Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvullende uitkering berekenen

In onze huidige samenleving heeft niet elke Nederlander werk. Het hebben van een baan wordt dan ook als een privilege gezien, maar toch is dit niet altijd een garantie voor voldoende inkomsten. Sommige werkenden vallen met hun totale inkomsten namelijk toch onder de bijstandsnorm. Je aanvullende uitkering berekenen is dan ook een goed idee als dit ook voor jou geldt.

Je aanvullende uitkering berekenen heeft uiteraard alleen zin als je zeker weet dat je hier überhaupt voor in aanmerking komt. Op de website van het UWV kun je bekijken of je voldoet aan de criteria of dat je de vereiste inkomensgrens overstijgt. Bij twijfel is even bellen met het UWV natuurlijk altijd de beste optie.

SV-loon en dagloon berekenen

Ook het berekenen van je SV-loon en dagloon kan waardevol zijn wanneer je wilt weten of je in aanmerking komt voor bepaalde andere uitkeringen. Het SV-loon is een afkorting voor het sociale verzekeringsloon en betreft het loon waarover je reeds belastingen en sociale premies hebt betaald. Dit bedrag is feitelijk je brutoloon plus vaste loononderdelen zoals een eindejaarsuitkering of vakantiebijslag.

Op basis van je SV-loon kan eventueel ook het dagloon berekend worden. Hiervoor wordt gekeken naar het sociale verzekeringsloon dat je in het laatste jaar verdiende voordat jij je baan of banen verloor. Dit is vooral van toepassing wanneer je recht hebt op een aanvullende uitkering naast je huidige WW-uitkering.

Aanvullende uitkering op basis van gezinssamenstelling

Je aanvullende uitkering berekenen kan knap lastig zijn, want er zijn uiteenlopende factoren die invloed hebben op de hoogte van het uiteindelijke bedrag. Toch is het juist hierdoor dat een berekening zo noodzakelijk is. Hierdoor krijg je een goed inzicht in alle aspecten die een rol spelen en ben je tegelijkertijd volledig op de hoogte van je eigen financiële situatie.

De uitgebreide regelgeving in Nederland zorgt ervoor dat er voor elke situatie wel weer andere wetgeving van toepassing is. Voor een alleenstaande moeder zal de hoogte van het bedrag bijvoorbeeld anders uitvallen dan voor twee samenwonenden zonder kinderen. En dat is ook precies hoe de overheid het bedoeld heeft.

Gebruik de rekenhulpen van het UWV

Een aanvullende uitkering berekenen is geen gemakkelijke opgave, zelfs wanneer wiskunde traditioneel een van je sterke kanten is. Er zijn simpelweg zoveel factoren die meegenomen moeten worden in de berekening, dat het geheel al snel complex en onoverzichtelijk wordt. Gelukkig heeft het UWV hier rekening mee gehouden.

De uitkeringsinstantie biedt op haar website namelijk verschillende handige rekenhulpen waarmee je kunt uitrekenen op welk bedrag je ongeveer recht hebt. Ook de hoogte van je totale inkomen (de som van je loon en je uitkering) is op deze manier simpel te achterhalen. Wat ons betreft is dit dan ook een van de meest waardevolle en gebruiksvriendelijke tools van het UWV.

Aanvullende uitkering berekenen en aanvragen

Na het berekenen van je aanvullende uitkering, kun je via de website vragen om een bevestiging per brief. Hierin staan alle gegevens over je uitkering en andere informatie die je hebt aangevraagd. Wat je al snel zult merken, is dat werken in vrijwel elke situatie een gunstige invloed heeft op de hoogte van je inkomen.

Hoe meer je werkt, hoe meer je er financieel op vooruit gaat. Wanneer je echter nog niet genoeg verdient met je huidige baan, is een aanvullende uitkering berekenen en aanvragen de ideale manier om deze periode op de best mogelijke manier te overbruggen. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het UWV via onze doorverbinddienst: 0900-0544 (90 cpm).

Maatregelen tegen droogte blijven van kracht
De maatregelen tegen de droogte in Nederland blijven onverminderd van kracht. De problemen met betrekking tot de waterkwaliteit, verzilting en natuur, scheepvaart en landbouw zijn voorlopig zeker nog niet voorbij. Dat heeft het landelijke Managementteam Watertekorten vanmorgen bekend gemaakt. De regen van afgelopen week heeft niet gezorgd voor een structurele verbetering.

Minister-president Rutte bezoekt Dairy Campus en WaterCampus in Leeuwarden
Minister-president Rutte bezoekt maandag 20 augustus 2018 Dairy Campus en WaterCampus in Leeuwarden. Op beide locaties wordt de minister-president rondgeleid en gaat hij in gesprek met onderzoekers, ondernemers en bestuurders over de toekomst van landbouw, land- en watergebruik, waterbeschikbaarheid en duurzaamheid.

Rijksbijdrage voor middelbare scholen wordt versimpeld
Minister Slob gaat het voor schoolbesturen van middelbare scholen inzichtelijker maken hoeveel geld zij van de rijksoverheid krijgen. Nu gaat er een ingewikkelde rekensom vooraf aan het vaststellen van die zogeheten lumpsum. Die rekensom leidt ertoe dat voor leerlingen op verschillende scholen niet altijd hetzelfde wordt bekostigd. In de toekomst krijgen scholen een vast bedrag per vestiging en per leerling en wordt hun budget dus makkelijker te berekenen. Dat schrijft Slob donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer scholen voor 10- tot 14-jarigen
Het aantal scholen dat onderwijs geeft aan leerlingen van 10 tot 14 jaar, groeit komend schooljaar van 6 naar 12. Op dit soort scholen krijgen leerlingen tussen de 10 en 14 jaar les in een doorlopende leerlijn, zodat ze meer geleidelijk kunnen overstappen van de basisschool naar de middelbare school. Minister Slob heeft de aanvragen van de scholen om mee te doen aan een pilot woensdag goedgekeurd.