Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvullende WW aanvragen

Wanneer het dienstverband bij je werkgever wordt beëindigd, kom je wellicht in aanmerking voor een uitkering. Uiteraard wordt deze stopgezet zodra je alsnog een nieuwe baan hebt gevonden. Een uitzondering op deze regel is wanneer je nieuwe salaris beduidend lager ligt dan het oude. In die situatie kun je het beste aanvullende WW aanvragen.

Aanvullende WW aanvragen is in essentie vergelijkbaar met het indienen van een conventionele WW aanvraag. Hoe sneller je de aanvraag indient, hoe eerder het UWV deze beoordeelt en je helderheid verschaft over je financiële toekomst. Op zijn laatst mag je de aanvraag binnen 3 maanden na het ontstaan van je recht op de uitkering indienen.

UWV aanvullende uitkering op loon

Om überhaupt een uitkering aan te kunnen vragen moet je staan ingeschreven op de website van het UWV. Dit geldt ook voor het aanvragen van aanvullende WW. Verder is een DigiD-registratie vereist voor het invullen van alle bijbehorende formulieren en moet je over een werkende internetverbinding beschikken om alles digitaal te kunnen versturen.

Je komt als burger alleen in aanmerking voor een aanvullende uitkering op je loon, wanneer je voldoet aan de strenge eisen die op dit gebied worden gesteld. Wanneer je nieuwe salaris nagenoeg gelijk is aan het oude, maakt je verzoek bijvoorbeeld nauwelijks een serieuze kans. Je inkomen moet significant dalen om aanspraak te kunnen maken op deze toeslag.

Heb ik recht op aanvullende WW?

Aanvullende WW aanvragen is dan ook niet iets waar iedereen vanzelfsprekend recht op heeft. Het UWV neemt al je inkomsten kritisch onder de loep en ook met zaken als 8% vakantiegeld wordt rekening gehouden bij de berekening van het totaalbedrag. Wel of geen maandelijkse uitbetaling van vakantiegeld beïnvloedt bijvoorbeeld de hoogte van je uitkering.

Het mag duidelijk zijn dat een professioneel arbeidsverleden een zeer positieve invloed heeft op de goedkeuring van jouw uitkeringsverzoek. Hoe meer je in het verleden hebt gewerkt, hoe langer je recht hebt op een maandelijkse toeslag. Vergeet bij het doorgeven dus absoluut niet een van je vorige werkgevers te vermelden.

Aanvullende WW uitkering naast baan aanvragen

Aanvullende WW aanvragen is een recht waar veel mensen niet van op de hoogte zijn. Toch is dit regelgeving in Nederland waar we zeer dankbaar voor mogen zijn. Iedereen heeft wel eens een periode van lage inkomsten en in dat geval zorgt deze uitkeringsvorm ervoor dat je toch nog in staat bent je vaste lasten te betalen.

Het aanvragen van een aanvulling op je salaris is dan ook een prima tijdelijke strategie waarmee je jezelf een hoop financiële narigheid kunt besparen. Soms denken mensen dat ze snel een betere baan zullen vinden en dienen zij hierdoor geen uitkeringsverzoek in. Zonde, want elk geldbedrag is mooi meegenomen en het vinden van een goede baan kan langer duren dan je denkt.

WW aanvragen als aanvulling op salaris

Bij het UWV aankloppen voor een aanvullende uitkering op je loon is dan ook sterk aan te bevelen. De instantie gaat uit van een dagloon dat wordt berekend op basis van het SV-loon in het jaar van jouw laatste dienstverband. Hiervoor geldt echter wel een maximumbedrag van € 202,17. Je totale WW-maandloon komt vaak op hetzelfde neer als bijna 22 keer je dagloon.

Wil jij aanvullende WW aanvragen maar zijn er nog enkele zaken waar je duidelijkheid over wilt hebben? Gebruik dan de doorverbindservice van Uitkeringsinfo.nl om direct een uitkeringsexpert van het UWV aan de lijn te krijgen. Bel naar 0900-0544 (90 cpm) en je wordt snel doorverbonden met de algemene centrale van de organisatie.

Eerste Kamer steunt bewaren kentekengegevens
Kentekengegevens van voertuigen die langs de openbare weg op bepaalde locaties een ANPR-camera passeren mogen vier weken worden bewaard. Een wet van die strekking is vandaag met ruime meerderheid door de Eerste Kamer aanvaard. ANPR (Automatic Number Plate Recognition) is van belang voor de opsporing van ernstige misdrijven waarbij pas later blijkt dat informatie over een voertuig een rol speelt. Dat kan het geval zijn bij plofkraken, ontvoeringen, mensenhandel en terrorisme. ANPR kan ook helpen bij de aanhouding van voortvluchtigen.

Brochure op maat voor werkgevers reservisten
Een aantal werknemers bij provincie en waterschap combineert het dagelijks werk met een parttime baan bij Defensie. Voor hen, hun leidinggevenden en collega’s is er nu een praktische ‘handreiking’ op maat. De brochures, vandaag officieel overhandigd, helpen bij het maken van goede afspraken. Ze tonen ook dat het mes aan 2 kanten snijdt.    

COA's Gerard Bakker beste overheidsmanager en Staatsbosbeheer beste overheidsorganisatie
Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), heeft de prijs voor Beste Overheidsmanager van het Jaar gewonnen. Hij ontvangt de award omdat hij ondanks de enorme complexiteit van de opgave en de grote politieke en maatschappelijke impact de hoge instroom van asielzoekers in 2015 en 2016 op een verbindende en energieke manier het hoofd heeft geboden.

Reacties op Amsterdam als nieuwe vestigingsplaats EMA
Minister Bruno Bruins (VWS): ‘Dit is goed nieuws voor alle patiënten in Europa. De keuze voor Amsterdam betekent dat de EMA haar belangrijke werk ook na de Brexit ongestoord kan voortzetten. Nieuwe innovatieve medicijnen kunnen zonder vertraging toegang blijven krijgen tot de markt. Ook blijft EMA in staat snel en adequaat in  te grijpen als er problemen optreden met een middel. Beiden zijn van groot belang voor alle patiënten in Europa. Wij zijn heel blij dat Europa gekozen heeft voor de inhoud. Ik dank iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie resultaat.'