Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvragen WW uitkering UWV

Wanneer u werkeloos bent geworden heeft u veel aan uw hoofd. Hoe vindt ik een nieuwe baan, hoe moet ik het aanvragen van een WW uitkering bij het UWV doen en waar vindt ik informatie over mijn plichten? Een lastige situatie, waar u graag wat hulp bij wilt! Dat begrijpen wij en daarom heeft uitkeringsinfo.nl voor u belangrijke tips op een rijtje gezet. Zo kunt u met een goed gevoel uw periode tussen twee banen overbruggen en durft u uw blik weer op de toekomst te werpen.

Wie zijn wij en wat kunnen wij voor u betekenen

Wij zijn uitkeringsinfo.nl, de website die u helpt uw zaken weer op een rijtje te krijgen en u handige tips geeft die helpen bij het aanvragen van de WW uitkering bij het UWV of bij het aanvragen van andere uitkeringen. Een uitkering aanvragen is voor veel mensen ingewikkeld en zeker niet een klus waar u veel tijd en energie aan kwijt wilt zijn. Daarom heeft uitkeringsinfo.nl de belangrijkste informatie op een rijtje gezet, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn en waar u op moet letten wanneer u bezig gaat met het aanvragen van een WW uitkering bij het UWV. Mist u nog informatie? Neem dan contact op met het UWV, zodat u volledig voorbereid uw WW uitkering kunt aanvragen bij het UWV.

Wie mag het aanvragen van de WW uitkering van het UWV doen?

Wanneer u werkeloos bent geworden of binnenkort werkeloos wordt wilt u natuurlijk ook graag uw periode tussen twee banen in inkomen ontvangen. Hiervoor is de WW uitkering. Deze uitkering kunt u ontvangen wanneer u verzekerd bent voor werkeloosheid, minimaal 5 uren per week verliest, u direct beschikbaar bent voor nieuw betaald werk, u in de laatste 36 weken minimaal 26 weken gewerkt heeft en u niet schuldig bent aan de werkeloosheid. Voldoet u aan al deze eisen dan kunt u overgaan tot het aanvragen van de WW uitkering bij het UWV. Het aanvragen van een WW uitkering bij het UWV gebeurt via DigiD en moet binnen één week na uw laatste werkdag ingevuld zijn.

Vergeet ik niks bij het aanvragen van mijn WW uitkering bij het UWV?

Tijdens het proces van het aanvragen van de WW uitkering bij het UWV moet met veel aspecten rekening gehouden worden. Dat is natuurlijk lastig, want u heeft na een ontslag vaak al veel aan uw hoofd. Daarom heeft het UWV handige hulpmiddelen, zoals de WW checklist en de Wegwijzer WW app, bedacht die u helpen herinneren bepaalde acties te voltooien. Zo vergeet u nooit iets bij het aanvragen van uw WW uitkering bij het UWV.

De plichten bij een WW uitkering

Na het aanvragen van een WW uitkering bij het UWV moet u voldoen aan enkele verplichtingen, die ervoor moeten zorgen dat u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt. Zo moet u, zoals vanzelfsprekend, juiste informatie over uzelf en uw situatie verschaffen aan het UWV, maar moet u ook vakantiedagen doorgeven, doorgeven dat u vrijwilligerswerk gaat doen, doorgeven wanneer u ziek bent en actief solliciteren. Zo houdt het UWV grip op de WW uitkering. Het UWV controleert hier actief op. Houdt u zich niet aan de afspraken dan riskeert u een vermindering van uw uitkering of een boete.

Vraag wanneer u iets niet begrijpt

Het belangrijkste bij het aanvragen van de WW uitkering bij het UWV is dat u vragen stelt wanneer er termen, vragen of aspecten van de uitkering zijn die u niet begrijpt. Zo voorkomt u dat u onnodige fouten maakt en zo geld misloopt. U kunt het UWV bereiken via het telefoonnummer 0900-0544 (90 cpm).

Eerste Kamer steunt bewaren kentekengegevens
Kentekengegevens van voertuigen die langs de openbare weg op bepaalde locaties een ANPR-camera passeren mogen vier weken worden bewaard. Een wet van die strekking is vandaag met ruime meerderheid door de Eerste Kamer aanvaard. ANPR (Automatic Number Plate Recognition) is van belang voor de opsporing van ernstige misdrijven waarbij pas later blijkt dat informatie over een voertuig een rol speelt. Dat kan het geval zijn bij plofkraken, ontvoeringen, mensenhandel en terrorisme. ANPR kan ook helpen bij de aanhouding van voortvluchtigen.

Brochure op maat voor werkgevers reservisten
Een aantal werknemers bij provincie en waterschap combineert het dagelijks werk met een parttime baan bij Defensie. Voor hen, hun leidinggevenden en collega’s is er nu een praktische ‘handreiking’ op maat. De brochures, vandaag officieel overhandigd, helpen bij het maken van goede afspraken. Ze tonen ook dat het mes aan 2 kanten snijdt.    

COA's Gerard Bakker beste overheidsmanager en Staatsbosbeheer beste overheidsorganisatie
Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), heeft de prijs voor Beste Overheidsmanager van het Jaar gewonnen. Hij ontvangt de award omdat hij ondanks de enorme complexiteit van de opgave en de grote politieke en maatschappelijke impact de hoge instroom van asielzoekers in 2015 en 2016 op een verbindende en energieke manier het hoofd heeft geboden.

Reacties op Amsterdam als nieuwe vestigingsplaats EMA
Minister Bruno Bruins (VWS): ‘Dit is goed nieuws voor alle patiënten in Europa. De keuze voor Amsterdam betekent dat de EMA haar belangrijke werk ook na de Brexit ongestoord kan voortzetten. Nieuwe innovatieve medicijnen kunnen zonder vertraging toegang blijven krijgen tot de markt. Ook blijft EMA in staat snel en adequaat in  te grijpen als er problemen optreden met een middel. Beiden zijn van groot belang voor alle patiënten in Europa. Wij zijn heel blij dat Europa gekozen heeft voor de inhoud. Ik dank iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie resultaat.'