Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvullende uitkering WW

Bent u werkeloos geworden en komt uw WW uitkering onder het sociaal minimum? Dan heeft u wellicht recht op een aanvullende uitkering op uw WW. Wilt u meer informatie over de aanvullende uitkering bij de WW of wilt u weten hoe u deze kunt aanvragen, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Bij uitkeringsinfo.nl vindt u de informatie die u nodig heeft om een lastige situatie iets gemakkelijker te maken.

Wanneer heb ik recht op een aanvullende uitkering op de WW?

Ten eerste is het natuurlijk de vraag of u recht heeft op een aanvullende uitkering bovenop uw WW. Een WW-uitkering is de eerste twee maanden 75% en later 70% van uw dagloon. Soms kan het zijn dat u daardoor onder het sociaal minimum uitkomt. In deze gevallen heeft u recht op de aanvullende uitkering WW, zodat niemand in de positie komt te zitten dat hij of zij niet meer in zijn eigen onderhoud kan voorzien.

Heeft u geen recht op een WW uitkering? Bijvoorbeeld omdat u te weinig heeft gewerkt of omdat u op staande voet bent ontslagen? Dan heeft u ook geen recht op de aanvullende uitkering van de WW. U kunt in deze situaties gebruik maken van bijvoorbeeld de bijstandsuitkering.

Wat zijn mijn plichten bij de aanvullende uitkering op de WW?

De plichten waar u aan moet voldoen tijdens het ontvangen van uw aanvullende uitkering op de WW zijn hetzelfde als de plichten voor uw gewone WW uitkering. Dit houdt onder andere in dat u sollicitatieplicht heeft, u de juiste informatie over uzelf moet doorgeven en u wijzigingen, vakantiedagen en werkzaamheden (ook vrijwilligerswerk) bij het UWV moet melden.

Ondanks een aanvullende uitkering op de WW bent u vaak financieel beter uit wanneer u zelf betaald werk heeft. Het zoeken van werk staat dan ook op nummer één. Naast financiële voordelen heeft werken ook vele andere voordelen, u doet hier bijvoorbeeld sociale contacten op en krijgt meer kennis en ervaring in het werkveld.

Stel uw vragen

Het belangrijkste bij het aanvragen van een aanvullende uitkering op de WW is dat u zorgt dat al uw onduidelijkheden en vragen worden gesteld bij het UWV. Zij kunnen u de informatie geven die u nodig heeft, zodat u geen verkeerde informatie invult. Zo bent u ervan verzekerd dat u altijd de juiste toeslagen ontvangt.

De aanvullende uitkering op de WW wordt tegelijkertijd aangevraagd met de WW uitkering. Hierdoor hoeft u geen extra formulieren in te vullen. Het UWV bepaalt dan of u recht heeft op de aanvullende uitkering bovenop de WW door het totale bruto-inkomen van u en uw partner met het sociaal minimum te vergelijken. Heeft u al een WW-uitkering of de aanvraag al gedaan? Dan kunt u zelf deze aanvullende uitkering op de WW aanvragen.

De aanvraag voorbereiden

Heeft u uw WW uitkering al ontvangen of aangevraagd en wilt u uw aanvullende uitkering op de WW later aanvragen, omdat uw situatie is veranderd of omdat u deze vergeten bent? Dan kan dat. Hiervoor moet u uw burgerservicenummer en inkomsten bij de hand hebben en ook deze gegevens van uw partner kunnen inzien. Indien u alleenstaand bent, maar een woning deelt, dan moet u soms ook de huurcontracten van uw huisgenoten bij uw aanvraag meesturen. Op het aanvraag formulier vindt u of dit in uw situatie geldt.

Contact met het UWV

Heeft u nog vragen over het aanvragen, uw recht op of het invullen van de formulieren voor de aanvullende uitkering op de WW? Dan kunt u via het telefoonnummer 0900-0544 (90 cpm) contact opnemen met het UWV. De medewerkers van de klantenservice kunnen u advies geven over uw specifieke situatie en op deze manier uw lastige situatie iets gemakkelijker maken.

Nederland draagt extra bij aan bewijzenbank Syrië
Nederland trekt € 1,5 miljoen uit voor de VN-databank voor bewijsmateriaal van ernstige misdaden die in de afgelopen jaren in Syrië zijn gepleegd. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken kondigde dat donderdag aan vanuit New York, waar hij deelneemt aan de Algemene Vergadering van de VN.

Makersevenementen in het onderwijs
Drie organisaties krijgen subsidie voor het organiseren van een makersevenement waar docenten, leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren aan de slag kunnen met creativiteit, technologie en ambachten. De evenementen, die in 2018 plaatsvinden, moeten docenten inspireren om in het onderwijs meer te doen met ‘maken’.

Steun voor vrouwenrechten en hongerbestrijding
Het kabinet stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor 'She Decides'. Dit is het internationale initiatief van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) om voorzieningen voor gezinsplanning voor miljoenen vrouwen in ontwikkelingslanden in stand te houden, nadat de Amerikaanse regering de ‘Global Gag Rule’ heeft aangekondigd. Die komt erop neer dat financiering van hulporganisaties wordt ingetrokken als deze in hun voorzieningenpakket ook veilige abortus aanbieden of bespreekbaar maken. 'Met als gevolg dat het aantal abortussen niet daalt, maar juist stijgt. Dat vrouwen alleen terecht kunnen bij kwakzalvers, met vaak verschrikkelijke gevolgen,' aldus minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Groningen en Rotterdam krijgen klimaatcentrum
Het internationale kenniscentrum voor klimaatadaptatie wordt gehuisvest in Rotterdam en Groningen. De twee steden hebben het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) binnengesleept door samen het meest overtuigende bod op tafel te leggen. De ligging van de steden, de kennis die zij hebben over de gevolgen van klimaatverandering en de innovatieve kantoorgebouwen zijn voor de selectiecommissie doorslaggevend geweest. Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) maakte in februari van dit jaar bekend dat het kenniscentrum, dat samen met de Verenigde Naties en Japan wordt opgezet, in Nederland komt.