Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvullende uitkering aanvragen UWV

Niemand wil zonder werk komen te zitten. Toch overkomt het u soms dat u tijdelijk geen werk meer heeft en hiervoor een uitkering moet aanvragen. Ook kunt u soms een aanvullende uitkering aanvragen bij het UWV. De procedures zijn echter vaak lastig en hoe weet u nu waar u recht op heeft? Bij ons vindt u de informatie die u nodig heeft en kunt u hulp zoeken voor advies dat past bij uw persoonlijke situatie.

Wie zijn wij?

Wij zijn uitkeringsinfo.nl, een initiatief dat u kan helpen bij het verkrijgen van de informatie die u nodig heeft wanneer u een aanvullende uitkering wilt aanvragen bij het UWV of wanneer u andere uitkeringen wilt aanvragen. Wij begrijpen dat het lastig is wanneer u werkeloos wordt en dat u soms door de bomen het bos niet meer ziet. Een uitkering aanvragen is vaak lastig en het invullen van de papieren en het vinden van de uitkeringen waar u recht op heeft ook. Om voor u de situatie gemakkelijker en overzichtelijker te maken kunnen wij u helpen met informatie of persoonlijk advies.

Wanneer gaat u een aanvullende uitkering aanvragen bij het UWV

Een aanvullende uitkering aanvragen bij het UWV doet u wanneer bijvoorbeeld uw niet voldoende inkomen heeft om van te kunnen leven. Er wordt dan gekeken naar uw leefsituatie en uw inkomen, zo wordt berekend of u recht heeft op een aanvullende uitkering, bovenop uw WW uitkering. Wanneer dit het geval is kunt u uw aanvullende uitkering aanvragen bij het UWV. Hierin wordt ook gekeken naar het inkomen van uw partner.

Of u een aanvullende uitkering kunt aanvragen bij het UWV is dus afhankelijk van vele verschillende factoren. Wij kijken graag samen met u naar al deze factoren en naar de vraag of u in aanmerking komt voor een aanvullende uitkering. Als dit het geval is helpen wij u graag wanneer u uw aanvullende uitkering wilt aanvragen bij het UWV.

Tips wanneer u een aanvullende uitkering gaat aanvragen bij het UWV

Een aanvullende uitkering aanvragen doet u bij het UWV. Vaak vinden mensen de procedures en vragen echter lastig. Enkele tips die u kunnen helpen wanneer u een aanvullende uitkering aanvragen gaat bij het UWV zijn daarom nuttig en kunnen u helpen wanneer u zelf de antwoorden niet meer weet.

Ten eerste is het van belang om te kijken naar uw rechten, win informatie in op het internet of de website van het UWV en kijk naar welke uitkeringen u kunt ontvangen in uw situatie. Soms is bijvoorbeeld een andere uitkering, zoals een WWB uitkering of een WIA uitkering, beter passent bij uw situatie. Ten tweede is het belangrijk om vragen te stellen wanneer u niet weet wat u moet invullen of wat een term betekent. U kunt daarvoor bellen naar het UWV. Op deze manier voorkomt u dat u wanneer u uw aanvullende uitkering aanvragen gaat bij het UWV u nogmaals de formulieren op moet opsturen en u zodoende langer moet wachten op uw uitkering dan noodzakelijk. Ten derde is het belangrijk om volledig te zijn. Een aanvullende uitkering aanvragen bij het UWV gebeurt vaak en het UWV heeft al uw gegevens nodig om deze op een goede manier te kunnen verwerken.

Contact opnemen met het UWV

Wilt u een aanvullende uitkering aanvragen bij het UWV en heeft u nog vragen? Neem dan contact op via het telefoonnummer 0900-0544 (90 cpm). Via dit nummer wordt u rechtstreeks doorverbonden met het UWV, zodat u al uw vragen direct beantwoord krijgt bij de instantie die hierover gaat. Zo kunt u snel uw aanvullende uitkering aanvragen bij het UWV en kunt u uzelf weer voorzien in uw levensonderhoud.

Maatregelen tegen droogte blijven van kracht
De maatregelen tegen de droogte in Nederland blijven onverminderd van kracht. De problemen met betrekking tot de waterkwaliteit, verzilting en natuur, scheepvaart en landbouw zijn voorlopig zeker nog niet voorbij. Dat heeft het landelijke Managementteam Watertekorten vanmorgen bekend gemaakt. De regen van afgelopen week heeft niet gezorgd voor een structurele verbetering.

Minister-president Rutte bezoekt Dairy Campus en WaterCampus in Leeuwarden
Minister-president Rutte bezoekt maandag 20 augustus 2018 Dairy Campus en WaterCampus in Leeuwarden. Op beide locaties wordt de minister-president rondgeleid en gaat hij in gesprek met onderzoekers, ondernemers en bestuurders over de toekomst van landbouw, land- en watergebruik, waterbeschikbaarheid en duurzaamheid.

Rijksbijdrage voor middelbare scholen wordt versimpeld
Minister Slob gaat het voor schoolbesturen van middelbare scholen inzichtelijker maken hoeveel geld zij van de rijksoverheid krijgen. Nu gaat er een ingewikkelde rekensom vooraf aan het vaststellen van die zogeheten lumpsum. Die rekensom leidt ertoe dat voor leerlingen op verschillende scholen niet altijd hetzelfde wordt bekostigd. In de toekomst krijgen scholen een vast bedrag per vestiging en per leerling en wordt hun budget dus makkelijker te berekenen. Dat schrijft Slob donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer scholen voor 10- tot 14-jarigen
Het aantal scholen dat onderwijs geeft aan leerlingen van 10 tot 14 jaar, groeit komend schooljaar van 6 naar 12. Op dit soort scholen krijgen leerlingen tussen de 10 en 14 jaar les in een doorlopende leerlijn, zodat ze meer geleidelijk kunnen overstappen van de basisschool naar de middelbare school. Minister Slob heeft de aanvragen van de scholen om mee te doen aan een pilot woensdag goedgekeurd.