorkomen, zodat ook het MKB meer kansen heeft op deze opdrachten.