Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Nummer UWV

Iedereen in Nederland die in staat is om niet te werken, komt in aanmerking voor een uitkering. Het type uitkering dat op jou van toepassing is, verschilt echter per persoon. Op deze website lees je vrijwel alles wat je moet weten over de criteria die voor elke uitkeringsaanvraag worden gesteld. Heb je aanvullende vragen? Gebruik dan ons handige nummer om het UWV te bellen.

Bel ons op 0900-0544 (90 cpm) en wij verbinden je direct door met het juiste nummer van het UWV. De uitkeringsorganisatie heeft meerdere afdelingen en het is belangrijk om in het keuzemenu de juiste opties te kiezen om zonder tijdsverlies bij de juiste afdeling te belanden. Stel het telefoontje niet uit en zorg dat je aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling wordt genomen.

Contact over Ziektewet of Wajong

Telefonisch contact via het nummer van het UWV is de beste manier om zo snel mogelijk helderheid te krijgen over de status en mogelijkheden van je uitkeringsaanvraag. De regelgeving op het gebied van uitkeringen is complex, waardoor het voor de leek soms lastig is de fijne details op de juiste wijze te interpreteren.

Dit geldt in het bijzonder voor gecompliceerde uitkeringen als de Ziektewet- of Wajong-uitkering. Op de eerstgenoemde heb je alleen recht als je ziek bent en niet beschikt over een vast arbeidscontract, terwijl je de laatstgenoemde alleen ontvangt wanneer een ziekte of handicap je belemmeren om te werken. In beide situaties dien je bovendien aan talloze aanvullende regeltjes te voldoen.

Nummer UWV: wanneer bereikbaar?

Het nummer van het UWV is gedurende reguliere openingstijden bereikbaar. Op werkdagen is de uitkeringsinstantie dan ook geopend tussen 08.00 en 17.00 uur. Zoals bij zoveel andere instanties ook het geval, is de helpdesk in het weekend echter gesloten. Voor een snelle behandeling van je vraagstuk adviseren we dan ook om aan het begin van de werkweek contact op te nemen.

Dit is belangrijk, want een dag eerder of later bellen kan net het verschil maken tussen een maand eerder of later je uitkering ontvangen. Er kan veel tijd overheen gaan voordat een aanvraag wordt goedgekeurd, dus zorg ervoor dat eventuele vertraging in ieder geval niet aan jou ligt. En nog belangrijker: voorkom door er tijdig bij te zijn dat je recht op een uitkering komt te vervallen.

0900 nummer UWV bellen

Hoewel ons doorverbindnummer een ideale manier is om snel met de juiste afdeling van de uitkeringsorganisatie in contact te komen, willen sommige mensen contact met het UWV zonder 0900 nummer. Dat is natuurlijk mogelijk, maar je zult in dat geval wel rekening moeten houden met een aanzienlijk langere verwerkingstijd van je vragen dan wanneer je kiest voor bellen.

Bij jonge mensen is het gebruik van social media populair en de instantie heeft daarom een speciale webcare dienst in het leven geroepen die op werkdagen actief is. Besef je echter goed dat op deze platforms vaak alleen korte berichten mogelijk zijn, waardoor je veel berichten heen en weer moet versturen en lange tijd bezig bent.

Nummer UWV direct bellen

Het nummer van het UWV bellen is nog altijd de snelste optie. De medewerkers van de uitkeringsinstantie zijn namelijk opgeleid om jou zo goed mogelijk te helpen. Zelfs wanneer jij een ogenschijnlijk vreemde vraag hebt, is de kans groot dat ze deze al eens eerder hebben gehoord. Zo weet je zeker dat je snel een goed antwoord krijgt.

Dat is belangrijk, want wanneer je zelf op internet gaat zoeken lees je vaak uiteenlopende antwoorden op vragen. Duidelijkheid op het gebied van uitkeringen is gewenst, want je wilt je uitkering natuurlijk niet mislopen omdat je op onjuiste informatie hebt vertrouwd. Laat jezelf via onze doorverbinddienst daarom eenvoudig doorverbinden met het nummer van het UWV.

Transvision wint aanbesteding Valysvervoer
Vervoerder Transvision mag ook de komende vier jaar het vervoer buiten de regio uitvoeren voor mensen met een mobiliteitsbeperking, zoals ouderen en gehandicapten. Dit zogenoemde Valysvervoer is een publieke dienst waar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks ongeveer 60 miljoen euro aan bijdraagt. Valys heeft ruim 400.000 gebruikers.

Quotum arbeidsbeperkten kan worden gedeactiveerd bij halen banen
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel dat er voor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. Het wetsvoorstel regelt ook dat, als dit niet het geval is, er eenmalig pas een jaar na activering een quotumheffing wordt opgelegd. De Kamer is hier over al eerder geïnformeerd.

Extra rechter voor Sint Maarten wegens werkvoorraad na Irma
Mevrouw mr. M.Th. Hoogland wordt plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zij wordt voor drie maanden ingezet als rechter op Sint Maarten om te helpen werkvoorraden weg te werken die zijn ontstaan, doordat na de orkaan Irma tijdelijk geen zittingen konden plaatsvinden.

Ondernemers en inkopers gaan met 23 acties beter aanbesteden
Publiceer als inkoper zo vroeg als mogelijk voorgenomen aanbestedingen en zorg voor transparante voorwaarden, zodat er geen onredelijke eisen gesteld worden aan bedrijven. Het zijn twee van de 23 acties die ondernemers en publieke organisaties zoals gemeenten gezamenlijk hebben afgesproken om succesvoller aan te besteden. Ook werken zij aan voorstellen om het onnodig samenvoegen (’clusteren’) van kleine aanbestedingen verder te voorkomen, zodat ook het MKB meer kansen heeft op deze opdrachten.