Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Nummer UWV

Iedereen in Nederland die in staat is om niet te werken, komt in aanmerking voor een uitkering. Het type uitkering dat op jou van toepassing is, verschilt echter per persoon. Op deze website lees je vrijwel alles wat je moet weten over de criteria die voor elke uitkeringsaanvraag worden gesteld. Heb je aanvullende vragen? Gebruik dan ons handige nummer om het UWV te bellen.

Bel ons op 0900-0544 (90 cpm) en wij verbinden je direct door met het juiste nummer van het UWV. De uitkeringsorganisatie heeft meerdere afdelingen en het is belangrijk om in het keuzemenu de juiste opties te kiezen om zonder tijdsverlies bij de juiste afdeling te belanden. Stel het telefoontje niet uit en zorg dat je aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling wordt genomen.

Contact over Ziektewet of Wajong

Telefonisch contact via het nummer van het UWV is de beste manier om zo snel mogelijk helderheid te krijgen over de status en mogelijkheden van je uitkeringsaanvraag. De regelgeving op het gebied van uitkeringen is complex, waardoor het voor de leek soms lastig is de fijne details op de juiste wijze te interpreteren.

Dit geldt in het bijzonder voor gecompliceerde uitkeringen als de Ziektewet- of Wajong-uitkering. Op de eerstgenoemde heb je alleen recht als je ziek bent en niet beschikt over een vast arbeidscontract, terwijl je de laatstgenoemde alleen ontvangt wanneer een ziekte of handicap je belemmeren om te werken. In beide situaties dien je bovendien aan talloze aanvullende regeltjes te voldoen.

Nummer UWV: wanneer bereikbaar?

Het nummer van het UWV is gedurende reguliere openingstijden bereikbaar. Op werkdagen is de uitkeringsinstantie dan ook geopend tussen 08.00 en 17.00 uur. Zoals bij zoveel andere instanties ook het geval, is de helpdesk in het weekend echter gesloten. Voor een snelle behandeling van je vraagstuk adviseren we dan ook om aan het begin van de werkweek contact op te nemen.

Dit is belangrijk, want een dag eerder of later bellen kan net het verschil maken tussen een maand eerder of later je uitkering ontvangen. Er kan veel tijd overheen gaan voordat een aanvraag wordt goedgekeurd, dus zorg ervoor dat eventuele vertraging in ieder geval niet aan jou ligt. En nog belangrijker: voorkom door er tijdig bij te zijn dat je recht op een uitkering komt te vervallen.

0900 nummer UWV bellen

Hoewel ons doorverbindnummer een ideale manier is om snel met de juiste afdeling van de uitkeringsorganisatie in contact te komen, willen sommige mensen contact met het UWV zonder 0900 nummer. Dat is natuurlijk mogelijk, maar je zult in dat geval wel rekening moeten houden met een aanzienlijk langere verwerkingstijd van je vragen dan wanneer je kiest voor bellen.

Bij jonge mensen is het gebruik van social media populair en de instantie heeft daarom een speciale webcare dienst in het leven geroepen die op werkdagen actief is. Besef je echter goed dat op deze platforms vaak alleen korte berichten mogelijk zijn, waardoor je veel berichten heen en weer moet versturen en lange tijd bezig bent.

Nummer UWV direct bellen

Het nummer van het UWV bellen is nog altijd de snelste optie. De medewerkers van de uitkeringsinstantie zijn namelijk opgeleid om jou zo goed mogelijk te helpen. Zelfs wanneer jij een ogenschijnlijk vreemde vraag hebt, is de kans groot dat ze deze al eens eerder hebben gehoord. Zo weet je zeker dat je snel een goed antwoord krijgt.

Dat is belangrijk, want wanneer je zelf op internet gaat zoeken lees je vaak uiteenlopende antwoorden op vragen. Duidelijkheid op het gebied van uitkeringen is gewenst, want je wilt je uitkering natuurlijk niet mislopen omdat je op onjuiste informatie hebt vertrouwd. Laat jezelf via onze doorverbinddienst daarom eenvoudig doorverbinden met het nummer van het UWV.

Eerste Kamer steunt bewaren kentekengegevens
Kentekengegevens van voertuigen die langs de openbare weg op bepaalde locaties een ANPR-camera passeren mogen vier weken worden bewaard. Een wet van die strekking is vandaag met ruime meerderheid door de Eerste Kamer aanvaard. ANPR (Automatic Number Plate Recognition) is van belang voor de opsporing van ernstige misdrijven waarbij pas later blijkt dat informatie over een voertuig een rol speelt. Dat kan het geval zijn bij plofkraken, ontvoeringen, mensenhandel en terrorisme. ANPR kan ook helpen bij de aanhouding van voortvluchtigen.

Brochure op maat voor werkgevers reservisten
Een aantal werknemers bij provincie en waterschap combineert het dagelijks werk met een parttime baan bij Defensie. Voor hen, hun leidinggevenden en collega’s is er nu een praktische ‘handreiking’ op maat. De brochures, vandaag officieel overhandigd, helpen bij het maken van goede afspraken. Ze tonen ook dat het mes aan 2 kanten snijdt.    

COA's Gerard Bakker beste overheidsmanager en Staatsbosbeheer beste overheidsorganisatie
Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), heeft de prijs voor Beste Overheidsmanager van het Jaar gewonnen. Hij ontvangt de award omdat hij ondanks de enorme complexiteit van de opgave en de grote politieke en maatschappelijke impact de hoge instroom van asielzoekers in 2015 en 2016 op een verbindende en energieke manier het hoofd heeft geboden.

Reacties op Amsterdam als nieuwe vestigingsplaats EMA
Minister Bruno Bruins (VWS): ‘Dit is goed nieuws voor alle patiënten in Europa. De keuze voor Amsterdam betekent dat de EMA haar belangrijke werk ook na de Brexit ongestoord kan voortzetten. Nieuwe innovatieve medicijnen kunnen zonder vertraging toegang blijven krijgen tot de markt. Ook blijft EMA in staat snel en adequaat in  te grijpen als er problemen optreden met een middel. Beiden zijn van groot belang voor alle patiënten in Europa. Wij zijn heel blij dat Europa gekozen heeft voor de inhoud. Ik dank iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie resultaat.'