Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvullende uitkering berekenen

In onze huidige samenleving heeft niet elke Nederlander werk. Het hebben van een baan wordt dan ook als een privilege gezien, maar toch is dit niet altijd een garantie voor voldoende inkomsten. Sommige werkenden vallen met hun totale inkomsten namelijk toch onder de bijstandsnorm. Je aanvullende uitkering berekenen is dan ook een goed idee als dit ook voor jou geldt.

Je aanvullende uitkering berekenen heeft uiteraard alleen zin als je zeker weet dat je hier überhaupt voor in aanmerking komt. Op de website van het UWV kun je bekijken of je voldoet aan de criteria of dat je de vereiste inkomensgrens overstijgt. Bij twijfel is even bellen met het UWV natuurlijk altijd de beste optie.

SV-loon en dagloon berekenen

Ook het berekenen van je SV-loon en dagloon kan waardevol zijn wanneer je wilt weten of je in aanmerking komt voor bepaalde andere uitkeringen. Het SV-loon is een afkorting voor het sociale verzekeringsloon en betreft het loon waarover je reeds belastingen en sociale premies hebt betaald. Dit bedrag is feitelijk je brutoloon plus vaste loononderdelen zoals een eindejaarsuitkering of vakantiebijslag.

Op basis van je SV-loon kan eventueel ook het dagloon berekend worden. Hiervoor wordt gekeken naar het sociale verzekeringsloon dat je in het laatste jaar verdiende voordat jij je baan of banen verloor. Dit is vooral van toepassing wanneer je recht hebt op een aanvullende uitkering naast je huidige WW-uitkering.

Aanvullende uitkering op basis van gezinssamenstelling

Je aanvullende uitkering berekenen kan knap lastig zijn, want er zijn uiteenlopende factoren die invloed hebben op de hoogte van het uiteindelijke bedrag. Toch is het juist hierdoor dat een berekening zo noodzakelijk is. Hierdoor krijg je een goed inzicht in alle aspecten die een rol spelen en ben je tegelijkertijd volledig op de hoogte van je eigen financiële situatie.

De uitgebreide regelgeving in Nederland zorgt ervoor dat er voor elke situatie wel weer andere wetgeving van toepassing is. Voor een alleenstaande moeder zal de hoogte van het bedrag bijvoorbeeld anders uitvallen dan voor twee samenwonenden zonder kinderen. En dat is ook precies hoe de overheid het bedoeld heeft.

Gebruik de rekenhulpen van het UWV

Een aanvullende uitkering berekenen is geen gemakkelijke opgave, zelfs wanneer wiskunde traditioneel een van je sterke kanten is. Er zijn simpelweg zoveel factoren die meegenomen moeten worden in de berekening, dat het geheel al snel complex en onoverzichtelijk wordt. Gelukkig heeft het UWV hier rekening mee gehouden.

De uitkeringsinstantie biedt op haar website namelijk verschillende handige rekenhulpen waarmee je kunt uitrekenen op welk bedrag je ongeveer recht hebt. Ook de hoogte van je totale inkomen (de som van je loon en je uitkering) is op deze manier simpel te achterhalen. Wat ons betreft is dit dan ook een van de meest waardevolle en gebruiksvriendelijke tools van het UWV.

Aanvullende uitkering berekenen en aanvragen

Na het berekenen van je aanvullende uitkering, kun je via de website vragen om een bevestiging per brief. Hierin staan alle gegevens over je uitkering en andere informatie die je hebt aangevraagd. Wat je al snel zult merken, is dat werken in vrijwel elke situatie een gunstige invloed heeft op de hoogte van je inkomen.

Hoe meer je werkt, hoe meer je er financieel op vooruit gaat. Wanneer je echter nog niet genoeg verdient met je huidige baan, is een aanvullende uitkering berekenen en aanvragen de ideale manier om deze periode op de best mogelijke manier te overbruggen. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het UWV via onze doorverbinddienst: 0900-0544 (90 cpm).

Eerste Kamer steunt bewaren kentekengegevens
Kentekengegevens van voertuigen die langs de openbare weg op bepaalde locaties een ANPR-camera passeren mogen vier weken worden bewaard. Een wet van die strekking is vandaag met ruime meerderheid door de Eerste Kamer aanvaard. ANPR (Automatic Number Plate Recognition) is van belang voor de opsporing van ernstige misdrijven waarbij pas later blijkt dat informatie over een voertuig een rol speelt. Dat kan het geval zijn bij plofkraken, ontvoeringen, mensenhandel en terrorisme. ANPR kan ook helpen bij de aanhouding van voortvluchtigen.

Brochure op maat voor werkgevers reservisten
Een aantal werknemers bij provincie en waterschap combineert het dagelijks werk met een parttime baan bij Defensie. Voor hen, hun leidinggevenden en collega’s is er nu een praktische ‘handreiking’ op maat. De brochures, vandaag officieel overhandigd, helpen bij het maken van goede afspraken. Ze tonen ook dat het mes aan 2 kanten snijdt.    

COA's Gerard Bakker beste overheidsmanager en Staatsbosbeheer beste overheidsorganisatie
Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), heeft de prijs voor Beste Overheidsmanager van het Jaar gewonnen. Hij ontvangt de award omdat hij ondanks de enorme complexiteit van de opgave en de grote politieke en maatschappelijke impact de hoge instroom van asielzoekers in 2015 en 2016 op een verbindende en energieke manier het hoofd heeft geboden.

Reacties op Amsterdam als nieuwe vestigingsplaats EMA
Minister Bruno Bruins (VWS): ‘Dit is goed nieuws voor alle patiënten in Europa. De keuze voor Amsterdam betekent dat de EMA haar belangrijke werk ook na de Brexit ongestoord kan voortzetten. Nieuwe innovatieve medicijnen kunnen zonder vertraging toegang blijven krijgen tot de markt. Ook blijft EMA in staat snel en adequaat in  te grijpen als er problemen optreden met een middel. Beiden zijn van groot belang voor alle patiënten in Europa. Wij zijn heel blij dat Europa gekozen heeft voor de inhoud. Ik dank iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie resultaat.'