Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvragen WWB

Wanneer u in de situatie komt waarin u geen eigen vermogen en geen inkomen meer heeft kan het zijn dat u uzelf niet meer kunt onderhouden. Dan is er in Nederland de bijstandsuitkering, ook wel de WWB genoemd. De uitkering is voor iedereen die een inkomen heeft dat onder het sociaal minimum komt en daarbij geen eigen vermogen heeft. Wilt u tips voor het aanvragen van de WWB? Dan bent u hier aan het juiste adres. U leest hier wanneer u recht heeft op deze uitkering, waar u op moet letten en waar u het aanvragen van de WWB moet doen.

Wie kan het aanvragen van een WWB doen?

Het aanvragen van een WWB uitkering is voor mensen die een inkomen onder het sociaal minimum hebben en geen recht hebben op andere uitkeringen, zoals de WW uitkering of een uitkering bij werkeloosheid na ziekte. Het sociaal minimum is afhankelijk van uw leefsituatie. Daarnaast wordt bij het aanvragen van een WWB gekeken naar het gezamenlijke inkomen van u en uw partner. Op basis van deze informatie wordt, na het aanvragen van een WWB, gekeken of u hier gezamenlijk recht op heeft. Het aanvragen van een WWB doet u dus, indien u een partner heeft, altijd met z’n tweeën.

Waar doe ik het aanvragen van een WWB?

Het aanvragen van een WWB uitkering gaat via uw eigen gemeente. Doordat de WWB geregeld is door de sociale dienst, is deze uitkering niet, zoals andere uitkeringen, aan te vragen bij het UWV. Ook verschilt de manier waarop het aanvragen van een WWB verloopt sterk per gemeente. Voor meer informatie over het aanvragen van een WWB kunt u dus terecht bij uw gemeente. Bij sommige gemeentes kan de aanvraag online worden doorgevoerd, hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Het aanvragen duurt dan ongeveer een uur en na het aanvragen van de WWB ontvangt u per e-mail een bevestiging (binnen 48 uur) van uw aanvraag.

Welke gegevens heb ik nodig voor het aanvragen van een WWB?

Voordat u begint met het aanvragen van de WWB is het verstandig de benodigde gegevens bij elkaar te zoeken. Voor het aanvragen van de WWB heeft de gemeente uw naam, geboortedatum, burgerservicenummer, nationaliteit en verblijfsvergunning nodig. Daarnaast heeft de gemeente ook uw inkomensgegevens, uw gegevens over vermogen, de hoogte van uw hypotheek of huur, gegevens over uw laatste werkgever (begin- en einddatum) en uw bankrekeningen nodig. Deze informatie heeft u ook nodig van uw huisgenoten en indien u met uw partner of echtgenoot samenwoont doet u het aanvragen van de WWB samen.

Tips

Het aanvragen van een WWB is niet altijd gemakkelijk. Veel mensen vinden het een onprettige situatie, waar ze niet graag over praten. Vragen blijven daardoor vaak onbeantwoord, wat ook betekent dat u bij het aanvragen van de WWB soms per ongeluk verkeerde gegevens invult. De eerste tip is dan ook dat u het beste uw gemeente kunt vragen wanneer u een vraag op het formulier niet begrijpt. Zij zullen u hier antwoord op kunnen geven, zodat u de formulieren bij het aanvragen van de WWB correct in kunt vullen. Op deze  manier ontvangt u nooit te veel of te weinig uitkering, waardoor u later in de problemen kunt komen.

Verder is het van belang dat u blijft zoeken naar een andere bron van inkomen. Natuurlijk is het niet prettig om financieel afhankelijk te zijn van de uitkering, maar daarnaast is het ook goed voor uw sociale contacten en kennis en ervaring in het werkende leven. Bedenk ook dat u veranderingen in uw situatie tijdig doorgeeft, bijvoorbeeld wanneer u werk heeft gevonden of wanneer u minder inkomen bent gaan krijgen. Ook op deze manier zorgt u ervoor dat u ontvangt waar u recht op heeft. 

Nederland draagt extra bij aan bewijzenbank Syrië
Nederland trekt € 1,5 miljoen uit voor de VN-databank voor bewijsmateriaal van ernstige misdaden die in de afgelopen jaren in Syrië zijn gepleegd. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken kondigde dat donderdag aan vanuit New York, waar hij deelneemt aan de Algemene Vergadering van de VN.

Makersevenementen in het onderwijs
Drie organisaties krijgen subsidie voor het organiseren van een makersevenement waar docenten, leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren aan de slag kunnen met creativiteit, technologie en ambachten. De evenementen, die in 2018 plaatsvinden, moeten docenten inspireren om in het onderwijs meer te doen met ‘maken’.

Steun voor vrouwenrechten en hongerbestrijding
Het kabinet stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor 'She Decides'. Dit is het internationale initiatief van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) om voorzieningen voor gezinsplanning voor miljoenen vrouwen in ontwikkelingslanden in stand te houden, nadat de Amerikaanse regering de ‘Global Gag Rule’ heeft aangekondigd. Die komt erop neer dat financiering van hulporganisaties wordt ingetrokken als deze in hun voorzieningenpakket ook veilige abortus aanbieden of bespreekbaar maken. 'Met als gevolg dat het aantal abortussen niet daalt, maar juist stijgt. Dat vrouwen alleen terecht kunnen bij kwakzalvers, met vaak verschrikkelijke gevolgen,' aldus minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Groningen en Rotterdam krijgen klimaatcentrum
Het internationale kenniscentrum voor klimaatadaptatie wordt gehuisvest in Rotterdam en Groningen. De twee steden hebben het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) binnengesleept door samen het meest overtuigende bod op tafel te leggen. De ligging van de steden, de kennis die zij hebben over de gevolgen van klimaatverandering en de innovatieve kantoorgebouwen zijn voor de selectiecommissie doorslaggevend geweest. Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) maakte in februari van dit jaar bekend dat het kenniscentrum, dat samen met de Verenigde Naties en Japan wordt opgezet, in Nederland komt.