Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvragen UWV

Wanneer u werkeloos bent of te weinig inkomen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien kunt u een uitkering aanvragen bij het UWV. Welke uitkering voor uw situatie geschikt is en of u in aanmerking komt voor een uitkering is afhankelijk van vele verschillende factoren. Wanneer u dan ook een uitkering wilt aanvragen bij het UWV komt u vaak voor vele vragen te staan. Uikeringsinfo.nl helpt u graag met meer informatie over verschillende uitkeringen en helpt met tips bij het doen van aanvragen bij het UWV.

Welke uitkeringen kunt u aanvragen bij het UWV?

Wanneer u recht heeft op een uitkering kunt u deze vrijwel altijd aanvragen bij het UWV. Het UWV is een organisatie die gaat over werkloosheid en de arbeidsongeschikte bevolking. Wilt u dan ook een uitkering? Dan is het erg waarschijnlijk dat u deze moet aanvragen bij het UWV. Bij het UWV kunt u terecht voor onder andere de WW uitkering, een WIA uitkering of een Wajong uitkering. Weet u niet welke uitkering u kunt ontvangen of wilt u meer weten over hoe u verder moet? Dan kunt u voor meer informatie over uw aanvragen het UWV bellen of verder lezen op deze website of de website van het UWV.

Een WW uitkering aanvragen bij het UWV

Eén van de uitkeringen die u kunt aanvragen bij het UWV is de WW uitkering. Deze ontvangt u wanneer u werkeloos bent geworden, u minimaal 5 uren heeft verloren, u niet schuldig bent aan de werkeloosheid, u verzekerd bent voor werkloosheid, u direct beschikbaar bent voor nieuw werk en u de laatste 36 weken minimaal 26 weken gewerkt heeft. Deze uitkering kunt u indien u voldoet aan de eisen aanvragen bij het UWV. De gegevens die u hiervoor nodig heeft zijn uw DigiD gegevens, uw laatste loonstrook, uw laatste arbeidscontract en uw rekeningnummer.

Een WIA, WAO of ziektewet aanvragen bij het UWV

Wanneer u ziek bent is dat erg vervelend. Soms kunt u hierdoor niet meer werken of kunt u slechts nog een gedeelte van uw normale werktijd actief zijn. De gevolgen voor uw inkomen en re-integratie zijn volledig afhankelijk van uw situatie en hiervoor zijn speciale uitkeringssystemen ontwikkeld, die u kunt aanvragen bij het UWV: de WIA, WAO, de ziektewet, loondoorbetaling en de WAZ. Wilt u weten welke uitkering van toepassing is op uw situatie,dan kunt u het beste voor uw aanvraag het UWV contacteren. Zo weet u zeker dat u de juiste uitkering aanvraagt.

Wajong aanvragen bij het UWV

Sommige mensen hebben te maken met arbeidsbeperking door een ziekte of handicap. Deze mensen komen mogelijk in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Hiervoor moet eerst uw arbeidsvermogen beoordeelt worden, afhankelijk van deze uitkomst kunt u wel of geen een Wajong-uitkering aanvragen bij het UWV. De beoordeling bestaat uit het bekijken van het aanvraagformulier, medische gegeven en advies van school/begeleidende instanties. Daarna wordt u vaak uitgenodigd op gesprek bij het UWV, soms moet daarna nog een gesprek volgen.

Stel vragen over uw aanvragen bij het UWV
Het proces van het indienen van aanvragen bij het UWV is vaak lastig en tijdrovend. Toch wilt u natuurlijk op tijd uw aanvragen versturen, zodat u geen inkomsten misloopt. Ons advies is dan ook om bij onduidelijkheden, vragen of twijfels contact op te nemen met het UWV. Zij kunnen u helpen en ondersteunen bij het doen van aanvragen en hebben de kennis om u te voorzien van de juiste antwoorden.  U kunt het UWV hiervoor telefonisch bereiken via het nummer 0900-0544 (90 cpm). Met bovenstaande informatie hopen wij de weg naar het doen van aanvragen bij het UWV voor u gemakkelijker te maken.

Nederland draagt extra bij aan bewijzenbank Syrië
Nederland trekt € 1,5 miljoen uit voor de VN-databank voor bewijsmateriaal van ernstige misdaden die in de afgelopen jaren in Syrië zijn gepleegd. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken kondigde dat donderdag aan vanuit New York, waar hij deelneemt aan de Algemene Vergadering van de VN.

Makersevenementen in het onderwijs
Drie organisaties krijgen subsidie voor het organiseren van een makersevenement waar docenten, leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren aan de slag kunnen met creativiteit, technologie en ambachten. De evenementen, die in 2018 plaatsvinden, moeten docenten inspireren om in het onderwijs meer te doen met ‘maken’.

Steun voor vrouwenrechten en hongerbestrijding
Het kabinet stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor 'She Decides'. Dit is het internationale initiatief van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) om voorzieningen voor gezinsplanning voor miljoenen vrouwen in ontwikkelingslanden in stand te houden, nadat de Amerikaanse regering de ‘Global Gag Rule’ heeft aangekondigd. Die komt erop neer dat financiering van hulporganisaties wordt ingetrokken als deze in hun voorzieningenpakket ook veilige abortus aanbieden of bespreekbaar maken. 'Met als gevolg dat het aantal abortussen niet daalt, maar juist stijgt. Dat vrouwen alleen terecht kunnen bij kwakzalvers, met vaak verschrikkelijke gevolgen,' aldus minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Groningen en Rotterdam krijgen klimaatcentrum
Het internationale kenniscentrum voor klimaatadaptatie wordt gehuisvest in Rotterdam en Groningen. De twee steden hebben het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) binnengesleept door samen het meest overtuigende bod op tafel te leggen. De ligging van de steden, de kennis die zij hebben over de gevolgen van klimaatverandering en de innovatieve kantoorgebouwen zijn voor de selectiecommissie doorslaggevend geweest. Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) maakte in februari van dit jaar bekend dat het kenniscentrum, dat samen met de Verenigde Naties en Japan wordt opgezet, in Nederland komt.