Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvullende uitkering berekenen

In onze huidige samenleving heeft niet elke Nederlander werk. Het hebben van een baan wordt dan ook als een privilege gezien, maar toch is dit niet altijd een garantie voor voldoende inkomsten. Sommige werkenden vallen met hun totale inkomsten namelijk toch onder de bijstandsnorm. Je aanvullende uitkering berekenen is dan ook een goed idee als dit ook voor jou geldt.

Je aanvullende uitkering berekenen heeft uiteraard alleen zin als je zeker weet dat je hier überhaupt voor in aanmerking komt. Op de website van het UWV kun je bekijken of je voldoet aan de criteria of dat je de vereiste inkomensgrens overstijgt. Bij twijfel is even bellen met het UWV natuurlijk altijd de beste optie.

SV-loon en dagloon berekenen

Ook het berekenen van je SV-loon en dagloon kan waardevol zijn wanneer je wilt weten of je in aanmerking komt voor bepaalde andere uitkeringen. Het SV-loon is een afkorting voor het sociale verzekeringsloon en betreft het loon waarover je reeds belastingen en sociale premies hebt betaald. Dit bedrag is feitelijk je brutoloon plus vaste loononderdelen zoals een eindejaarsuitkering of vakantiebijslag.

Op basis van je SV-loon kan eventueel ook het dagloon berekend worden. Hiervoor wordt gekeken naar het sociale verzekeringsloon dat je in het laatste jaar verdiende voordat jij je baan of banen verloor. Dit is vooral van toepassing wanneer je recht hebt op een aanvullende uitkering naast je huidige WW-uitkering.

Aanvullende uitkering op basis van gezinssamenstelling

Je aanvullende uitkering berekenen kan knap lastig zijn, want er zijn uiteenlopende factoren die invloed hebben op de hoogte van het uiteindelijke bedrag. Toch is het juist hierdoor dat een berekening zo noodzakelijk is. Hierdoor krijg je een goed inzicht in alle aspecten die een rol spelen en ben je tegelijkertijd volledig op de hoogte van je eigen financiële situatie.

De uitgebreide regelgeving in Nederland zorgt ervoor dat er voor elke situatie wel weer andere wetgeving van toepassing is. Voor een alleenstaande moeder zal de hoogte van het bedrag bijvoorbeeld anders uitvallen dan voor twee samenwonenden zonder kinderen. En dat is ook precies hoe de overheid het bedoeld heeft.

Gebruik de rekenhulpen van het UWV

Een aanvullende uitkering berekenen is geen gemakkelijke opgave, zelfs wanneer wiskunde traditioneel een van je sterke kanten is. Er zijn simpelweg zoveel factoren die meegenomen moeten worden in de berekening, dat het geheel al snel complex en onoverzichtelijk wordt. Gelukkig heeft het UWV hier rekening mee gehouden.

De uitkeringsinstantie biedt op haar website namelijk verschillende handige rekenhulpen waarmee je kunt uitrekenen op welk bedrag je ongeveer recht hebt. Ook de hoogte van je totale inkomen (de som van je loon en je uitkering) is op deze manier simpel te achterhalen. Wat ons betreft is dit dan ook een van de meest waardevolle en gebruiksvriendelijke tools van het UWV.

Aanvullende uitkering berekenen en aanvragen

Na het berekenen van je aanvullende uitkering, kun je via de website vragen om een bevestiging per brief. Hierin staan alle gegevens over je uitkering en andere informatie die je hebt aangevraagd. Wat je al snel zult merken, is dat werken in vrijwel elke situatie een gunstige invloed heeft op de hoogte van je inkomen.

Hoe meer je werkt, hoe meer je er financieel op vooruit gaat. Wanneer je echter nog niet genoeg verdient met je huidige baan, is een aanvullende uitkering berekenen en aanvragen de ideale manier om deze periode op de best mogelijke manier te overbruggen. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het UWV via onze doorverbinddienst: 0900-0544 (90 cpm).

Transvision wint aanbesteding Valysvervoer
Vervoerder Transvision mag ook de komende vier jaar het vervoer buiten de regio uitvoeren voor mensen met een mobiliteitsbeperking, zoals ouderen en gehandicapten. Dit zogenoemde Valysvervoer is een publieke dienst waar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks ongeveer 60 miljoen euro aan bijdraagt. Valys heeft ruim 400.000 gebruikers.

Quotum arbeidsbeperkten kan worden gedeactiveerd bij halen banen
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel dat er voor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. Het wetsvoorstel regelt ook dat, als dit niet het geval is, er eenmalig pas een jaar na activering een quotumheffing wordt opgelegd. De Kamer is hier over al eerder geïnformeerd.

Extra rechter voor Sint Maarten wegens werkvoorraad na Irma
Mevrouw mr. M.Th. Hoogland wordt plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zij wordt voor drie maanden ingezet als rechter op Sint Maarten om te helpen werkvoorraden weg te werken die zijn ontstaan, doordat na de orkaan Irma tijdelijk geen zittingen konden plaatsvinden.

Ondernemers en inkopers gaan met 23 acties beter aanbesteden
Publiceer als inkoper zo vroeg als mogelijk voorgenomen aanbestedingen en zorg voor transparante voorwaarden, zodat er geen onredelijke eisen gesteld worden aan bedrijven. Het zijn twee van de 23 acties die ondernemers en publieke organisaties zoals gemeenten gezamenlijk hebben afgesproken om succesvoller aan te besteden. Ook werken zij aan voorstellen om het onnodig samenvoegen (’clusteren’) van kleine aanbestedingen verder te voorkomen, zodat ook het MKB meer kansen heeft op deze opdrachten.