Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Contact UWV

Wil jij weten wat je moet doen als je een tijdlang door omstandigheden geen baan hebt? In de meeste gevallen kun je het beste contact opnemen met het UWV. De telefonisten van de uitkeringsinstantie helpen je met antwoorden op al je vragen en leggen uit welke stappen je op zowel de korte als lange termijn moet nemen.

Contact leggen met het UWV is niet alleen noodzakelijk om een uitkering aan te vragen, maar ook om je überhaupt aan te melden bij de uitkeringsinstantie. Om direct doorverbonden te worden met een medewerker van de organisatie, kun je gebruik maken van de doorverbindservice van Uitkeringsinfo.nl: 0900-0544 (90 cpm).

Via Mijn UWV contact opnemen

Hoewel contact met het UWV over het algemeen relatief snel in een oplossing voor je probleem resulteert, kun je online ook zelf al veel zaken regelen. Hiervoor log je in op de Mijn UWV sectie op de website van de uitkeringsinstantie. Schrik niet als dit aan het begin van de maand even niet lukt, want dit is traditiegetrouw een zeer drukke periode op de site.

Is het inloggen gelukt? Dan kun je direct van start gaan. Check bijvoorbeeld zaken zoals de status van je WW-aanvraag of geef meteen je inkomsten door om de aanvraag succesvol in te kunnen dienen. Natuurlijk kun je ook andere soorten uitkeringen aanvragen en uiteenlopende documentatie bekijken, waaronder jaaropgaves en betaalspecificaties.

Vragen over Wajong of ziektewet?

Hoewel je zelf online veel dingen kunt afhandelen, gaat er niets boven rechtstreeks contact met een behulpzame medewerker van het UWV. Veel mensen willen bijvoorbeeld weten of zij in aanmerking komen voor een Wajong- of Ziektewet-uitkering. Een medewerker kan direct jouw gegevens erbij pakken en je informeren over fijne details waar je nog niet van op de hoogte bent.

Voor een Ziektewet-uitkering kom je bijvoorbeeld alleen in aanmerking als je ziek bent en niet beschikt over een vaste baan. En een Wajong-uitkering is alleen weggelegd voor individuen die door een handicap of ziekte niet in staat zijn om te werken. In beide gevallen dien je bovendien aan flink wat aanvullende criteria te voldoen.

Neem direct contact op met het UWV

Contact opnemen met het UWV verschaft je direct duidelijkheid op je vragen, zodat je niet onnodig tijd verspilt en snel de noodzakelijke vervolgstappen kunt nemen. Dit geldt overigens niet alleen voor particulieren, want de uitkeringsinstantie behandelt ook de plichten en rechten van werkgevers. Handig in het geval van een ontslag, ziekte of arbeidsconflict.

Geniet bellen niet jouw voorkeur en ben je handig met een computer? Dan kun je er ook voor kiezen een medewerker van de uitkeringsinstantie aan te spreken via een sociaal platform zoals Twitter. Natuurlijk verloopt het contact dan minder snel dan via de telefoon en heb je te maken met een limiet van 140 karakters voor je berichten. Dit is natuurlijk niet handig bij lange vragen.

Contact UWV zoeken in spoedsituatie

Wanneer je vraag dringend is en het een spoedsituatie betreft, adviseren wij je dan ook om telefonisch contact met het UWV op te nemen. Je financiële toekomst is simpelweg te belangrijk om op zijn beloop te laten. Het verwerken van een uitkeringsaanvraag kan wel een maand duren en bij een eventuele afwijzing zelfs nog veel langer.

Aarzel daarom niet te lang en neem contact op met het UWV voordat het te laat is. Treuzelen kan er zomaar voor zorgen dat je voor meerdere maanden uitkeringen misloopt. Bel via de handige doorverbindservice van Uitkeringsinfo.nl om snel een telefonist van de uitkeringsinstantie te spreken. Succes!

Transvision wint aanbesteding Valysvervoer
Vervoerder Transvision mag ook de komende vier jaar het vervoer buiten de regio uitvoeren voor mensen met een mobiliteitsbeperking, zoals ouderen en gehandicapten. Dit zogenoemde Valysvervoer is een publieke dienst waar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks ongeveer 60 miljoen euro aan bijdraagt. Valys heeft ruim 400.000 gebruikers.

Quotum arbeidsbeperkten kan worden gedeactiveerd bij halen banen
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel dat er voor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. Het wetsvoorstel regelt ook dat, als dit niet het geval is, er eenmalig pas een jaar na activering een quotumheffing wordt opgelegd. De Kamer is hier over al eerder geïnformeerd.

Extra rechter voor Sint Maarten wegens werkvoorraad na Irma
Mevrouw mr. M.Th. Hoogland wordt plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zij wordt voor drie maanden ingezet als rechter op Sint Maarten om te helpen werkvoorraden weg te werken die zijn ontstaan, doordat na de orkaan Irma tijdelijk geen zittingen konden plaatsvinden.

Ondernemers en inkopers gaan met 23 acties beter aanbesteden
Publiceer als inkoper zo vroeg als mogelijk voorgenomen aanbestedingen en zorg voor transparante voorwaarden, zodat er geen onredelijke eisen gesteld worden aan bedrijven. Het zijn twee van de 23 acties die ondernemers en publieke organisaties zoals gemeenten gezamenlijk hebben afgesproken om succesvoller aan te besteden. Ook werken zij aan voorstellen om het onnodig samenvoegen (’clusteren’) van kleine aanbestedingen verder te voorkomen, zodat ook het MKB meer kansen heeft op deze opdrachten.