Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvullende uitkering UWV

Wanneer u met uw huidige inkomen onder het sociaal minimum uitkomt betekent dit soms dat u recht heeft op een aanvullende uitkering van het UWV. De aanvullende uitkering van het UWV zorgt ervoor dat in Nederland niemand op straat hoeft komen te staan, doordat je met het sociaal minimum jezelf kan blijven onderhouden. Wilt u meer weten over de aanvullende uitkering van het UWV, wanneer u hier recht op heeft en hoe u deze aan kunt vragen? Lees dan verder op deze site of neem contact op met het UWV.

Krijg ik een aanvullende uitkering bij het UWV?

De aanvullende uitkering bij het UWV is voor mensen die al een uitkering ontvangen, maar waarbij de huidige uitkering lager is dan het sociaal minimum. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u gewerkt heeft en daar het sociaal minimum ontving en doordat u nu slechts 75% van uw dagloon uitbetaald krijgt hieronder valt. In dit soort situaties heeft u recht op een aanvullende uitkering bij het UWV.

Wel wordt voor het berekenen van uw inkomen het gezamenlijk inkomen van u en uw partner berekend. Wordt u dus werkeloos en komt uw uitkering beneden het sociaal minimum, maar heeft uw partner betaald werk waardoor het gezamenlijk inkomen hierboven valt, dan heeft u geen recht op een aanvullende uitkering bij het UWV.

Geen recht op de aanvullende uitkering van het UWV, wat nu?

Heeft u geen recht op de aanvullende uitkering van het UWV, bijvoorbeeld omdat u geen WW uitkering ontvangt of omdat uw inkomen boven het sociaal minimum ligt? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om aan meer inkomen te komen. De eerste oplossing is het meest voor de hand liggend en de enige mogelijkheid wanneer uw WW uitkering boven het sociaal minimum ligt en u dus geen recht heeft op de aanvullende uitkering van het UWV. Dit is werk zoeken, met werk bent u altijd voordeliger uit dan zonder, daarnaast vergroot het ook je sociale contacten en doet u kennis en ervaring op in een bepaald werkveld. Wanneer u geen aanvullende uitkering van het UWV kunt krijgen, omdat u geen recht heeft op een WW uitkering, maar uw inkomen wel onder het sociaal minimum ligt, heeft u wellicht recht op een bijstandsuitkering.

De aanvullende uitkering bij het UWV aanvragen

Net als de WW uitkering kunt u ook de aanvullende uitkering bij het UWV aanvragen. Dit kan zelfs tegelijkertijd, wanneer u bijvoorbeeld weet dat u met alleen uw WW uitkering onder het sociaal minimum uit komt. Twijfelt u of u recht heeft op de aanvullende uitkering bij het UWV? Neem dan contact op met de klantenservice. Zij kunnen u vertellen wat geldt bij uw specifieke situatie, waardoor u altijd krijgt waar u recht op heeft.

Wilt u na het aanvragen van de WW uitkering, toch nog een aanvullende uitkering bij het UWV aanvragen? Dat kan bijvoorbeeld wanneer uw situatie is gewijzigd of wanneer u er pas later achterkwam dat uw WW uitkering onder het sociaal minimum uitkomt. Ook dat kan via de website van het UWV. 

Stel uw vragen

Heeft u nog vragen over de aanvullende uitkering van het UWV of weet u niet zeker of u hier recht op heeft of niet? Bent u de formulieren voor de aanvraag aan het invullen en begrijpt u een vraag niet of weet u niet wat u op een bepaalde plek in moet vullen? Neem dan contact op met de klantenservice van het UWV. De medewerkers vertellen u alles wat u nodig heeft om de aanvullende uitkering bij het UWV  op een correcte manier aan te vragen. Zo loopt u nooit inkomen mis, door bijvoorbeeld verkeerd ingevulde papieren. Het UWV kunt u bereiken via 0900-0544 (90 cpm).

Eerste Kamer steunt bewaren kentekengegevens
Kentekengegevens van voertuigen die langs de openbare weg op bepaalde locaties een ANPR-camera passeren mogen vier weken worden bewaard. Een wet van die strekking is vandaag met ruime meerderheid door de Eerste Kamer aanvaard. ANPR (Automatic Number Plate Recognition) is van belang voor de opsporing van ernstige misdrijven waarbij pas later blijkt dat informatie over een voertuig een rol speelt. Dat kan het geval zijn bij plofkraken, ontvoeringen, mensenhandel en terrorisme. ANPR kan ook helpen bij de aanhouding van voortvluchtigen.

Brochure op maat voor werkgevers reservisten
Een aantal werknemers bij provincie en waterschap combineert het dagelijks werk met een parttime baan bij Defensie. Voor hen, hun leidinggevenden en collega’s is er nu een praktische ‘handreiking’ op maat. De brochures, vandaag officieel overhandigd, helpen bij het maken van goede afspraken. Ze tonen ook dat het mes aan 2 kanten snijdt.    

COA's Gerard Bakker beste overheidsmanager en Staatsbosbeheer beste overheidsorganisatie
Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), heeft de prijs voor Beste Overheidsmanager van het Jaar gewonnen. Hij ontvangt de award omdat hij ondanks de enorme complexiteit van de opgave en de grote politieke en maatschappelijke impact de hoge instroom van asielzoekers in 2015 en 2016 op een verbindende en energieke manier het hoofd heeft geboden.

Reacties op Amsterdam als nieuwe vestigingsplaats EMA
Minister Bruno Bruins (VWS): ‘Dit is goed nieuws voor alle patiënten in Europa. De keuze voor Amsterdam betekent dat de EMA haar belangrijke werk ook na de Brexit ongestoord kan voortzetten. Nieuwe innovatieve medicijnen kunnen zonder vertraging toegang blijven krijgen tot de markt. Ook blijft EMA in staat snel en adequaat in  te grijpen als er problemen optreden met een middel. Beiden zijn van groot belang voor alle patiënten in Europa. Wij zijn heel blij dat Europa gekozen heeft voor de inhoud. Ik dank iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie resultaat.'