Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvullende uitkering UWV

Wanneer u met uw huidige inkomen onder het sociaal minimum uitkomt betekent dit soms dat u recht heeft op een aanvullende uitkering van het UWV. De aanvullende uitkering van het UWV zorgt ervoor dat in Nederland niemand op straat hoeft komen te staan, doordat je met het sociaal minimum jezelf kan blijven onderhouden. Wilt u meer weten over de aanvullende uitkering van het UWV, wanneer u hier recht op heeft en hoe u deze aan kunt vragen? Lees dan verder op deze site of neem contact op met het UWV.

Krijg ik een aanvullende uitkering bij het UWV?

De aanvullende uitkering bij het UWV is voor mensen die al een uitkering ontvangen, maar waarbij de huidige uitkering lager is dan het sociaal minimum. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u gewerkt heeft en daar het sociaal minimum ontving en doordat u nu slechts 75% van uw dagloon uitbetaald krijgt hieronder valt. In dit soort situaties heeft u recht op een aanvullende uitkering bij het UWV.

Wel wordt voor het berekenen van uw inkomen het gezamenlijk inkomen van u en uw partner berekend. Wordt u dus werkeloos en komt uw uitkering beneden het sociaal minimum, maar heeft uw partner betaald werk waardoor het gezamenlijk inkomen hierboven valt, dan heeft u geen recht op een aanvullende uitkering bij het UWV.

Geen recht op de aanvullende uitkering van het UWV, wat nu?

Heeft u geen recht op de aanvullende uitkering van het UWV, bijvoorbeeld omdat u geen WW uitkering ontvangt of omdat uw inkomen boven het sociaal minimum ligt? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om aan meer inkomen te komen. De eerste oplossing is het meest voor de hand liggend en de enige mogelijkheid wanneer uw WW uitkering boven het sociaal minimum ligt en u dus geen recht heeft op de aanvullende uitkering van het UWV. Dit is werk zoeken, met werk bent u altijd voordeliger uit dan zonder, daarnaast vergroot het ook je sociale contacten en doet u kennis en ervaring op in een bepaald werkveld. Wanneer u geen aanvullende uitkering van het UWV kunt krijgen, omdat u geen recht heeft op een WW uitkering, maar uw inkomen wel onder het sociaal minimum ligt, heeft u wellicht recht op een bijstandsuitkering.

De aanvullende uitkering bij het UWV aanvragen

Net als de WW uitkering kunt u ook de aanvullende uitkering bij het UWV aanvragen. Dit kan zelfs tegelijkertijd, wanneer u bijvoorbeeld weet dat u met alleen uw WW uitkering onder het sociaal minimum uit komt. Twijfelt u of u recht heeft op de aanvullende uitkering bij het UWV? Neem dan contact op met de klantenservice. Zij kunnen u vertellen wat geldt bij uw specifieke situatie, waardoor u altijd krijgt waar u recht op heeft.

Wilt u na het aanvragen van de WW uitkering, toch nog een aanvullende uitkering bij het UWV aanvragen? Dat kan bijvoorbeeld wanneer uw situatie is gewijzigd of wanneer u er pas later achterkwam dat uw WW uitkering onder het sociaal minimum uitkomt. Ook dat kan via de website van het UWV. 

Stel uw vragen

Heeft u nog vragen over de aanvullende uitkering van het UWV of weet u niet zeker of u hier recht op heeft of niet? Bent u de formulieren voor de aanvraag aan het invullen en begrijpt u een vraag niet of weet u niet wat u op een bepaalde plek in moet vullen? Neem dan contact op met de klantenservice van het UWV. De medewerkers vertellen u alles wat u nodig heeft om de aanvullende uitkering bij het UWV  op een correcte manier aan te vragen. Zo loopt u nooit inkomen mis, door bijvoorbeeld verkeerd ingevulde papieren. Het UWV kunt u bereiken via 0900-0544 (90 cpm).

Kabinet presenteert visie op gevangenisstraf: “Gedetineerden aan de bak”
Gevangenen moeten vanaf dag één in de gevangenis werken aan hun veilige terugkeer in de samenleving. Het kabinet wil terugval in de criminaliteit verminderen door gedetineerden al binnen de gevangenismuren te leren hun verantwoordelijkheid te nemen. Dat is de kern van de visie op gevangenisstraffen ‘Recht doen, kansen bieden’, die minister Dekker (Rechtsbescherming) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil met de maatregelen uit deze visie straffen geloofwaardiger uitvoeren, het gedrag van een gevangene meer centraal stellen en daarmee de kans op recidive verkleinen.

Kabinet: Nederland dé digitale koploper van Europa
Nederland als dé digitale koploper van Europa. Om die doelstelling waar te maken, moeten bedrijven, consumenten en overheden sneller en innovatiever inspelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren. Het kabinet heeft daarom samen met hen de Nederlandse Digitaliseringsstrategie met 24 bijbehorende ambities vastgesteld. Hiermee wil het kabinet bijvoorbeeld het verdienvermogen van Nederland verder versterken, zorgen voor betere digitale vaardigheden en cyberveiligheid in de maatschappij.

Terugleversubsidie gaat salderingsregeling vervangen
Minister Wiebes werkt aan een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf duurzame elektriciteit opwekken. De nieuwe regeling richt zich behalve op de stimulering van zonne-energie, ook op andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Het uitgangspunt bij de nieuwe regeling is een gemiddelde terugverdientijd van circa zeven jaar. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Kabinet: wijziging Postwet om bezorging betaalbaar en betrouwbaar te houden
Het kabinet gaat de wetgeving zo aanpassen dat postbezorging betaalbaar en betrouwbaar blijft. Dit staat op het spel door de sterk krimpende markt. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakte vandaag de keuzes van het kabinet voor de postmarkt bekend. Daarmee ontstaat ruimte voor bedrijven om samenwerking of consolidatie te verkennen en kan post op langere termijn ook mee met pakketten of andere bezorgdiensten.