Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvragen WW uitkering UWV

Wanneer u werkeloos bent geworden heeft u veel aan uw hoofd. Hoe vindt ik een nieuwe baan, hoe moet ik het aanvragen van een WW uitkering bij het UWV doen en waar vindt ik informatie over mijn plichten? Een lastige situatie, waar u graag wat hulp bij wilt! Dat begrijpen wij en daarom heeft uitkeringsinfo.nl voor u belangrijke tips op een rijtje gezet. Zo kunt u met een goed gevoel uw periode tussen twee banen overbruggen en durft u uw blik weer op de toekomst te werpen.

Wie zijn wij en wat kunnen wij voor u betekenen

Wij zijn uitkeringsinfo.nl, de website die u helpt uw zaken weer op een rijtje te krijgen en u handige tips geeft die helpen bij het aanvragen van de WW uitkering bij het UWV of bij het aanvragen van andere uitkeringen. Een uitkering aanvragen is voor veel mensen ingewikkeld en zeker niet een klus waar u veel tijd en energie aan kwijt wilt zijn. Daarom heeft uitkeringsinfo.nl de belangrijkste informatie op een rijtje gezet, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn en waar u op moet letten wanneer u bezig gaat met het aanvragen van een WW uitkering bij het UWV. Mist u nog informatie? Neem dan contact op met het UWV, zodat u volledig voorbereid uw WW uitkering kunt aanvragen bij het UWV.

Wie mag het aanvragen van de WW uitkering van het UWV doen?

Wanneer u werkeloos bent geworden of binnenkort werkeloos wordt wilt u natuurlijk ook graag uw periode tussen twee banen in inkomen ontvangen. Hiervoor is de WW uitkering. Deze uitkering kunt u ontvangen wanneer u verzekerd bent voor werkeloosheid, minimaal 5 uren per week verliest, u direct beschikbaar bent voor nieuw betaald werk, u in de laatste 36 weken minimaal 26 weken gewerkt heeft en u niet schuldig bent aan de werkeloosheid. Voldoet u aan al deze eisen dan kunt u overgaan tot het aanvragen van de WW uitkering bij het UWV. Het aanvragen van een WW uitkering bij het UWV gebeurt via DigiD en moet binnen één week na uw laatste werkdag ingevuld zijn.

Vergeet ik niks bij het aanvragen van mijn WW uitkering bij het UWV?

Tijdens het proces van het aanvragen van de WW uitkering bij het UWV moet met veel aspecten rekening gehouden worden. Dat is natuurlijk lastig, want u heeft na een ontslag vaak al veel aan uw hoofd. Daarom heeft het UWV handige hulpmiddelen, zoals de WW checklist en de Wegwijzer WW app, bedacht die u helpen herinneren bepaalde acties te voltooien. Zo vergeet u nooit iets bij het aanvragen van uw WW uitkering bij het UWV.

De plichten bij een WW uitkering

Na het aanvragen van een WW uitkering bij het UWV moet u voldoen aan enkele verplichtingen, die ervoor moeten zorgen dat u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt. Zo moet u, zoals vanzelfsprekend, juiste informatie over uzelf en uw situatie verschaffen aan het UWV, maar moet u ook vakantiedagen doorgeven, doorgeven dat u vrijwilligerswerk gaat doen, doorgeven wanneer u ziek bent en actief solliciteren. Zo houdt het UWV grip op de WW uitkering. Het UWV controleert hier actief op. Houdt u zich niet aan de afspraken dan riskeert u een vermindering van uw uitkering of een boete.

Vraag wanneer u iets niet begrijpt

Het belangrijkste bij het aanvragen van de WW uitkering bij het UWV is dat u vragen stelt wanneer er termen, vragen of aspecten van de uitkering zijn die u niet begrijpt. Zo voorkomt u dat u onnodige fouten maakt en zo geld misloopt. U kunt het UWV bereiken via het telefoonnummer 0900-0544 (90 cpm).

Maatregelen tegen droogte blijven van kracht
De maatregelen tegen de droogte in Nederland blijven onverminderd van kracht. De problemen met betrekking tot de waterkwaliteit, verzilting en natuur, scheepvaart en landbouw zijn voorlopig zeker nog niet voorbij. Dat heeft het landelijke Managementteam Watertekorten vanmorgen bekend gemaakt. De regen van afgelopen week heeft niet gezorgd voor een structurele verbetering.

Minister-president Rutte bezoekt Dairy Campus en WaterCampus in Leeuwarden
Minister-president Rutte bezoekt maandag 20 augustus 2018 Dairy Campus en WaterCampus in Leeuwarden. Op beide locaties wordt de minister-president rondgeleid en gaat hij in gesprek met onderzoekers, ondernemers en bestuurders over de toekomst van landbouw, land- en watergebruik, waterbeschikbaarheid en duurzaamheid.

Rijksbijdrage voor middelbare scholen wordt versimpeld
Minister Slob gaat het voor schoolbesturen van middelbare scholen inzichtelijker maken hoeveel geld zij van de rijksoverheid krijgen. Nu gaat er een ingewikkelde rekensom vooraf aan het vaststellen van die zogeheten lumpsum. Die rekensom leidt ertoe dat voor leerlingen op verschillende scholen niet altijd hetzelfde wordt bekostigd. In de toekomst krijgen scholen een vast bedrag per vestiging en per leerling en wordt hun budget dus makkelijker te berekenen. Dat schrijft Slob donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer scholen voor 10- tot 14-jarigen
Het aantal scholen dat onderwijs geeft aan leerlingen van 10 tot 14 jaar, groeit komend schooljaar van 6 naar 12. Op dit soort scholen krijgen leerlingen tussen de 10 en 14 jaar les in een doorlopende leerlijn, zodat ze meer geleidelijk kunnen overstappen van de basisschool naar de middelbare school. Minister Slob heeft de aanvragen van de scholen om mee te doen aan een pilot woensdag goedgekeurd.