Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvragen WWB

Wanneer u in de situatie komt waarin u geen eigen vermogen en geen inkomen meer heeft kan het zijn dat u uzelf niet meer kunt onderhouden. Dan is er in Nederland de bijstandsuitkering, ook wel de WWB genoemd. De uitkering is voor iedereen die een inkomen heeft dat onder het sociaal minimum komt en daarbij geen eigen vermogen heeft. Wilt u tips voor het aanvragen van de WWB? Dan bent u hier aan het juiste adres. U leest hier wanneer u recht heeft op deze uitkering, waar u op moet letten en waar u het aanvragen van de WWB moet doen.

Wie kan het aanvragen van een WWB doen?

Het aanvragen van een WWB uitkering is voor mensen die een inkomen onder het sociaal minimum hebben en geen recht hebben op andere uitkeringen, zoals de WW uitkering of een uitkering bij werkeloosheid na ziekte. Het sociaal minimum is afhankelijk van uw leefsituatie. Daarnaast wordt bij het aanvragen van een WWB gekeken naar het gezamenlijke inkomen van u en uw partner. Op basis van deze informatie wordt, na het aanvragen van een WWB, gekeken of u hier gezamenlijk recht op heeft. Het aanvragen van een WWB doet u dus, indien u een partner heeft, altijd met z’n tweeën.

Waar doe ik het aanvragen van een WWB?

Het aanvragen van een WWB uitkering gaat via uw eigen gemeente. Doordat de WWB geregeld is door de sociale dienst, is deze uitkering niet, zoals andere uitkeringen, aan te vragen bij het UWV. Ook verschilt de manier waarop het aanvragen van een WWB verloopt sterk per gemeente. Voor meer informatie over het aanvragen van een WWB kunt u dus terecht bij uw gemeente. Bij sommige gemeentes kan de aanvraag online worden doorgevoerd, hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Het aanvragen duurt dan ongeveer een uur en na het aanvragen van de WWB ontvangt u per e-mail een bevestiging (binnen 48 uur) van uw aanvraag.

Welke gegevens heb ik nodig voor het aanvragen van een WWB?

Voordat u begint met het aanvragen van de WWB is het verstandig de benodigde gegevens bij elkaar te zoeken. Voor het aanvragen van de WWB heeft de gemeente uw naam, geboortedatum, burgerservicenummer, nationaliteit en verblijfsvergunning nodig. Daarnaast heeft de gemeente ook uw inkomensgegevens, uw gegevens over vermogen, de hoogte van uw hypotheek of huur, gegevens over uw laatste werkgever (begin- en einddatum) en uw bankrekeningen nodig. Deze informatie heeft u ook nodig van uw huisgenoten en indien u met uw partner of echtgenoot samenwoont doet u het aanvragen van de WWB samen.

Tips

Het aanvragen van een WWB is niet altijd gemakkelijk. Veel mensen vinden het een onprettige situatie, waar ze niet graag over praten. Vragen blijven daardoor vaak onbeantwoord, wat ook betekent dat u bij het aanvragen van de WWB soms per ongeluk verkeerde gegevens invult. De eerste tip is dan ook dat u het beste uw gemeente kunt vragen wanneer u een vraag op het formulier niet begrijpt. Zij zullen u hier antwoord op kunnen geven, zodat u de formulieren bij het aanvragen van de WWB correct in kunt vullen. Op deze  manier ontvangt u nooit te veel of te weinig uitkering, waardoor u later in de problemen kunt komen.

Verder is het van belang dat u blijft zoeken naar een andere bron van inkomen. Natuurlijk is het niet prettig om financieel afhankelijk te zijn van de uitkering, maar daarnaast is het ook goed voor uw sociale contacten en kennis en ervaring in het werkende leven. Bedenk ook dat u veranderingen in uw situatie tijdig doorgeeft, bijvoorbeeld wanneer u werk heeft gevonden of wanneer u minder inkomen bent gaan krijgen. Ook op deze manier zorgt u ervoor dat u ontvangt waar u recht op heeft. 

Eerste Kamer steunt bewaren kentekengegevens
Kentekengegevens van voertuigen die langs de openbare weg op bepaalde locaties een ANPR-camera passeren mogen vier weken worden bewaard. Een wet van die strekking is vandaag met ruime meerderheid door de Eerste Kamer aanvaard. ANPR (Automatic Number Plate Recognition) is van belang voor de opsporing van ernstige misdrijven waarbij pas later blijkt dat informatie over een voertuig een rol speelt. Dat kan het geval zijn bij plofkraken, ontvoeringen, mensenhandel en terrorisme. ANPR kan ook helpen bij de aanhouding van voortvluchtigen.

Brochure op maat voor werkgevers reservisten
Een aantal werknemers bij provincie en waterschap combineert het dagelijks werk met een parttime baan bij Defensie. Voor hen, hun leidinggevenden en collega’s is er nu een praktische ‘handreiking’ op maat. De brochures, vandaag officieel overhandigd, helpen bij het maken van goede afspraken. Ze tonen ook dat het mes aan 2 kanten snijdt.    

COA's Gerard Bakker beste overheidsmanager en Staatsbosbeheer beste overheidsorganisatie
Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), heeft de prijs voor Beste Overheidsmanager van het Jaar gewonnen. Hij ontvangt de award omdat hij ondanks de enorme complexiteit van de opgave en de grote politieke en maatschappelijke impact de hoge instroom van asielzoekers in 2015 en 2016 op een verbindende en energieke manier het hoofd heeft geboden.

Reacties op Amsterdam als nieuwe vestigingsplaats EMA
Minister Bruno Bruins (VWS): ‘Dit is goed nieuws voor alle patiënten in Europa. De keuze voor Amsterdam betekent dat de EMA haar belangrijke werk ook na de Brexit ongestoord kan voortzetten. Nieuwe innovatieve medicijnen kunnen zonder vertraging toegang blijven krijgen tot de markt. Ook blijft EMA in staat snel en adequaat in  te grijpen als er problemen optreden met een middel. Beiden zijn van groot belang voor alle patiënten in Europa. Wij zijn heel blij dat Europa gekozen heeft voor de inhoud. Ik dank iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie resultaat.'