Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvragen UWV uitkering

Niet elke Nederlander heeft het financieel even ruim. Wanneer het qua werk en financiën even tegenzit, is het aanvragen van een UWV uitkering een hele reële optie. Als je voldoet aan de voorwaarden op het gebied van leefsituatie in inkomen, kun je aanspraak maken op diverse uitkeringsvormen zoals een WIA- of WW-uitkering.

Het aanvragen van een UWV uitkering wordt door de overheid zo makkelijk mogelijk gemaakt, al is het natuurlijk wel de bedoeling dat je er daadwerkelijk voor in aanmerking komt. Wanneer je over voldoende middelen beschikt om in je eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, is het zo goed als zeker dat je aanvraag zal worden afgekeurd.

Aanvragen UWV uitkering via online formulier

Het aanvragen van een UWV uitkering verloopt tegenwoordig heel gemakkelijk via de website van de uitkeringsorganisatie. Met behulp van een persoonlijke DigiD-account meld je je aan op de website en ga je naar het Mijn UWV gedeelte. Hier vind je een overzicht van verschillende formulieren. Kies het formulier dat van toepassing is op jouw situatie en gewenste toeslag.

Het kan zijn dat er in het formulier moeilijke of onbegrijpelijke termen worden gebezigd. Gelukkig kun je klikken op een toelichting om nadere informatie over elke term te bekijken. Na het invullen van het formulier kun je het direct online versturen. Hou er rekening mee dat het een maand kan duren voordat de overheid je uitsluitsel geeft over je aanvraag.

Duur van WW: hoe lang heb ik er recht op?

Een veelvuldig aangevraagde UWV-uitkering is de WW, waar je voor in aanmerking komt als je onlangs buiten je eigen schuld om je baan bent kwijtgeraakt. Deze uitkeringsvorm heeft een minimale looptijd van 3 maanden en duurt maximaal 38 maanden. In dit laatste geval dien je wel over een zeer rijk werkverleden te beschikken.

Niet alleen de lengte van je arbeidsverleden, maar ook de datum waarop je contract is afgelopen beïnvloedt de uitkeringsduur waarop je recht hebt. Het aanvragen van een UWV-uitkering moet daarom niet nauwkeurig, maar vooral ook tijdig gebeuren. Alleen dan kun je aanspraak maken op het volledige geldbedrag.

Hoogte uitkering berekenen

De hoogte van dit geldbedrag varieert, maar bij het hierboven genoemde voorbeeld van een WW-uitkering gaat het vaak om een bedrag van zeventig tot vijfenzeventig procent van het laatst uitbetaalde salaris. Weliswaar geen vetpot, maar natuurlijk zeer de moeite waard wanneer je tijdelijk geen enkele andere inkomsten hebt.

De precieze hoogte van het bedrag kun je uitrekenen op de UWV-website middels een van de vele handige rekenhulpen. Het is aan te bevelen dit nog vóór het aanvragen van je UWV-uitkering te doen. Zo ontstaat er een duidelijk beeld over de vergoeding die je kunt verwachten en of je hier in jouw situatie überhaupt aanspraak op kunt maken.

Aanvragen UWV uitkering: laat je goed adviseren

Of het nu om de WWB, WW, WIA of Wajong gaat; het aanvragen ervan bij het UWV verloopt niet altijd op rolletjes. Soms kan het gebeuren dat een verzoek ten onrechte wordt afgekeurd of dat er onnodig veel tijd verstrijkt voordat de beoordeling door de uitkeringsinstantie plaatsvindt. Zonde, want hierdoor kun jij geld mislopen dat je hard nodig hebt om rond te komen.

In dergelijke gevallen is rechtstreeks contact de beste methode om het aanvragen van je UWV-uitkering sneller te laten verlopen. Maak gebruik van de snelle doorverbindservice van Uitkeringsinfo.nl en bel naar 0900-0544 (90 cpm) om je meteen door een medewerker verder te laten helpen.

Transvision wint aanbesteding Valysvervoer
Vervoerder Transvision mag ook de komende vier jaar het vervoer buiten de regio uitvoeren voor mensen met een mobiliteitsbeperking, zoals ouderen en gehandicapten. Dit zogenoemde Valysvervoer is een publieke dienst waar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks ongeveer 60 miljoen euro aan bijdraagt. Valys heeft ruim 400.000 gebruikers.

Quotum arbeidsbeperkten kan worden gedeactiveerd bij halen banen
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel dat er voor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. Het wetsvoorstel regelt ook dat, als dit niet het geval is, er eenmalig pas een jaar na activering een quotumheffing wordt opgelegd. De Kamer is hier over al eerder geïnformeerd.

Extra rechter voor Sint Maarten wegens werkvoorraad na Irma
Mevrouw mr. M.Th. Hoogland wordt plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zij wordt voor drie maanden ingezet als rechter op Sint Maarten om te helpen werkvoorraden weg te werken die zijn ontstaan, doordat na de orkaan Irma tijdelijk geen zittingen konden plaatsvinden.

Ondernemers en inkopers gaan met 23 acties beter aanbesteden
Publiceer als inkoper zo vroeg als mogelijk voorgenomen aanbestedingen en zorg voor transparante voorwaarden, zodat er geen onredelijke eisen gesteld worden aan bedrijven. Het zijn twee van de 23 acties die ondernemers en publieke organisaties zoals gemeenten gezamenlijk hebben afgesproken om succesvoller aan te besteden. Ook werken zij aan voorstellen om het onnodig samenvoegen (’clusteren’) van kleine aanbestedingen verder te voorkomen, zodat ook het MKB meer kansen heeft op deze opdrachten.