Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Rechten en Plichten van de Bijstand

Nederland geeft 5 miljoen euro voor regionale troepenmacht Sahel
Op uitnodiging van de Franse president Macron kwamen vandaag in Parijs de vijf landen uit de Sahel-regio bijeen die de zogeheten G5-Sahel troepenmacht vormen. Samen met een groep landen en instellingen die nauw betrokken zijn bij de Sahel-regio, werd besproken hoe deze troepenmacht het beste ondersteund kan worden. Nederland, dat zich al langere tijd inzet voor veiligheid en ontwikkeling in de regio, werd vertegenwoordigd door minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken. 

Uitvoeringswet over gegevensbescherming naar Tweede Kamer
De wet van minister Dekker (Rechtsbescherming) die uitvoering geeft aan de Algemene verordening gegevensbescherming is vandaag bij de Tweede Kamer ingediend. Doel van de Europese verordening is verdergaande harmonisatie van de regels rond de bescherming van persoonsgegevens en de bevordering van vrij verkeer van gegevens binnen de Unie. De verordening treedt op 25 mei 2018 in werking. Op hetzelfde tijdstip zal de Uitvoeringswet in werking moeten treden. De huidige Wet bescherming persoongegevens (Wbp) zal dan worden ingetrokken.

Kabinet wil keuzevrijheid voor modems en routers
Bedrijven en consumenten moeten straks ook zelf de keuzevrijheid krijgen voor apparatuur op hun eigen privénetwerk. Zo kunnen zij dan zelf bepalen welke modem, router of tv-ontvanger het best past bij hun wensen. Dit is het doel van de zogenoemde beleidsregel ‘Netwerkaansluitpunt’ waarvan de internetconsultatie vandaag door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is gestart.

Visquota 2018: Meer haring, kabeljauw en tarbot
Diverse commerciële vissoorten in de Noordzee hebben zich de afgelopen jaren goed ontwikkeld. Nederlandse vissers mogen daarom volgend jaar meer haring, kabeljauw, tarbot en griet vangen. De Europese visserijministers en de Europese Commissie hebben hierover in Brussel een akkoord bereikt. Ook met tong en schol gaat het goed. Om op langere termijn een duurzame vangst op deze soorten te garanderen is voor komend jaar nog wel een reductie van het quotum afgesproken.