Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvragen UWV uitkering

Niet elke Nederlander heeft het financieel even ruim. Wanneer het qua werk en financiën even tegenzit, is het aanvragen van een UWV uitkering een hele reële optie. Als je voldoet aan de voorwaarden op het gebied van leefsituatie in inkomen, kun je aanspraak maken op diverse uitkeringsvormen zoals een WIA- of WW-uitkering.

Het aanvragen van een UWV uitkering wordt door de overheid zo makkelijk mogelijk gemaakt, al is het natuurlijk wel de bedoeling dat je er daadwerkelijk voor in aanmerking komt. Wanneer je over voldoende middelen beschikt om in je eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, is het zo goed als zeker dat je aanvraag zal worden afgekeurd.

Aanvragen UWV uitkering via online formulier

Het aanvragen van een UWV uitkering verloopt tegenwoordig heel gemakkelijk via de website van de uitkeringsorganisatie. Met behulp van een persoonlijke DigiD-account meld je je aan op de website en ga je naar het Mijn UWV gedeelte. Hier vind je een overzicht van verschillende formulieren. Kies het formulier dat van toepassing is op jouw situatie en gewenste toeslag.

Het kan zijn dat er in het formulier moeilijke of onbegrijpelijke termen worden gebezigd. Gelukkig kun je klikken op een toelichting om nadere informatie over elke term te bekijken. Na het invullen van het formulier kun je het direct online versturen. Hou er rekening mee dat het een maand kan duren voordat de overheid je uitsluitsel geeft over je aanvraag.

Duur van WW: hoe lang heb ik er recht op?

Een veelvuldig aangevraagde UWV-uitkering is de WW, waar je voor in aanmerking komt als je onlangs buiten je eigen schuld om je baan bent kwijtgeraakt. Deze uitkeringsvorm heeft een minimale looptijd van 3 maanden en duurt maximaal 38 maanden. In dit laatste geval dien je wel over een zeer rijk werkverleden te beschikken.

Niet alleen de lengte van je arbeidsverleden, maar ook de datum waarop je contract is afgelopen beïnvloedt de uitkeringsduur waarop je recht hebt. Het aanvragen van een UWV-uitkering moet daarom niet nauwkeurig, maar vooral ook tijdig gebeuren. Alleen dan kun je aanspraak maken op het volledige geldbedrag.

Hoogte uitkering berekenen

De hoogte van dit geldbedrag varieert, maar bij het hierboven genoemde voorbeeld van een WW-uitkering gaat het vaak om een bedrag van zeventig tot vijfenzeventig procent van het laatst uitbetaalde salaris. Weliswaar geen vetpot, maar natuurlijk zeer de moeite waard wanneer je tijdelijk geen enkele andere inkomsten hebt.

De precieze hoogte van het bedrag kun je uitrekenen op de UWV-website middels een van de vele handige rekenhulpen. Het is aan te bevelen dit nog vóór het aanvragen van je UWV-uitkering te doen. Zo ontstaat er een duidelijk beeld over de vergoeding die je kunt verwachten en of je hier in jouw situatie überhaupt aanspraak op kunt maken.

Aanvragen UWV uitkering: laat je goed adviseren

Of het nu om de WWB, WW, WIA of Wajong gaat; het aanvragen ervan bij het UWV verloopt niet altijd op rolletjes. Soms kan het gebeuren dat een verzoek ten onrechte wordt afgekeurd of dat er onnodig veel tijd verstrijkt voordat de beoordeling door de uitkeringsinstantie plaatsvindt. Zonde, want hierdoor kun jij geld mislopen dat je hard nodig hebt om rond te komen.

In dergelijke gevallen is rechtstreeks contact de beste methode om het aanvragen van je UWV-uitkering sneller te laten verlopen. Maak gebruik van de snelle doorverbindservice van Uitkeringsinfo.nl en bel naar 0900-0544 (90 cpm) om je meteen door een medewerker verder te laten helpen.

Eerste Kamer steunt bewaren kentekengegevens
Kentekengegevens van voertuigen die langs de openbare weg op bepaalde locaties een ANPR-camera passeren mogen vier weken worden bewaard. Een wet van die strekking is vandaag met ruime meerderheid door de Eerste Kamer aanvaard. ANPR (Automatic Number Plate Recognition) is van belang voor de opsporing van ernstige misdrijven waarbij pas later blijkt dat informatie over een voertuig een rol speelt. Dat kan het geval zijn bij plofkraken, ontvoeringen, mensenhandel en terrorisme. ANPR kan ook helpen bij de aanhouding van voortvluchtigen.

Brochure op maat voor werkgevers reservisten
Een aantal werknemers bij provincie en waterschap combineert het dagelijks werk met een parttime baan bij Defensie. Voor hen, hun leidinggevenden en collega’s is er nu een praktische ‘handreiking’ op maat. De brochures, vandaag officieel overhandigd, helpen bij het maken van goede afspraken. Ze tonen ook dat het mes aan 2 kanten snijdt.    

COA's Gerard Bakker beste overheidsmanager en Staatsbosbeheer beste overheidsorganisatie
Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), heeft de prijs voor Beste Overheidsmanager van het Jaar gewonnen. Hij ontvangt de award omdat hij ondanks de enorme complexiteit van de opgave en de grote politieke en maatschappelijke impact de hoge instroom van asielzoekers in 2015 en 2016 op een verbindende en energieke manier het hoofd heeft geboden.

Reacties op Amsterdam als nieuwe vestigingsplaats EMA
Minister Bruno Bruins (VWS): ‘Dit is goed nieuws voor alle patiënten in Europa. De keuze voor Amsterdam betekent dat de EMA haar belangrijke werk ook na de Brexit ongestoord kan voortzetten. Nieuwe innovatieve medicijnen kunnen zonder vertraging toegang blijven krijgen tot de markt. Ook blijft EMA in staat snel en adequaat in  te grijpen als er problemen optreden met een middel. Beiden zijn van groot belang voor alle patiënten in Europa. Wij zijn heel blij dat Europa gekozen heeft voor de inhoud. Ik dank iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie resultaat.'