Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvragen WWB

Wanneer u in de situatie komt waarin u geen eigen vermogen en geen inkomen meer heeft kan het zijn dat u uzelf niet meer kunt onderhouden. Dan is er in Nederland de bijstandsuitkering, ook wel de WWB genoemd. De uitkering is voor iedereen die een inkomen heeft dat onder het sociaal minimum komt en daarbij geen eigen vermogen heeft. Wilt u tips voor het aanvragen van de WWB? Dan bent u hier aan het juiste adres. U leest hier wanneer u recht heeft op deze uitkering, waar u op moet letten en waar u het aanvragen van de WWB moet doen.

Wie kan het aanvragen van een WWB doen?

Het aanvragen van een WWB uitkering is voor mensen die een inkomen onder het sociaal minimum hebben en geen recht hebben op andere uitkeringen, zoals de WW uitkering of een uitkering bij werkeloosheid na ziekte. Het sociaal minimum is afhankelijk van uw leefsituatie. Daarnaast wordt bij het aanvragen van een WWB gekeken naar het gezamenlijke inkomen van u en uw partner. Op basis van deze informatie wordt, na het aanvragen van een WWB, gekeken of u hier gezamenlijk recht op heeft. Het aanvragen van een WWB doet u dus, indien u een partner heeft, altijd met z’n tweeën.

Waar doe ik het aanvragen van een WWB?

Het aanvragen van een WWB uitkering gaat via uw eigen gemeente. Doordat de WWB geregeld is door de sociale dienst, is deze uitkering niet, zoals andere uitkeringen, aan te vragen bij het UWV. Ook verschilt de manier waarop het aanvragen van een WWB verloopt sterk per gemeente. Voor meer informatie over het aanvragen van een WWB kunt u dus terecht bij uw gemeente. Bij sommige gemeentes kan de aanvraag online worden doorgevoerd, hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Het aanvragen duurt dan ongeveer een uur en na het aanvragen van de WWB ontvangt u per e-mail een bevestiging (binnen 48 uur) van uw aanvraag.

Welke gegevens heb ik nodig voor het aanvragen van een WWB?

Voordat u begint met het aanvragen van de WWB is het verstandig de benodigde gegevens bij elkaar te zoeken. Voor het aanvragen van de WWB heeft de gemeente uw naam, geboortedatum, burgerservicenummer, nationaliteit en verblijfsvergunning nodig. Daarnaast heeft de gemeente ook uw inkomensgegevens, uw gegevens over vermogen, de hoogte van uw hypotheek of huur, gegevens over uw laatste werkgever (begin- en einddatum) en uw bankrekeningen nodig. Deze informatie heeft u ook nodig van uw huisgenoten en indien u met uw partner of echtgenoot samenwoont doet u het aanvragen van de WWB samen.

Tips

Het aanvragen van een WWB is niet altijd gemakkelijk. Veel mensen vinden het een onprettige situatie, waar ze niet graag over praten. Vragen blijven daardoor vaak onbeantwoord, wat ook betekent dat u bij het aanvragen van de WWB soms per ongeluk verkeerde gegevens invult. De eerste tip is dan ook dat u het beste uw gemeente kunt vragen wanneer u een vraag op het formulier niet begrijpt. Zij zullen u hier antwoord op kunnen geven, zodat u de formulieren bij het aanvragen van de WWB correct in kunt vullen. Op deze  manier ontvangt u nooit te veel of te weinig uitkering, waardoor u later in de problemen kunt komen.

Verder is het van belang dat u blijft zoeken naar een andere bron van inkomen. Natuurlijk is het niet prettig om financieel afhankelijk te zijn van de uitkering, maar daarnaast is het ook goed voor uw sociale contacten en kennis en ervaring in het werkende leven. Bedenk ook dat u veranderingen in uw situatie tijdig doorgeeft, bijvoorbeeld wanneer u werk heeft gevonden of wanneer u minder inkomen bent gaan krijgen. Ook op deze manier zorgt u ervoor dat u ontvangt waar u recht op heeft. 

Transvision wint aanbesteding Valysvervoer
Vervoerder Transvision mag ook de komende vier jaar het vervoer buiten de regio uitvoeren voor mensen met een mobiliteitsbeperking, zoals ouderen en gehandicapten. Dit zogenoemde Valysvervoer is een publieke dienst waar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks ongeveer 60 miljoen euro aan bijdraagt. Valys heeft ruim 400.000 gebruikers.

Quotum arbeidsbeperkten kan worden gedeactiveerd bij halen banen
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel dat er voor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. Het wetsvoorstel regelt ook dat, als dit niet het geval is, er eenmalig pas een jaar na activering een quotumheffing wordt opgelegd. De Kamer is hier over al eerder geïnformeerd.

Extra rechter voor Sint Maarten wegens werkvoorraad na Irma
Mevrouw mr. M.Th. Hoogland wordt plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zij wordt voor drie maanden ingezet als rechter op Sint Maarten om te helpen werkvoorraden weg te werken die zijn ontstaan, doordat na de orkaan Irma tijdelijk geen zittingen konden plaatsvinden.

Ondernemers en inkopers gaan met 23 acties beter aanbesteden
Publiceer als inkoper zo vroeg als mogelijk voorgenomen aanbestedingen en zorg voor transparante voorwaarden, zodat er geen onredelijke eisen gesteld worden aan bedrijven. Het zijn twee van de 23 acties die ondernemers en publieke organisaties zoals gemeenten gezamenlijk hebben afgesproken om succesvoller aan te besteden. Ook werken zij aan voorstellen om het onnodig samenvoegen (’clusteren’) van kleine aanbestedingen verder te voorkomen, zodat ook het MKB meer kansen heeft op deze opdrachten.