Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvullende uitkering berekenen

In onze huidige samenleving heeft niet elke Nederlander werk. Het hebben van een baan wordt dan ook als een privilege gezien, maar toch is dit niet altijd een garantie voor voldoende inkomsten. Sommige werkenden vallen met hun totale inkomsten namelijk toch onder de bijstandsnorm. Je aanvullende uitkering berekenen is dan ook een goed idee als dit ook voor jou geldt.

Je aanvullende uitkering berekenen heeft uiteraard alleen zin als je zeker weet dat je hier überhaupt voor in aanmerking komt. Op de website van het UWV kun je bekijken of je voldoet aan de criteria of dat je de vereiste inkomensgrens overstijgt. Bij twijfel is even bellen met het UWV natuurlijk altijd de beste optie.

SV-loon en dagloon berekenen

Ook het berekenen van je SV-loon en dagloon kan waardevol zijn wanneer je wilt weten of je in aanmerking komt voor bepaalde andere uitkeringen. Het SV-loon is een afkorting voor het sociale verzekeringsloon en betreft het loon waarover je reeds belastingen en sociale premies hebt betaald. Dit bedrag is feitelijk je brutoloon plus vaste loononderdelen zoals een eindejaarsuitkering of vakantiebijslag.

Op basis van je SV-loon kan eventueel ook het dagloon berekend worden. Hiervoor wordt gekeken naar het sociale verzekeringsloon dat je in het laatste jaar verdiende voordat jij je baan of banen verloor. Dit is vooral van toepassing wanneer je recht hebt op een aanvullende uitkering naast je huidige WW-uitkering.

Aanvullende uitkering op basis van gezinssamenstelling

Je aanvullende uitkering berekenen kan knap lastig zijn, want er zijn uiteenlopende factoren die invloed hebben op de hoogte van het uiteindelijke bedrag. Toch is het juist hierdoor dat een berekening zo noodzakelijk is. Hierdoor krijg je een goed inzicht in alle aspecten die een rol spelen en ben je tegelijkertijd volledig op de hoogte van je eigen financiële situatie.

De uitgebreide regelgeving in Nederland zorgt ervoor dat er voor elke situatie wel weer andere wetgeving van toepassing is. Voor een alleenstaande moeder zal de hoogte van het bedrag bijvoorbeeld anders uitvallen dan voor twee samenwonenden zonder kinderen. En dat is ook precies hoe de overheid het bedoeld heeft.

Gebruik de rekenhulpen van het UWV

Een aanvullende uitkering berekenen is geen gemakkelijke opgave, zelfs wanneer wiskunde traditioneel een van je sterke kanten is. Er zijn simpelweg zoveel factoren die meegenomen moeten worden in de berekening, dat het geheel al snel complex en onoverzichtelijk wordt. Gelukkig heeft het UWV hier rekening mee gehouden.

De uitkeringsinstantie biedt op haar website namelijk verschillende handige rekenhulpen waarmee je kunt uitrekenen op welk bedrag je ongeveer recht hebt. Ook de hoogte van je totale inkomen (de som van je loon en je uitkering) is op deze manier simpel te achterhalen. Wat ons betreft is dit dan ook een van de meest waardevolle en gebruiksvriendelijke tools van het UWV.

Aanvullende uitkering berekenen en aanvragen

Na het berekenen van je aanvullende uitkering, kun je via de website vragen om een bevestiging per brief. Hierin staan alle gegevens over je uitkering en andere informatie die je hebt aangevraagd. Wat je al snel zult merken, is dat werken in vrijwel elke situatie een gunstige invloed heeft op de hoogte van je inkomen.

Hoe meer je werkt, hoe meer je er financieel op vooruit gaat. Wanneer je echter nog niet genoeg verdient met je huidige baan, is een aanvullende uitkering berekenen en aanvragen de ideale manier om deze periode op de best mogelijke manier te overbruggen. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het UWV via onze doorverbinddienst: 0900-0544 (90 cpm).

Nederland draagt extra bij aan bewijzenbank Syrië
Nederland trekt € 1,5 miljoen uit voor de VN-databank voor bewijsmateriaal van ernstige misdaden die in de afgelopen jaren in Syrië zijn gepleegd. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken kondigde dat donderdag aan vanuit New York, waar hij deelneemt aan de Algemene Vergadering van de VN.

Makersevenementen in het onderwijs
Drie organisaties krijgen subsidie voor het organiseren van een makersevenement waar docenten, leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren aan de slag kunnen met creativiteit, technologie en ambachten. De evenementen, die in 2018 plaatsvinden, moeten docenten inspireren om in het onderwijs meer te doen met ‘maken’.

Steun voor vrouwenrechten en hongerbestrijding
Het kabinet stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor 'She Decides'. Dit is het internationale initiatief van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) om voorzieningen voor gezinsplanning voor miljoenen vrouwen in ontwikkelingslanden in stand te houden, nadat de Amerikaanse regering de ‘Global Gag Rule’ heeft aangekondigd. Die komt erop neer dat financiering van hulporganisaties wordt ingetrokken als deze in hun voorzieningenpakket ook veilige abortus aanbieden of bespreekbaar maken. 'Met als gevolg dat het aantal abortussen niet daalt, maar juist stijgt. Dat vrouwen alleen terecht kunnen bij kwakzalvers, met vaak verschrikkelijke gevolgen,' aldus minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Groningen en Rotterdam krijgen klimaatcentrum
Het internationale kenniscentrum voor klimaatadaptatie wordt gehuisvest in Rotterdam en Groningen. De twee steden hebben het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) binnengesleept door samen het meest overtuigende bod op tafel te leggen. De ligging van de steden, de kennis die zij hebben over de gevolgen van klimaatverandering en de innovatieve kantoorgebouwen zijn voor de selectiecommissie doorslaggevend geweest. Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) maakte in februari van dit jaar bekend dat het kenniscentrum, dat samen met de Verenigde Naties en Japan wordt opgezet, in Nederland komt.