Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvullende uitkering aanvragen UWV

Niemand wil zonder werk komen te zitten. Toch overkomt het u soms dat u tijdelijk geen werk meer heeft en hiervoor een uitkering moet aanvragen. Ook kunt u soms een aanvullende uitkering aanvragen bij het UWV. De procedures zijn echter vaak lastig en hoe weet u nu waar u recht op heeft? Bij ons vindt u de informatie die u nodig heeft en kunt u hulp zoeken voor advies dat past bij uw persoonlijke situatie.

Wie zijn wij?

Wij zijn uitkeringsinfo.nl, een initiatief dat u kan helpen bij het verkrijgen van de informatie die u nodig heeft wanneer u een aanvullende uitkering wilt aanvragen bij het UWV of wanneer u andere uitkeringen wilt aanvragen. Wij begrijpen dat het lastig is wanneer u werkeloos wordt en dat u soms door de bomen het bos niet meer ziet. Een uitkering aanvragen is vaak lastig en het invullen van de papieren en het vinden van de uitkeringen waar u recht op heeft ook. Om voor u de situatie gemakkelijker en overzichtelijker te maken kunnen wij u helpen met informatie of persoonlijk advies.

Wanneer gaat u een aanvullende uitkering aanvragen bij het UWV

Een aanvullende uitkering aanvragen bij het UWV doet u wanneer bijvoorbeeld uw niet voldoende inkomen heeft om van te kunnen leven. Er wordt dan gekeken naar uw leefsituatie en uw inkomen, zo wordt berekend of u recht heeft op een aanvullende uitkering, bovenop uw WW uitkering. Wanneer dit het geval is kunt u uw aanvullende uitkering aanvragen bij het UWV. Hierin wordt ook gekeken naar het inkomen van uw partner.

Of u een aanvullende uitkering kunt aanvragen bij het UWV is dus afhankelijk van vele verschillende factoren. Wij kijken graag samen met u naar al deze factoren en naar de vraag of u in aanmerking komt voor een aanvullende uitkering. Als dit het geval is helpen wij u graag wanneer u uw aanvullende uitkering wilt aanvragen bij het UWV.

Tips wanneer u een aanvullende uitkering gaat aanvragen bij het UWV

Een aanvullende uitkering aanvragen doet u bij het UWV. Vaak vinden mensen de procedures en vragen echter lastig. Enkele tips die u kunnen helpen wanneer u een aanvullende uitkering aanvragen gaat bij het UWV zijn daarom nuttig en kunnen u helpen wanneer u zelf de antwoorden niet meer weet.

Ten eerste is het van belang om te kijken naar uw rechten, win informatie in op het internet of de website van het UWV en kijk naar welke uitkeringen u kunt ontvangen in uw situatie. Soms is bijvoorbeeld een andere uitkering, zoals een WWB uitkering of een WIA uitkering, beter passent bij uw situatie. Ten tweede is het belangrijk om vragen te stellen wanneer u niet weet wat u moet invullen of wat een term betekent. U kunt daarvoor bellen naar het UWV. Op deze manier voorkomt u dat u wanneer u uw aanvullende uitkering aanvragen gaat bij het UWV u nogmaals de formulieren op moet opsturen en u zodoende langer moet wachten op uw uitkering dan noodzakelijk. Ten derde is het belangrijk om volledig te zijn. Een aanvullende uitkering aanvragen bij het UWV gebeurt vaak en het UWV heeft al uw gegevens nodig om deze op een goede manier te kunnen verwerken.

Contact opnemen met het UWV

Wilt u een aanvullende uitkering aanvragen bij het UWV en heeft u nog vragen? Neem dan contact op via het telefoonnummer 0900-0544 (90 cpm). Via dit nummer wordt u rechtstreeks doorverbonden met het UWV, zodat u al uw vragen direct beantwoord krijgt bij de instantie die hierover gaat. Zo kunt u snel uw aanvullende uitkering aanvragen bij het UWV en kunt u uzelf weer voorzien in uw levensonderhoud.

Transvision wint aanbesteding Valysvervoer
Vervoerder Transvision mag ook de komende vier jaar het vervoer buiten de regio uitvoeren voor mensen met een mobiliteitsbeperking, zoals ouderen en gehandicapten. Dit zogenoemde Valysvervoer is een publieke dienst waar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks ongeveer 60 miljoen euro aan bijdraagt. Valys heeft ruim 400.000 gebruikers.

Quotum arbeidsbeperkten kan worden gedeactiveerd bij halen banen
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel dat er voor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. Het wetsvoorstel regelt ook dat, als dit niet het geval is, er eenmalig pas een jaar na activering een quotumheffing wordt opgelegd. De Kamer is hier over al eerder geïnformeerd.

Extra rechter voor Sint Maarten wegens werkvoorraad na Irma
Mevrouw mr. M.Th. Hoogland wordt plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zij wordt voor drie maanden ingezet als rechter op Sint Maarten om te helpen werkvoorraden weg te werken die zijn ontstaan, doordat na de orkaan Irma tijdelijk geen zittingen konden plaatsvinden.

Ondernemers en inkopers gaan met 23 acties beter aanbesteden
Publiceer als inkoper zo vroeg als mogelijk voorgenomen aanbestedingen en zorg voor transparante voorwaarden, zodat er geen onredelijke eisen gesteld worden aan bedrijven. Het zijn twee van de 23 acties die ondernemers en publieke organisaties zoals gemeenten gezamenlijk hebben afgesproken om succesvoller aan te besteden. Ook werken zij aan voorstellen om het onnodig samenvoegen (’clusteren’) van kleine aanbestedingen verder te voorkomen, zodat ook het MKB meer kansen heeft op deze opdrachten.