Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvullende uitkering WW

Bent u werkeloos geworden en komt uw WW uitkering onder het sociaal minimum? Dan heeft u wellicht recht op een aanvullende uitkering op uw WW. Wilt u meer informatie over de aanvullende uitkering bij de WW of wilt u weten hoe u deze kunt aanvragen, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Bij uitkeringsinfo.nl vindt u de informatie die u nodig heeft om een lastige situatie iets gemakkelijker te maken.

Wanneer heb ik recht op een aanvullende uitkering op de WW?

Ten eerste is het natuurlijk de vraag of u recht heeft op een aanvullende uitkering bovenop uw WW. Een WW-uitkering is de eerste twee maanden 75% en later 70% van uw dagloon. Soms kan het zijn dat u daardoor onder het sociaal minimum uitkomt. In deze gevallen heeft u recht op de aanvullende uitkering WW, zodat niemand in de positie komt te zitten dat hij of zij niet meer in zijn eigen onderhoud kan voorzien.

Heeft u geen recht op een WW uitkering? Bijvoorbeeld omdat u te weinig heeft gewerkt of omdat u op staande voet bent ontslagen? Dan heeft u ook geen recht op de aanvullende uitkering van de WW. U kunt in deze situaties gebruik maken van bijvoorbeeld de bijstandsuitkering.

Wat zijn mijn plichten bij de aanvullende uitkering op de WW?

De plichten waar u aan moet voldoen tijdens het ontvangen van uw aanvullende uitkering op de WW zijn hetzelfde als de plichten voor uw gewone WW uitkering. Dit houdt onder andere in dat u sollicitatieplicht heeft, u de juiste informatie over uzelf moet doorgeven en u wijzigingen, vakantiedagen en werkzaamheden (ook vrijwilligerswerk) bij het UWV moet melden.

Ondanks een aanvullende uitkering op de WW bent u vaak financieel beter uit wanneer u zelf betaald werk heeft. Het zoeken van werk staat dan ook op nummer één. Naast financiële voordelen heeft werken ook vele andere voordelen, u doet hier bijvoorbeeld sociale contacten op en krijgt meer kennis en ervaring in het werkveld.

Stel uw vragen

Het belangrijkste bij het aanvragen van een aanvullende uitkering op de WW is dat u zorgt dat al uw onduidelijkheden en vragen worden gesteld bij het UWV. Zij kunnen u de informatie geven die u nodig heeft, zodat u geen verkeerde informatie invult. Zo bent u ervan verzekerd dat u altijd de juiste toeslagen ontvangt.

De aanvullende uitkering op de WW wordt tegelijkertijd aangevraagd met de WW uitkering. Hierdoor hoeft u geen extra formulieren in te vullen. Het UWV bepaalt dan of u recht heeft op de aanvullende uitkering bovenop de WW door het totale bruto-inkomen van u en uw partner met het sociaal minimum te vergelijken. Heeft u al een WW-uitkering of de aanvraag al gedaan? Dan kunt u zelf deze aanvullende uitkering op de WW aanvragen.

De aanvraag voorbereiden

Heeft u uw WW uitkering al ontvangen of aangevraagd en wilt u uw aanvullende uitkering op de WW later aanvragen, omdat uw situatie is veranderd of omdat u deze vergeten bent? Dan kan dat. Hiervoor moet u uw burgerservicenummer en inkomsten bij de hand hebben en ook deze gegevens van uw partner kunnen inzien. Indien u alleenstaand bent, maar een woning deelt, dan moet u soms ook de huurcontracten van uw huisgenoten bij uw aanvraag meesturen. Op het aanvraag formulier vindt u of dit in uw situatie geldt.

Contact met het UWV

Heeft u nog vragen over het aanvragen, uw recht op of het invullen van de formulieren voor de aanvullende uitkering op de WW? Dan kunt u via het telefoonnummer 0900-0544 (90 cpm) contact opnemen met het UWV. De medewerkers van de klantenservice kunnen u advies geven over uw specifieke situatie en op deze manier uw lastige situatie iets gemakkelijker maken.

Maatregelen tegen droogte blijven van kracht
De maatregelen tegen de droogte in Nederland blijven onverminderd van kracht. De problemen met betrekking tot de waterkwaliteit, verzilting en natuur, scheepvaart en landbouw zijn voorlopig zeker nog niet voorbij. Dat heeft het landelijke Managementteam Watertekorten vanmorgen bekend gemaakt. De regen van afgelopen week heeft niet gezorgd voor een structurele verbetering.

Minister-president Rutte bezoekt Dairy Campus en WaterCampus in Leeuwarden
Minister-president Rutte bezoekt maandag 20 augustus 2018 Dairy Campus en WaterCampus in Leeuwarden. Op beide locaties wordt de minister-president rondgeleid en gaat hij in gesprek met onderzoekers, ondernemers en bestuurders over de toekomst van landbouw, land- en watergebruik, waterbeschikbaarheid en duurzaamheid.

Rijksbijdrage voor middelbare scholen wordt versimpeld
Minister Slob gaat het voor schoolbesturen van middelbare scholen inzichtelijker maken hoeveel geld zij van de rijksoverheid krijgen. Nu gaat er een ingewikkelde rekensom vooraf aan het vaststellen van die zogeheten lumpsum. Die rekensom leidt ertoe dat voor leerlingen op verschillende scholen niet altijd hetzelfde wordt bekostigd. In de toekomst krijgen scholen een vast bedrag per vestiging en per leerling en wordt hun budget dus makkelijker te berekenen. Dat schrijft Slob donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer scholen voor 10- tot 14-jarigen
Het aantal scholen dat onderwijs geeft aan leerlingen van 10 tot 14 jaar, groeit komend schooljaar van 6 naar 12. Op dit soort scholen krijgen leerlingen tussen de 10 en 14 jaar les in een doorlopende leerlijn, zodat ze meer geleidelijk kunnen overstappen van de basisschool naar de middelbare school. Minister Slob heeft de aanvragen van de scholen om mee te doen aan een pilot woensdag goedgekeurd.