Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvullende uitkering UWV

Wanneer u met uw huidige inkomen onder het sociaal minimum uitkomt betekent dit soms dat u recht heeft op een aanvullende uitkering van het UWV. De aanvullende uitkering van het UWV zorgt ervoor dat in Nederland niemand op straat hoeft komen te staan, doordat je met het sociaal minimum jezelf kan blijven onderhouden. Wilt u meer weten over de aanvullende uitkering van het UWV, wanneer u hier recht op heeft en hoe u deze aan kunt vragen? Lees dan verder op deze site of neem contact op met het UWV.

Krijg ik een aanvullende uitkering bij het UWV?

De aanvullende uitkering bij het UWV is voor mensen die al een uitkering ontvangen, maar waarbij de huidige uitkering lager is dan het sociaal minimum. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u gewerkt heeft en daar het sociaal minimum ontving en doordat u nu slechts 75% van uw dagloon uitbetaald krijgt hieronder valt. In dit soort situaties heeft u recht op een aanvullende uitkering bij het UWV.

Wel wordt voor het berekenen van uw inkomen het gezamenlijk inkomen van u en uw partner berekend. Wordt u dus werkeloos en komt uw uitkering beneden het sociaal minimum, maar heeft uw partner betaald werk waardoor het gezamenlijk inkomen hierboven valt, dan heeft u geen recht op een aanvullende uitkering bij het UWV.

Geen recht op de aanvullende uitkering van het UWV, wat nu?

Heeft u geen recht op de aanvullende uitkering van het UWV, bijvoorbeeld omdat u geen WW uitkering ontvangt of omdat uw inkomen boven het sociaal minimum ligt? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om aan meer inkomen te komen. De eerste oplossing is het meest voor de hand liggend en de enige mogelijkheid wanneer uw WW uitkering boven het sociaal minimum ligt en u dus geen recht heeft op de aanvullende uitkering van het UWV. Dit is werk zoeken, met werk bent u altijd voordeliger uit dan zonder, daarnaast vergroot het ook je sociale contacten en doet u kennis en ervaring op in een bepaald werkveld. Wanneer u geen aanvullende uitkering van het UWV kunt krijgen, omdat u geen recht heeft op een WW uitkering, maar uw inkomen wel onder het sociaal minimum ligt, heeft u wellicht recht op een bijstandsuitkering.

De aanvullende uitkering bij het UWV aanvragen

Net als de WW uitkering kunt u ook de aanvullende uitkering bij het UWV aanvragen. Dit kan zelfs tegelijkertijd, wanneer u bijvoorbeeld weet dat u met alleen uw WW uitkering onder het sociaal minimum uit komt. Twijfelt u of u recht heeft op de aanvullende uitkering bij het UWV? Neem dan contact op met de klantenservice. Zij kunnen u vertellen wat geldt bij uw specifieke situatie, waardoor u altijd krijgt waar u recht op heeft.

Wilt u na het aanvragen van de WW uitkering, toch nog een aanvullende uitkering bij het UWV aanvragen? Dat kan bijvoorbeeld wanneer uw situatie is gewijzigd of wanneer u er pas later achterkwam dat uw WW uitkering onder het sociaal minimum uitkomt. Ook dat kan via de website van het UWV. 

Stel uw vragen

Heeft u nog vragen over de aanvullende uitkering van het UWV of weet u niet zeker of u hier recht op heeft of niet? Bent u de formulieren voor de aanvraag aan het invullen en begrijpt u een vraag niet of weet u niet wat u op een bepaalde plek in moet vullen? Neem dan contact op met de klantenservice van het UWV. De medewerkers vertellen u alles wat u nodig heeft om de aanvullende uitkering bij het UWV  op een correcte manier aan te vragen. Zo loopt u nooit inkomen mis, door bijvoorbeeld verkeerd ingevulde papieren. Het UWV kunt u bereiken via 0900-0544 (90 cpm).

Nederland draagt extra bij aan bewijzenbank Syrië
Nederland trekt € 1,5 miljoen uit voor de VN-databank voor bewijsmateriaal van ernstige misdaden die in de afgelopen jaren in Syrië zijn gepleegd. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken kondigde dat donderdag aan vanuit New York, waar hij deelneemt aan de Algemene Vergadering van de VN.

Makersevenementen in het onderwijs
Drie organisaties krijgen subsidie voor het organiseren van een makersevenement waar docenten, leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren aan de slag kunnen met creativiteit, technologie en ambachten. De evenementen, die in 2018 plaatsvinden, moeten docenten inspireren om in het onderwijs meer te doen met ‘maken’.

Steun voor vrouwenrechten en hongerbestrijding
Het kabinet stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor 'She Decides'. Dit is het internationale initiatief van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) om voorzieningen voor gezinsplanning voor miljoenen vrouwen in ontwikkelingslanden in stand te houden, nadat de Amerikaanse regering de ‘Global Gag Rule’ heeft aangekondigd. Die komt erop neer dat financiering van hulporganisaties wordt ingetrokken als deze in hun voorzieningenpakket ook veilige abortus aanbieden of bespreekbaar maken. 'Met als gevolg dat het aantal abortussen niet daalt, maar juist stijgt. Dat vrouwen alleen terecht kunnen bij kwakzalvers, met vaak verschrikkelijke gevolgen,' aldus minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Groningen en Rotterdam krijgen klimaatcentrum
Het internationale kenniscentrum voor klimaatadaptatie wordt gehuisvest in Rotterdam en Groningen. De twee steden hebben het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) binnengesleept door samen het meest overtuigende bod op tafel te leggen. De ligging van de steden, de kennis die zij hebben over de gevolgen van klimaatverandering en de innovatieve kantoorgebouwen zijn voor de selectiecommissie doorslaggevend geweest. Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) maakte in februari van dit jaar bekend dat het kenniscentrum, dat samen met de Verenigde Naties en Japan wordt opgezet, in Nederland komt.