Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Bel UWV

Op deze website lees je talloze artikelen over zaken als sociale zekerheid, uitkeringen en de rechten en plichten van zowel werkgevers als werknemers. De uitkeringswetgeving is echter complex en daarom zijn er in veel situaties uitzonderingsregels van kracht. Bel het UWV daarom als je met 100% zekerheid wilt weten waar je aan toe bent.

Zie je het antwoord op je vraag niet staan op Uitkeringsinfo.nl? Bel het UWV via 0900-0544 (90 cpm) om doorverbonden te worden met de telefonische helpdesk. Rechtstreeks contact met een medewerker verzekert je van een antwoord op al je vragen, waardoor je snel duidelijkheid hebt en niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.

Bel UWV over de Ziektewet

Een uitstekend voorbeeld van een uitkeringsaanvraag waarvoor soms aanvullend telefonisch contact vereist is, vormt de Ziektewet-uitkering. Dit type uitkering kenmerkt zich door een grote complexiteit en als werknemer dien je aan een waslijst aan criteria te voldoen voordat je in aanmerking komt voor de Ziektewet.

Wanneer er ook maar één voorwaarde is die niet op jouw situatie van toepassing is, komt de goedkeuring van je aanvraag al in het geding. Bel het UWV daarom zodra je ook maar enigszins twijfelt over je kansen bij het indienen van een aanvraag. Ook je werkgever kan hierin een ondersteunende rol vervullen en jou waar nodig van informatie en hulp voorzien.

Wanneer bel ik het UWV het best?

Veel mensen wachten tot het einde van de week voordat zij met de uitkeringsinstantie bellen, omdat zij zich dan herinneren dat ze dit verplichte telefoontje nog moeten afhandelen. Dit is echter niet verstandig, want elke dag dat je langer wacht, kan het langer duren voordat je aanvraag wordt verwerkt.

Bel het UWV daarom liefst aan het begin van de werkweek, zodat eventuele processen direct in gang kunnen worden gezet en jouw aanvraag geen onnodige vertraging oploopt. De openingstijden van de organisatie komen overeen met die van het gemiddelde kantoor; op werkdag bereikbaar tussen 8 en 5 en in het weekend gesloten.

Direct contact via 0900 telefoonnummer

Zoals zoveel grote organisaties, beschikt ook de uitkeringsinstantie over meerdere serviceafdelingen om mensen zoveel mogelijk op maat te kunnen bedienen. Logisch, want werknemers- en werkgeversproblematieken kunnen bijvoorbeeld zeer verschillend zijn van aard en het is dus goed wanneer helpdeskmedewerkers zich in een bepaalde thematiek specialiseren.

Natuurlijk kun je ook contact opnemen met de organisatie middels de speciale webcare dienst. In tegenstelling tot als je belt, kun je jouw vraag hierbij niet richten aan een medewerker op een specifieke afdeling. Je moet er dus op vertrouwen dat je door de juiste persoon geadviseerd wordt. Ook duurt het antwoord op je vraag doorgaans langer dan via de telefoon.

Bel UWV snel en eenvoudig

Omdat een uitkering van levensbelang is voor jouw financiële situatie, wil je geen dag langer wachten met het aanvragen ervan. Wanneer je echter met bepaalde vragen zit, moeten deze eerst beantwoord worden voordat je je aanvraag kunt indienen. Wij raden je dan ook aan: bel het UWV, want dit is verreweg de snelste contactmogelijkheid in vergelijking met alternatieven.

Onze doorverbindservice verbind je direct door met het algemene nummer van het UWV, zodat je zeker weet dat je aan het begin van het keuzemenu instapt. Zo kun je alle stappen in het menu volgen om de juiste telefonist aan de lijn te krijgen. Alternatieve contactmogelijkheden zijn onder meer correspondentie via post of social media, maar hou hierbij rekening met een langere verwerkingstijd.

Transvision wint aanbesteding Valysvervoer
Vervoerder Transvision mag ook de komende vier jaar het vervoer buiten de regio uitvoeren voor mensen met een mobiliteitsbeperking, zoals ouderen en gehandicapten. Dit zogenoemde Valysvervoer is een publieke dienst waar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks ongeveer 60 miljoen euro aan bijdraagt. Valys heeft ruim 400.000 gebruikers.

Quotum arbeidsbeperkten kan worden gedeactiveerd bij halen banen
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel dat er voor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. Het wetsvoorstel regelt ook dat, als dit niet het geval is, er eenmalig pas een jaar na activering een quotumheffing wordt opgelegd. De Kamer is hier over al eerder geïnformeerd.

Extra rechter voor Sint Maarten wegens werkvoorraad na Irma
Mevrouw mr. M.Th. Hoogland wordt plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zij wordt voor drie maanden ingezet als rechter op Sint Maarten om te helpen werkvoorraden weg te werken die zijn ontstaan, doordat na de orkaan Irma tijdelijk geen zittingen konden plaatsvinden.

Ondernemers en inkopers gaan met 23 acties beter aanbesteden
Publiceer als inkoper zo vroeg als mogelijk voorgenomen aanbestedingen en zorg voor transparante voorwaarden, zodat er geen onredelijke eisen gesteld worden aan bedrijven. Het zijn twee van de 23 acties die ondernemers en publieke organisaties zoals gemeenten gezamenlijk hebben afgesproken om succesvoller aan te besteden. Ook werken zij aan voorstellen om het onnodig samenvoegen (’clusteren’) van kleine aanbestedingen verder te voorkomen, zodat ook het MKB meer kansen heeft op deze opdrachten.