Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvragen WW uitkering UWV

Wanneer u werkeloos bent geworden heeft u veel aan uw hoofd. Hoe vindt ik een nieuwe baan, hoe moet ik het aanvragen van een WW uitkering bij het UWV doen en waar vindt ik informatie over mijn plichten? Een lastige situatie, waar u graag wat hulp bij wilt! Dat begrijpen wij en daarom heeft uitkeringsinfo.nl voor u belangrijke tips op een rijtje gezet. Zo kunt u met een goed gevoel uw periode tussen twee banen overbruggen en durft u uw blik weer op de toekomst te werpen.

Wie zijn wij en wat kunnen wij voor u betekenen

Wij zijn uitkeringsinfo.nl, de website die u helpt uw zaken weer op een rijtje te krijgen en u handige tips geeft die helpen bij het aanvragen van de WW uitkering bij het UWV of bij het aanvragen van andere uitkeringen. Een uitkering aanvragen is voor veel mensen ingewikkeld en zeker niet een klus waar u veel tijd en energie aan kwijt wilt zijn. Daarom heeft uitkeringsinfo.nl de belangrijkste informatie op een rijtje gezet, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn en waar u op moet letten wanneer u bezig gaat met het aanvragen van een WW uitkering bij het UWV. Mist u nog informatie? Neem dan contact op met het UWV, zodat u volledig voorbereid uw WW uitkering kunt aanvragen bij het UWV.

Wie mag het aanvragen van de WW uitkering van het UWV doen?

Wanneer u werkeloos bent geworden of binnenkort werkeloos wordt wilt u natuurlijk ook graag uw periode tussen twee banen in inkomen ontvangen. Hiervoor is de WW uitkering. Deze uitkering kunt u ontvangen wanneer u verzekerd bent voor werkeloosheid, minimaal 5 uren per week verliest, u direct beschikbaar bent voor nieuw betaald werk, u in de laatste 36 weken minimaal 26 weken gewerkt heeft en u niet schuldig bent aan de werkeloosheid. Voldoet u aan al deze eisen dan kunt u overgaan tot het aanvragen van de WW uitkering bij het UWV. Het aanvragen van een WW uitkering bij het UWV gebeurt via DigiD en moet binnen één week na uw laatste werkdag ingevuld zijn.

Vergeet ik niks bij het aanvragen van mijn WW uitkering bij het UWV?

Tijdens het proces van het aanvragen van de WW uitkering bij het UWV moet met veel aspecten rekening gehouden worden. Dat is natuurlijk lastig, want u heeft na een ontslag vaak al veel aan uw hoofd. Daarom heeft het UWV handige hulpmiddelen, zoals de WW checklist en de Wegwijzer WW app, bedacht die u helpen herinneren bepaalde acties te voltooien. Zo vergeet u nooit iets bij het aanvragen van uw WW uitkering bij het UWV.

De plichten bij een WW uitkering

Na het aanvragen van een WW uitkering bij het UWV moet u voldoen aan enkele verplichtingen, die ervoor moeten zorgen dat u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt. Zo moet u, zoals vanzelfsprekend, juiste informatie over uzelf en uw situatie verschaffen aan het UWV, maar moet u ook vakantiedagen doorgeven, doorgeven dat u vrijwilligerswerk gaat doen, doorgeven wanneer u ziek bent en actief solliciteren. Zo houdt het UWV grip op de WW uitkering. Het UWV controleert hier actief op. Houdt u zich niet aan de afspraken dan riskeert u een vermindering van uw uitkering of een boete.

Vraag wanneer u iets niet begrijpt

Het belangrijkste bij het aanvragen van de WW uitkering bij het UWV is dat u vragen stelt wanneer er termen, vragen of aspecten van de uitkering zijn die u niet begrijpt. Zo voorkomt u dat u onnodige fouten maakt en zo geld misloopt. U kunt het UWV bereiken via het telefoonnummer 0900-0544 (90 cpm).

Transvision wint aanbesteding Valysvervoer
Vervoerder Transvision mag ook de komende vier jaar het vervoer buiten de regio uitvoeren voor mensen met een mobiliteitsbeperking, zoals ouderen en gehandicapten. Dit zogenoemde Valysvervoer is een publieke dienst waar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks ongeveer 60 miljoen euro aan bijdraagt. Valys heeft ruim 400.000 gebruikers.

Quotum arbeidsbeperkten kan worden gedeactiveerd bij halen banen
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel dat er voor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. Het wetsvoorstel regelt ook dat, als dit niet het geval is, er eenmalig pas een jaar na activering een quotumheffing wordt opgelegd. De Kamer is hier over al eerder geïnformeerd.

Extra rechter voor Sint Maarten wegens werkvoorraad na Irma
Mevrouw mr. M.Th. Hoogland wordt plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zij wordt voor drie maanden ingezet als rechter op Sint Maarten om te helpen werkvoorraden weg te werken die zijn ontstaan, doordat na de orkaan Irma tijdelijk geen zittingen konden plaatsvinden.

Ondernemers en inkopers gaan met 23 acties beter aanbesteden
Publiceer als inkoper zo vroeg als mogelijk voorgenomen aanbestedingen en zorg voor transparante voorwaarden, zodat er geen onredelijke eisen gesteld worden aan bedrijven. Het zijn twee van de 23 acties die ondernemers en publieke organisaties zoals gemeenten gezamenlijk hebben afgesproken om succesvoller aan te besteden. Ook werken zij aan voorstellen om het onnodig samenvoegen (’clusteren’) van kleine aanbestedingen verder te voorkomen, zodat ook het MKB meer kansen heeft op deze opdrachten.