Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Rechten en Plichten van de Bijstand

Compensatie voor zelfstandigen met kind
Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen alsnog een beroep doen op een compensatieregeling. Die compensatie zal ongeveer 5.600 euro per persoon bedragen. Zo wordt een streep gezet onder een langlopende kwestie. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag de Eerste en Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

Norm voor hoeveelheid fipronil in mest vastgesteld
Minister Kamp van Economische Zaken heeft de norm voor de maximale hoeveelheid fipronil in kippenmest vastgesteld op 5 microgram per kilo mest. Rekening houdend met meetonzekerheden betekent dit dat alle kippenmest met een gehalte fipronil boven 10 microgram per kilo mest moet worden afgevoerd en verbrand.

Nederland en Frankrijk werken samen aan wederopbouw Sint Maarten en Saint-Martin
De Franse en Nederlandse afgevaardigden voor de wederopbouw van Saint-Martin en Sint Maarten ontmoetten elkaar vandaag in Parijs om de samenwerking te versterken.

De asielinstroom van week 41 bedroeg ongeveer 700
De instroom bestond uit 1e asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers.