Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvullende uitkering WW

Bent u werkeloos geworden en komt uw WW uitkering onder het sociaal minimum? Dan heeft u wellicht recht op een aanvullende uitkering op uw WW. Wilt u meer informatie over de aanvullende uitkering bij de WW of wilt u weten hoe u deze kunt aanvragen, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Bij uitkeringsinfo.nl vindt u de informatie die u nodig heeft om een lastige situatie iets gemakkelijker te maken.

Wanneer heb ik recht op een aanvullende uitkering op de WW?

Ten eerste is het natuurlijk de vraag of u recht heeft op een aanvullende uitkering bovenop uw WW. Een WW-uitkering is de eerste twee maanden 75% en later 70% van uw dagloon. Soms kan het zijn dat u daardoor onder het sociaal minimum uitkomt. In deze gevallen heeft u recht op de aanvullende uitkering WW, zodat niemand in de positie komt te zitten dat hij of zij niet meer in zijn eigen onderhoud kan voorzien.

Heeft u geen recht op een WW uitkering? Bijvoorbeeld omdat u te weinig heeft gewerkt of omdat u op staande voet bent ontslagen? Dan heeft u ook geen recht op de aanvullende uitkering van de WW. U kunt in deze situaties gebruik maken van bijvoorbeeld de bijstandsuitkering.

Wat zijn mijn plichten bij de aanvullende uitkering op de WW?

De plichten waar u aan moet voldoen tijdens het ontvangen van uw aanvullende uitkering op de WW zijn hetzelfde als de plichten voor uw gewone WW uitkering. Dit houdt onder andere in dat u sollicitatieplicht heeft, u de juiste informatie over uzelf moet doorgeven en u wijzigingen, vakantiedagen en werkzaamheden (ook vrijwilligerswerk) bij het UWV moet melden.

Ondanks een aanvullende uitkering op de WW bent u vaak financieel beter uit wanneer u zelf betaald werk heeft. Het zoeken van werk staat dan ook op nummer één. Naast financiële voordelen heeft werken ook vele andere voordelen, u doet hier bijvoorbeeld sociale contacten op en krijgt meer kennis en ervaring in het werkveld.

Stel uw vragen

Het belangrijkste bij het aanvragen van een aanvullende uitkering op de WW is dat u zorgt dat al uw onduidelijkheden en vragen worden gesteld bij het UWV. Zij kunnen u de informatie geven die u nodig heeft, zodat u geen verkeerde informatie invult. Zo bent u ervan verzekerd dat u altijd de juiste toeslagen ontvangt.

De aanvullende uitkering op de WW wordt tegelijkertijd aangevraagd met de WW uitkering. Hierdoor hoeft u geen extra formulieren in te vullen. Het UWV bepaalt dan of u recht heeft op de aanvullende uitkering bovenop de WW door het totale bruto-inkomen van u en uw partner met het sociaal minimum te vergelijken. Heeft u al een WW-uitkering of de aanvraag al gedaan? Dan kunt u zelf deze aanvullende uitkering op de WW aanvragen.

De aanvraag voorbereiden

Heeft u uw WW uitkering al ontvangen of aangevraagd en wilt u uw aanvullende uitkering op de WW later aanvragen, omdat uw situatie is veranderd of omdat u deze vergeten bent? Dan kan dat. Hiervoor moet u uw burgerservicenummer en inkomsten bij de hand hebben en ook deze gegevens van uw partner kunnen inzien. Indien u alleenstaand bent, maar een woning deelt, dan moet u soms ook de huurcontracten van uw huisgenoten bij uw aanvraag meesturen. Op het aanvraag formulier vindt u of dit in uw situatie geldt.

Contact met het UWV

Heeft u nog vragen over het aanvragen, uw recht op of het invullen van de formulieren voor de aanvullende uitkering op de WW? Dan kunt u via het telefoonnummer 0900-0544 (90 cpm) contact opnemen met het UWV. De medewerkers van de klantenservice kunnen u advies geven over uw specifieke situatie en op deze manier uw lastige situatie iets gemakkelijker maken.

Eerste Kamer steunt bewaren kentekengegevens
Kentekengegevens van voertuigen die langs de openbare weg op bepaalde locaties een ANPR-camera passeren mogen vier weken worden bewaard. Een wet van die strekking is vandaag met ruime meerderheid door de Eerste Kamer aanvaard. ANPR (Automatic Number Plate Recognition) is van belang voor de opsporing van ernstige misdrijven waarbij pas later blijkt dat informatie over een voertuig een rol speelt. Dat kan het geval zijn bij plofkraken, ontvoeringen, mensenhandel en terrorisme. ANPR kan ook helpen bij de aanhouding van voortvluchtigen.

Brochure op maat voor werkgevers reservisten
Een aantal werknemers bij provincie en waterschap combineert het dagelijks werk met een parttime baan bij Defensie. Voor hen, hun leidinggevenden en collega’s is er nu een praktische ‘handreiking’ op maat. De brochures, vandaag officieel overhandigd, helpen bij het maken van goede afspraken. Ze tonen ook dat het mes aan 2 kanten snijdt.    

COA's Gerard Bakker beste overheidsmanager en Staatsbosbeheer beste overheidsorganisatie
Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), heeft de prijs voor Beste Overheidsmanager van het Jaar gewonnen. Hij ontvangt de award omdat hij ondanks de enorme complexiteit van de opgave en de grote politieke en maatschappelijke impact de hoge instroom van asielzoekers in 2015 en 2016 op een verbindende en energieke manier het hoofd heeft geboden.

Reacties op Amsterdam als nieuwe vestigingsplaats EMA
Minister Bruno Bruins (VWS): ‘Dit is goed nieuws voor alle patiënten in Europa. De keuze voor Amsterdam betekent dat de EMA haar belangrijke werk ook na de Brexit ongestoord kan voortzetten. Nieuwe innovatieve medicijnen kunnen zonder vertraging toegang blijven krijgen tot de markt. Ook blijft EMA in staat snel en adequaat in  te grijpen als er problemen optreden met een middel. Beiden zijn van groot belang voor alle patiënten in Europa. Wij zijn heel blij dat Europa gekozen heeft voor de inhoud. Ik dank iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie resultaat.'