Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Aanvullende WW aanvragen

Wanneer het dienstverband bij je werkgever wordt beëindigd, kom je wellicht in aanmerking voor een uitkering. Uiteraard wordt deze stopgezet zodra je alsnog een nieuwe baan hebt gevonden. Een uitzondering op deze regel is wanneer je nieuwe salaris beduidend lager ligt dan het oude. In die situatie kun je het beste aanvullende WW aanvragen.

Aanvullende WW aanvragen is in essentie vergelijkbaar met het indienen van een conventionele WW aanvraag. Hoe sneller je de aanvraag indient, hoe eerder het UWV deze beoordeelt en je helderheid verschaft over je financiële toekomst. Op zijn laatst mag je de aanvraag binnen 3 maanden na het ontstaan van je recht op de uitkering indienen.

UWV aanvullende uitkering op loon

Om überhaupt een uitkering aan te kunnen vragen moet je staan ingeschreven op de website van het UWV. Dit geldt ook voor het aanvragen van aanvullende WW. Verder is een DigiD-registratie vereist voor het invullen van alle bijbehorende formulieren en moet je over een werkende internetverbinding beschikken om alles digitaal te kunnen versturen.

Je komt als burger alleen in aanmerking voor een aanvullende uitkering op je loon, wanneer je voldoet aan de strenge eisen die op dit gebied worden gesteld. Wanneer je nieuwe salaris nagenoeg gelijk is aan het oude, maakt je verzoek bijvoorbeeld nauwelijks een serieuze kans. Je inkomen moet significant dalen om aanspraak te kunnen maken op deze toeslag.

Heb ik recht op aanvullende WW?

Aanvullende WW aanvragen is dan ook niet iets waar iedereen vanzelfsprekend recht op heeft. Het UWV neemt al je inkomsten kritisch onder de loep en ook met zaken als 8% vakantiegeld wordt rekening gehouden bij de berekening van het totaalbedrag. Wel of geen maandelijkse uitbetaling van vakantiegeld beïnvloedt bijvoorbeeld de hoogte van je uitkering.

Het mag duidelijk zijn dat een professioneel arbeidsverleden een zeer positieve invloed heeft op de goedkeuring van jouw uitkeringsverzoek. Hoe meer je in het verleden hebt gewerkt, hoe langer je recht hebt op een maandelijkse toeslag. Vergeet bij het doorgeven dus absoluut niet een van je vorige werkgevers te vermelden.

Aanvullende WW uitkering naast baan aanvragen

Aanvullende WW aanvragen is een recht waar veel mensen niet van op de hoogte zijn. Toch is dit regelgeving in Nederland waar we zeer dankbaar voor mogen zijn. Iedereen heeft wel eens een periode van lage inkomsten en in dat geval zorgt deze uitkeringsvorm ervoor dat je toch nog in staat bent je vaste lasten te betalen.

Het aanvragen van een aanvulling op je salaris is dan ook een prima tijdelijke strategie waarmee je jezelf een hoop financiële narigheid kunt besparen. Soms denken mensen dat ze snel een betere baan zullen vinden en dienen zij hierdoor geen uitkeringsverzoek in. Zonde, want elk geldbedrag is mooi meegenomen en het vinden van een goede baan kan langer duren dan je denkt.

WW aanvragen als aanvulling op salaris

Bij het UWV aankloppen voor een aanvullende uitkering op je loon is dan ook sterk aan te bevelen. De instantie gaat uit van een dagloon dat wordt berekend op basis van het SV-loon in het jaar van jouw laatste dienstverband. Hiervoor geldt echter wel een maximumbedrag van € 202,17. Je totale WW-maandloon komt vaak op hetzelfde neer als bijna 22 keer je dagloon.

Wil jij aanvullende WW aanvragen maar zijn er nog enkele zaken waar je duidelijkheid over wilt hebben? Gebruik dan de doorverbindservice van Uitkeringsinfo.nl om direct een uitkeringsexpert van het UWV aan de lijn te krijgen. Bel naar 0900-0544 (90 cpm) en je wordt snel doorverbonden met de algemene centrale van de organisatie.

Maatregelen tegen droogte blijven van kracht
De maatregelen tegen de droogte in Nederland blijven onverminderd van kracht. De problemen met betrekking tot de waterkwaliteit, verzilting en natuur, scheepvaart en landbouw zijn voorlopig zeker nog niet voorbij. Dat heeft het landelijke Managementteam Watertekorten vanmorgen bekend gemaakt. De regen van afgelopen week heeft niet gezorgd voor een structurele verbetering.

Minister-president Rutte bezoekt Dairy Campus en WaterCampus in Leeuwarden
Minister-president Rutte bezoekt maandag 20 augustus 2018 Dairy Campus en WaterCampus in Leeuwarden. Op beide locaties wordt de minister-president rondgeleid en gaat hij in gesprek met onderzoekers, ondernemers en bestuurders over de toekomst van landbouw, land- en watergebruik, waterbeschikbaarheid en duurzaamheid.

Rijksbijdrage voor middelbare scholen wordt versimpeld
Minister Slob gaat het voor schoolbesturen van middelbare scholen inzichtelijker maken hoeveel geld zij van de rijksoverheid krijgen. Nu gaat er een ingewikkelde rekensom vooraf aan het vaststellen van die zogeheten lumpsum. Die rekensom leidt ertoe dat voor leerlingen op verschillende scholen niet altijd hetzelfde wordt bekostigd. In de toekomst krijgen scholen een vast bedrag per vestiging en per leerling en wordt hun budget dus makkelijker te berekenen. Dat schrijft Slob donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer scholen voor 10- tot 14-jarigen
Het aantal scholen dat onderwijs geeft aan leerlingen van 10 tot 14 jaar, groeit komend schooljaar van 6 naar 12. Op dit soort scholen krijgen leerlingen tussen de 10 en 14 jaar les in een doorlopende leerlijn, zodat ze meer geleidelijk kunnen overstappen van de basisschool naar de middelbare school. Minister Slob heeft de aanvragen van de scholen om mee te doen aan een pilot woensdag goedgekeurd.