Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvragen WWB

Wanneer u in de situatie komt waarin u geen eigen vermogen en geen inkomen meer heeft kan het zijn dat u uzelf niet meer kunt onderhouden. Dan is er in Nederland de bijstandsuitkering, ook wel de WWB genoemd. De uitkering is voor iedereen die een inkomen heeft dat onder het sociaal minimum komt en daarbij geen eigen vermogen heeft. Wilt u tips voor het aanvragen van de WWB? Dan bent u hier aan het juiste adres. U leest hier wanneer u recht heeft op deze uitkering, waar u op moet letten en waar u het aanvragen van de WWB moet doen.

Wie kan het aanvragen van een WWB doen?

Het aanvragen van een WWB uitkering is voor mensen die een inkomen onder het sociaal minimum hebben en geen recht hebben op andere uitkeringen, zoals de WW uitkering of een uitkering bij werkeloosheid na ziekte. Het sociaal minimum is afhankelijk van uw leefsituatie. Daarnaast wordt bij het aanvragen van een WWB gekeken naar het gezamenlijke inkomen van u en uw partner. Op basis van deze informatie wordt, na het aanvragen van een WWB, gekeken of u hier gezamenlijk recht op heeft. Het aanvragen van een WWB doet u dus, indien u een partner heeft, altijd met z’n tweeën.

Waar doe ik het aanvragen van een WWB?

Het aanvragen van een WWB uitkering gaat via uw eigen gemeente. Doordat de WWB geregeld is door de sociale dienst, is deze uitkering niet, zoals andere uitkeringen, aan te vragen bij het UWV. Ook verschilt de manier waarop het aanvragen van een WWB verloopt sterk per gemeente. Voor meer informatie over het aanvragen van een WWB kunt u dus terecht bij uw gemeente. Bij sommige gemeentes kan de aanvraag online worden doorgevoerd, hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Het aanvragen duurt dan ongeveer een uur en na het aanvragen van de WWB ontvangt u per e-mail een bevestiging (binnen 48 uur) van uw aanvraag.

Welke gegevens heb ik nodig voor het aanvragen van een WWB?

Voordat u begint met het aanvragen van de WWB is het verstandig de benodigde gegevens bij elkaar te zoeken. Voor het aanvragen van de WWB heeft de gemeente uw naam, geboortedatum, burgerservicenummer, nationaliteit en verblijfsvergunning nodig. Daarnaast heeft de gemeente ook uw inkomensgegevens, uw gegevens over vermogen, de hoogte van uw hypotheek of huur, gegevens over uw laatste werkgever (begin- en einddatum) en uw bankrekeningen nodig. Deze informatie heeft u ook nodig van uw huisgenoten en indien u met uw partner of echtgenoot samenwoont doet u het aanvragen van de WWB samen.

Tips

Het aanvragen van een WWB is niet altijd gemakkelijk. Veel mensen vinden het een onprettige situatie, waar ze niet graag over praten. Vragen blijven daardoor vaak onbeantwoord, wat ook betekent dat u bij het aanvragen van de WWB soms per ongeluk verkeerde gegevens invult. De eerste tip is dan ook dat u het beste uw gemeente kunt vragen wanneer u een vraag op het formulier niet begrijpt. Zij zullen u hier antwoord op kunnen geven, zodat u de formulieren bij het aanvragen van de WWB correct in kunt vullen. Op deze  manier ontvangt u nooit te veel of te weinig uitkering, waardoor u later in de problemen kunt komen.

Verder is het van belang dat u blijft zoeken naar een andere bron van inkomen. Natuurlijk is het niet prettig om financieel afhankelijk te zijn van de uitkering, maar daarnaast is het ook goed voor uw sociale contacten en kennis en ervaring in het werkende leven. Bedenk ook dat u veranderingen in uw situatie tijdig doorgeeft, bijvoorbeeld wanneer u werk heeft gevonden of wanneer u minder inkomen bent gaan krijgen. Ook op deze manier zorgt u ervoor dat u ontvangt waar u recht op heeft. 

Maatregelen tegen droogte blijven van kracht
De maatregelen tegen de droogte in Nederland blijven onverminderd van kracht. De problemen met betrekking tot de waterkwaliteit, verzilting en natuur, scheepvaart en landbouw zijn voorlopig zeker nog niet voorbij. Dat heeft het landelijke Managementteam Watertekorten vanmorgen bekend gemaakt. De regen van afgelopen week heeft niet gezorgd voor een structurele verbetering.

Minister-president Rutte bezoekt Dairy Campus en WaterCampus in Leeuwarden
Minister-president Rutte bezoekt maandag 20 augustus 2018 Dairy Campus en WaterCampus in Leeuwarden. Op beide locaties wordt de minister-president rondgeleid en gaat hij in gesprek met onderzoekers, ondernemers en bestuurders over de toekomst van landbouw, land- en watergebruik, waterbeschikbaarheid en duurzaamheid.

Rijksbijdrage voor middelbare scholen wordt versimpeld
Minister Slob gaat het voor schoolbesturen van middelbare scholen inzichtelijker maken hoeveel geld zij van de rijksoverheid krijgen. Nu gaat er een ingewikkelde rekensom vooraf aan het vaststellen van die zogeheten lumpsum. Die rekensom leidt ertoe dat voor leerlingen op verschillende scholen niet altijd hetzelfde wordt bekostigd. In de toekomst krijgen scholen een vast bedrag per vestiging en per leerling en wordt hun budget dus makkelijker te berekenen. Dat schrijft Slob donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer scholen voor 10- tot 14-jarigen
Het aantal scholen dat onderwijs geeft aan leerlingen van 10 tot 14 jaar, groeit komend schooljaar van 6 naar 12. Op dit soort scholen krijgen leerlingen tussen de 10 en 14 jaar les in een doorlopende leerlijn, zodat ze meer geleidelijk kunnen overstappen van de basisschool naar de middelbare school. Minister Slob heeft de aanvragen van de scholen om mee te doen aan een pilot woensdag goedgekeurd.