Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvullende WW aanvragen

Wanneer het dienstverband bij je werkgever wordt beëindigd, kom je wellicht in aanmerking voor een uitkering. Uiteraard wordt deze stopgezet zodra je alsnog een nieuwe baan hebt gevonden. Een uitzondering op deze regel is wanneer je nieuwe salaris beduidend lager ligt dan het oude. In die situatie kun je het beste aanvullende WW aanvragen.

Aanvullende WW aanvragen is in essentie vergelijkbaar met het indienen van een conventionele WW aanvraag. Hoe sneller je de aanvraag indient, hoe eerder het UWV deze beoordeelt en je helderheid verschaft over je financiële toekomst. Op zijn laatst mag je de aanvraag binnen 3 maanden na het ontstaan van je recht op de uitkering indienen.

UWV aanvullende uitkering op loon

Om überhaupt een uitkering aan te kunnen vragen moet je staan ingeschreven op de website van het UWV. Dit geldt ook voor het aanvragen van aanvullende WW. Verder is een DigiD-registratie vereist voor het invullen van alle bijbehorende formulieren en moet je over een werkende internetverbinding beschikken om alles digitaal te kunnen versturen.

Je komt als burger alleen in aanmerking voor een aanvullende uitkering op je loon, wanneer je voldoet aan de strenge eisen die op dit gebied worden gesteld. Wanneer je nieuwe salaris nagenoeg gelijk is aan het oude, maakt je verzoek bijvoorbeeld nauwelijks een serieuze kans. Je inkomen moet significant dalen om aanspraak te kunnen maken op deze toeslag.

Heb ik recht op aanvullende WW?

Aanvullende WW aanvragen is dan ook niet iets waar iedereen vanzelfsprekend recht op heeft. Het UWV neemt al je inkomsten kritisch onder de loep en ook met zaken als 8% vakantiegeld wordt rekening gehouden bij de berekening van het totaalbedrag. Wel of geen maandelijkse uitbetaling van vakantiegeld beïnvloedt bijvoorbeeld de hoogte van je uitkering.

Het mag duidelijk zijn dat een professioneel arbeidsverleden een zeer positieve invloed heeft op de goedkeuring van jouw uitkeringsverzoek. Hoe meer je in het verleden hebt gewerkt, hoe langer je recht hebt op een maandelijkse toeslag. Vergeet bij het doorgeven dus absoluut niet een van je vorige werkgevers te vermelden.

Aanvullende WW uitkering naast baan aanvragen

Aanvullende WW aanvragen is een recht waar veel mensen niet van op de hoogte zijn. Toch is dit regelgeving in Nederland waar we zeer dankbaar voor mogen zijn. Iedereen heeft wel eens een periode van lage inkomsten en in dat geval zorgt deze uitkeringsvorm ervoor dat je toch nog in staat bent je vaste lasten te betalen.

Het aanvragen van een aanvulling op je salaris is dan ook een prima tijdelijke strategie waarmee je jezelf een hoop financiële narigheid kunt besparen. Soms denken mensen dat ze snel een betere baan zullen vinden en dienen zij hierdoor geen uitkeringsverzoek in. Zonde, want elk geldbedrag is mooi meegenomen en het vinden van een goede baan kan langer duren dan je denkt.

WW aanvragen als aanvulling op salaris

Bij het UWV aankloppen voor een aanvullende uitkering op je loon is dan ook sterk aan te bevelen. De instantie gaat uit van een dagloon dat wordt berekend op basis van het SV-loon in het jaar van jouw laatste dienstverband. Hiervoor geldt echter wel een maximumbedrag van € 202,17. Je totale WW-maandloon komt vaak op hetzelfde neer als bijna 22 keer je dagloon.

Wil jij aanvullende WW aanvragen maar zijn er nog enkele zaken waar je duidelijkheid over wilt hebben? Gebruik dan de doorverbindservice van Uitkeringsinfo.nl om direct een uitkeringsexpert van het UWV aan de lijn te krijgen. Bel naar 0900-0544 (90 cpm) en je wordt snel doorverbonden met de algemene centrale van de organisatie.

Lessen trekken uit operatie Basisregistratie Personen
De lessen die geleerd worden uit de operatie Basisregistratie Personen moeten niet alleen op de Basisregistratie Personen (BRP) worden toegepast maar ook worden besproken in de bredere context van het ministerie en de Rijksoverheid. Dat schrijft staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops aan de Tweede Kamer in de reactie op het rapport van de commissie BRP.

Oplossing voor ontvangers getto-uitkering
Er is een oplossing gevonden voor een groep van circa 300 overlevenden van de Tweede Wereldoorlog die van de Duitse overheid een uitkering ontvangen voor onbetaald werk dat zij tijdens de oorlog hebben verricht, de zogenaamde getto-uitkering. De oplossing geldt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016.

Nederland EU-koploper vast en mobiel internet
Nederland is opnieuw de Europese nummer 1 als het gaat om de beschikbaarheid én snelheid van zowel vaste als mobiele netwerken voor internet, tv en telefonie. Dat blijkt uit de jaarlijkse, toonaangevende Digital Economy and Society Index (DESI) van de EU die de digitale economie in kaart brengt.

Benoeming hoofddirecteur Financiën, Management en Control bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Drs. H.J. (Hillie) Beentjes wordt hoofddirecteur Financiën, Management en Control bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 augustus 2018.