Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvragen UWV uitkering

Niet elke Nederlander heeft het financieel even ruim. Wanneer het qua werk en financiën even tegenzit, is het aanvragen van een UWV uitkering een hele reële optie. Als je voldoet aan de voorwaarden op het gebied van leefsituatie in inkomen, kun je aanspraak maken op diverse uitkeringsvormen zoals een WIA- of WW-uitkering.

Het aanvragen van een UWV uitkering wordt door de overheid zo makkelijk mogelijk gemaakt, al is het natuurlijk wel de bedoeling dat je er daadwerkelijk voor in aanmerking komt. Wanneer je over voldoende middelen beschikt om in je eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, is het zo goed als zeker dat je aanvraag zal worden afgekeurd.

Aanvragen UWV uitkering via online formulier

Het aanvragen van een UWV uitkering verloopt tegenwoordig heel gemakkelijk via de website van de uitkeringsorganisatie. Met behulp van een persoonlijke DigiD-account meld je je aan op de website en ga je naar het Mijn UWV gedeelte. Hier vind je een overzicht van verschillende formulieren. Kies het formulier dat van toepassing is op jouw situatie en gewenste toeslag.

Het kan zijn dat er in het formulier moeilijke of onbegrijpelijke termen worden gebezigd. Gelukkig kun je klikken op een toelichting om nadere informatie over elke term te bekijken. Na het invullen van het formulier kun je het direct online versturen. Hou er rekening mee dat het een maand kan duren voordat de overheid je uitsluitsel geeft over je aanvraag.

Duur van WW: hoe lang heb ik er recht op?

Een veelvuldig aangevraagde UWV-uitkering is de WW, waar je voor in aanmerking komt als je onlangs buiten je eigen schuld om je baan bent kwijtgeraakt. Deze uitkeringsvorm heeft een minimale looptijd van 3 maanden en duurt maximaal 38 maanden. In dit laatste geval dien je wel over een zeer rijk werkverleden te beschikken.

Niet alleen de lengte van je arbeidsverleden, maar ook de datum waarop je contract is afgelopen beïnvloedt de uitkeringsduur waarop je recht hebt. Het aanvragen van een UWV-uitkering moet daarom niet nauwkeurig, maar vooral ook tijdig gebeuren. Alleen dan kun je aanspraak maken op het volledige geldbedrag.

Hoogte uitkering berekenen

De hoogte van dit geldbedrag varieert, maar bij het hierboven genoemde voorbeeld van een WW-uitkering gaat het vaak om een bedrag van zeventig tot vijfenzeventig procent van het laatst uitbetaalde salaris. Weliswaar geen vetpot, maar natuurlijk zeer de moeite waard wanneer je tijdelijk geen enkele andere inkomsten hebt.

De precieze hoogte van het bedrag kun je uitrekenen op de UWV-website middels een van de vele handige rekenhulpen. Het is aan te bevelen dit nog vóór het aanvragen van je UWV-uitkering te doen. Zo ontstaat er een duidelijk beeld over de vergoeding die je kunt verwachten en of je hier in jouw situatie überhaupt aanspraak op kunt maken.

Aanvragen UWV uitkering: laat je goed adviseren

Of het nu om de WWB, WW, WIA of Wajong gaat; het aanvragen ervan bij het UWV verloopt niet altijd op rolletjes. Soms kan het gebeuren dat een verzoek ten onrechte wordt afgekeurd of dat er onnodig veel tijd verstrijkt voordat de beoordeling door de uitkeringsinstantie plaatsvindt. Zonde, want hierdoor kun jij geld mislopen dat je hard nodig hebt om rond te komen.

In dergelijke gevallen is rechtstreeks contact de beste methode om het aanvragen van je UWV-uitkering sneller te laten verlopen. Maak gebruik van de snelle doorverbindservice van Uitkeringsinfo.nl en bel naar 0900-0544 (90 cpm) om je meteen door een medewerker verder te laten helpen.

Nederland draagt extra bij aan bewijzenbank Syrië
Nederland trekt € 1,5 miljoen uit voor de VN-databank voor bewijsmateriaal van ernstige misdaden die in de afgelopen jaren in Syrië zijn gepleegd. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken kondigde dat donderdag aan vanuit New York, waar hij deelneemt aan de Algemene Vergadering van de VN.

Makersevenementen in het onderwijs
Drie organisaties krijgen subsidie voor het organiseren van een makersevenement waar docenten, leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren aan de slag kunnen met creativiteit, technologie en ambachten. De evenementen, die in 2018 plaatsvinden, moeten docenten inspireren om in het onderwijs meer te doen met ‘maken’.

Steun voor vrouwenrechten en hongerbestrijding
Het kabinet stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor 'She Decides'. Dit is het internationale initiatief van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) om voorzieningen voor gezinsplanning voor miljoenen vrouwen in ontwikkelingslanden in stand te houden, nadat de Amerikaanse regering de ‘Global Gag Rule’ heeft aangekondigd. Die komt erop neer dat financiering van hulporganisaties wordt ingetrokken als deze in hun voorzieningenpakket ook veilige abortus aanbieden of bespreekbaar maken. 'Met als gevolg dat het aantal abortussen niet daalt, maar juist stijgt. Dat vrouwen alleen terecht kunnen bij kwakzalvers, met vaak verschrikkelijke gevolgen,' aldus minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Groningen en Rotterdam krijgen klimaatcentrum
Het internationale kenniscentrum voor klimaatadaptatie wordt gehuisvest in Rotterdam en Groningen. De twee steden hebben het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) binnengesleept door samen het meest overtuigende bod op tafel te leggen. De ligging van de steden, de kennis die zij hebben over de gevolgen van klimaatverandering en de innovatieve kantoorgebouwen zijn voor de selectiecommissie doorslaggevend geweest. Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) maakte in februari van dit jaar bekend dat het kenniscentrum, dat samen met de Verenigde Naties en Japan wordt opgezet, in Nederland komt.