Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvullende uitkering UWV

Wanneer u met uw huidige inkomen onder het sociaal minimum uitkomt betekent dit soms dat u recht heeft op een aanvullende uitkering van het UWV. De aanvullende uitkering van het UWV zorgt ervoor dat in Nederland niemand op straat hoeft komen te staan, doordat je met het sociaal minimum jezelf kan blijven onderhouden. Wilt u meer weten over de aanvullende uitkering van het UWV, wanneer u hier recht op heeft en hoe u deze aan kunt vragen? Lees dan verder op deze site of neem contact op met het UWV.

Krijg ik een aanvullende uitkering bij het UWV?

De aanvullende uitkering bij het UWV is voor mensen die al een uitkering ontvangen, maar waarbij de huidige uitkering lager is dan het sociaal minimum. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u gewerkt heeft en daar het sociaal minimum ontving en doordat u nu slechts 75% van uw dagloon uitbetaald krijgt hieronder valt. In dit soort situaties heeft u recht op een aanvullende uitkering bij het UWV.

Wel wordt voor het berekenen van uw inkomen het gezamenlijk inkomen van u en uw partner berekend. Wordt u dus werkeloos en komt uw uitkering beneden het sociaal minimum, maar heeft uw partner betaald werk waardoor het gezamenlijk inkomen hierboven valt, dan heeft u geen recht op een aanvullende uitkering bij het UWV.

Geen recht op de aanvullende uitkering van het UWV, wat nu?

Heeft u geen recht op de aanvullende uitkering van het UWV, bijvoorbeeld omdat u geen WW uitkering ontvangt of omdat uw inkomen boven het sociaal minimum ligt? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om aan meer inkomen te komen. De eerste oplossing is het meest voor de hand liggend en de enige mogelijkheid wanneer uw WW uitkering boven het sociaal minimum ligt en u dus geen recht heeft op de aanvullende uitkering van het UWV. Dit is werk zoeken, met werk bent u altijd voordeliger uit dan zonder, daarnaast vergroot het ook je sociale contacten en doet u kennis en ervaring op in een bepaald werkveld. Wanneer u geen aanvullende uitkering van het UWV kunt krijgen, omdat u geen recht heeft op een WW uitkering, maar uw inkomen wel onder het sociaal minimum ligt, heeft u wellicht recht op een bijstandsuitkering.

De aanvullende uitkering bij het UWV aanvragen

Net als de WW uitkering kunt u ook de aanvullende uitkering bij het UWV aanvragen. Dit kan zelfs tegelijkertijd, wanneer u bijvoorbeeld weet dat u met alleen uw WW uitkering onder het sociaal minimum uit komt. Twijfelt u of u recht heeft op de aanvullende uitkering bij het UWV? Neem dan contact op met de klantenservice. Zij kunnen u vertellen wat geldt bij uw specifieke situatie, waardoor u altijd krijgt waar u recht op heeft.

Wilt u na het aanvragen van de WW uitkering, toch nog een aanvullende uitkering bij het UWV aanvragen? Dat kan bijvoorbeeld wanneer uw situatie is gewijzigd of wanneer u er pas later achterkwam dat uw WW uitkering onder het sociaal minimum uitkomt. Ook dat kan via de website van het UWV. 

Stel uw vragen

Heeft u nog vragen over de aanvullende uitkering van het UWV of weet u niet zeker of u hier recht op heeft of niet? Bent u de formulieren voor de aanvraag aan het invullen en begrijpt u een vraag niet of weet u niet wat u op een bepaalde plek in moet vullen? Neem dan contact op met de klantenservice van het UWV. De medewerkers vertellen u alles wat u nodig heeft om de aanvullende uitkering bij het UWV  op een correcte manier aan te vragen. Zo loopt u nooit inkomen mis, door bijvoorbeeld verkeerd ingevulde papieren. Het UWV kunt u bereiken via 0900-0544 (90 cpm).

Transvision wint aanbesteding Valysvervoer
Vervoerder Transvision mag ook de komende vier jaar het vervoer buiten de regio uitvoeren voor mensen met een mobiliteitsbeperking, zoals ouderen en gehandicapten. Dit zogenoemde Valysvervoer is een publieke dienst waar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks ongeveer 60 miljoen euro aan bijdraagt. Valys heeft ruim 400.000 gebruikers.

Quotum arbeidsbeperkten kan worden gedeactiveerd bij halen banen
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel dat er voor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. Het wetsvoorstel regelt ook dat, als dit niet het geval is, er eenmalig pas een jaar na activering een quotumheffing wordt opgelegd. De Kamer is hier over al eerder geïnformeerd.

Extra rechter voor Sint Maarten wegens werkvoorraad na Irma
Mevrouw mr. M.Th. Hoogland wordt plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zij wordt voor drie maanden ingezet als rechter op Sint Maarten om te helpen werkvoorraden weg te werken die zijn ontstaan, doordat na de orkaan Irma tijdelijk geen zittingen konden plaatsvinden.

Ondernemers en inkopers gaan met 23 acties beter aanbesteden
Publiceer als inkoper zo vroeg als mogelijk voorgenomen aanbestedingen en zorg voor transparante voorwaarden, zodat er geen onredelijke eisen gesteld worden aan bedrijven. Het zijn twee van de 23 acties die ondernemers en publieke organisaties zoals gemeenten gezamenlijk hebben afgesproken om succesvoller aan te besteden. Ook werken zij aan voorstellen om het onnodig samenvoegen (’clusteren’) van kleine aanbestedingen verder te voorkomen, zodat ook het MKB meer kansen heeft op deze opdrachten.