Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Nummer UWV

Iedereen in Nederland die in staat is om niet te werken, komt in aanmerking voor een uitkering. Het type uitkering dat op jou van toepassing is, verschilt echter per persoon. Op deze website lees je vrijwel alles wat je moet weten over de criteria die voor elke uitkeringsaanvraag worden gesteld. Heb je aanvullende vragen? Gebruik dan ons handige nummer om het UWV te bellen.

Bel ons op 0900-0544 (90 cpm) en wij verbinden je direct door met het juiste nummer van het UWV. De uitkeringsorganisatie heeft meerdere afdelingen en het is belangrijk om in het keuzemenu de juiste opties te kiezen om zonder tijdsverlies bij de juiste afdeling te belanden. Stel het telefoontje niet uit en zorg dat je aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling wordt genomen.

Contact over Ziektewet of Wajong

Telefonisch contact via het nummer van het UWV is de beste manier om zo snel mogelijk helderheid te krijgen over de status en mogelijkheden van je uitkeringsaanvraag. De regelgeving op het gebied van uitkeringen is complex, waardoor het voor de leek soms lastig is de fijne details op de juiste wijze te interpreteren.

Dit geldt in het bijzonder voor gecompliceerde uitkeringen als de Ziektewet- of Wajong-uitkering. Op de eerstgenoemde heb je alleen recht als je ziek bent en niet beschikt over een vast arbeidscontract, terwijl je de laatstgenoemde alleen ontvangt wanneer een ziekte of handicap je belemmeren om te werken. In beide situaties dien je bovendien aan talloze aanvullende regeltjes te voldoen.

Nummer UWV: wanneer bereikbaar?

Het nummer van het UWV is gedurende reguliere openingstijden bereikbaar. Op werkdagen is de uitkeringsinstantie dan ook geopend tussen 08.00 en 17.00 uur. Zoals bij zoveel andere instanties ook het geval, is de helpdesk in het weekend echter gesloten. Voor een snelle behandeling van je vraagstuk adviseren we dan ook om aan het begin van de werkweek contact op te nemen.

Dit is belangrijk, want een dag eerder of later bellen kan net het verschil maken tussen een maand eerder of later je uitkering ontvangen. Er kan veel tijd overheen gaan voordat een aanvraag wordt goedgekeurd, dus zorg ervoor dat eventuele vertraging in ieder geval niet aan jou ligt. En nog belangrijker: voorkom door er tijdig bij te zijn dat je recht op een uitkering komt te vervallen.

0900 nummer UWV bellen

Hoewel ons doorverbindnummer een ideale manier is om snel met de juiste afdeling van de uitkeringsorganisatie in contact te komen, willen sommige mensen contact met het UWV zonder 0900 nummer. Dat is natuurlijk mogelijk, maar je zult in dat geval wel rekening moeten houden met een aanzienlijk langere verwerkingstijd van je vragen dan wanneer je kiest voor bellen.

Bij jonge mensen is het gebruik van social media populair en de instantie heeft daarom een speciale webcare dienst in het leven geroepen die op werkdagen actief is. Besef je echter goed dat op deze platforms vaak alleen korte berichten mogelijk zijn, waardoor je veel berichten heen en weer moet versturen en lange tijd bezig bent.

Nummer UWV direct bellen

Het nummer van het UWV bellen is nog altijd de snelste optie. De medewerkers van de uitkeringsinstantie zijn namelijk opgeleid om jou zo goed mogelijk te helpen. Zelfs wanneer jij een ogenschijnlijk vreemde vraag hebt, is de kans groot dat ze deze al eens eerder hebben gehoord. Zo weet je zeker dat je snel een goed antwoord krijgt.

Dat is belangrijk, want wanneer je zelf op internet gaat zoeken lees je vaak uiteenlopende antwoorden op vragen. Duidelijkheid op het gebied van uitkeringen is gewenst, want je wilt je uitkering natuurlijk niet mislopen omdat je op onjuiste informatie hebt vertrouwd. Laat jezelf via onze doorverbinddienst daarom eenvoudig doorverbinden met het nummer van het UWV.

Lessen trekken uit operatie Basisregistratie Personen
De lessen die geleerd worden uit de operatie Basisregistratie Personen moeten niet alleen op de Basisregistratie Personen (BRP) worden toegepast maar ook worden besproken in de bredere context van het ministerie en de Rijksoverheid. Dat schrijft staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops aan de Tweede Kamer in de reactie op het rapport van de commissie BRP.

Oplossing voor ontvangers getto-uitkering
Er is een oplossing gevonden voor een groep van circa 300 overlevenden van de Tweede Wereldoorlog die van de Duitse overheid een uitkering ontvangen voor onbetaald werk dat zij tijdens de oorlog hebben verricht, de zogenaamde getto-uitkering. De oplossing geldt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016.

Nederland EU-koploper vast en mobiel internet
Nederland is opnieuw de Europese nummer 1 als het gaat om de beschikbaarheid én snelheid van zowel vaste als mobiele netwerken voor internet, tv en telefonie. Dat blijkt uit de jaarlijkse, toonaangevende Digital Economy and Society Index (DESI) van de EU die de digitale economie in kaart brengt.

Benoeming hoofddirecteur Financiën, Management en Control bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Drs. H.J. (Hillie) Beentjes wordt hoofddirecteur Financiën, Management en Control bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 augustus 2018.