Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Telefoon UWV

Nederland staat internationaal bekend om zijn uitstekende sociale vangnet. Maar is dat wel zo en hoe makkelijk kun je als burger eigenlijk gebruik maken van deze rechten? Dit zijn precies de zaken waar Uitkeringsinfo.nl je op uitgebreide wijze over informeert. Bij resterende vragen adviseren wij je via de telefoon met het UWV contact op te nemen.

Ook hierbij kunnen we je overigens een handje helpen; ons doorverbindnummer 0900-0544 (90 cpm) zorgt ervoor dat je direct een telefonist van het UWV aan de telefoon krijgt. Om zo goed mogelijk te worden geholpen, is het van belang alle vragen die je hebt voorafgaand aan het gesprek te noteren. Zo weet je zeker dat je alle informatie hebt om je aanvraag succesvol in te kunnen dienen.

Informatie over de Wajong of Ziektewet

De succesvolle indiening van een aanvraag heeft in sommige gevallen nogal wat voeten in de aarde, bijvoorbeeld in het geval van de Wajong- en Ziektewet-uitkeringen. In beide gevallen is er sprake van niet kunnen werken door een belemmering, of de oorzaak daarvan nu een ziekte of handicap is. Deze aspecten moeten op medisch vlak dus duidelijk kunnen worden aangetoond.

Een medewerker aan de telefoon van het UWV kan je helpen om alle eisen voor een succesvolle aanvraag in kaart te brengen en de benodigde gegevens te verzamelen. Een telefoontje bespaart je op deze manier veel tijd, omdat je al deze zaken hierdoor niet zelf hoeft uit te zoeken. Ook is je aanvraag hier bij succes sneller door afgerond. Wel zo prettig!

Telefoon UWV staat roodgloeiend

De telefoon bij het UWV staat geregeld roodgloeiend, omdat veel mensen willen weten of zij in aanmerking komen voor een uitkering of wat de status van hun aanvraag is. Hoewel de uitkeringsorganisatie heeft gezorgd voor een telefooncentrale met een flinke capaciteit, kunnen er hierdoor incidenteel wachttijden ontstaan.

Toch is bellen nog altijd een stuk sneller dan alternatieven zoals correspondentie via de post. Er kunnen weken overheen gaan voordat je een antwoord ontvangt en zelfs dan is het afwachten of je direct over alle benodigde informatie beschikt. Aanvullende vragen zijn tijdens een telefoontje zo gesteld, waardoor er geen onduidelijkheden resteren.

Mijn UWV alternatief voor telefoon

Hou je desondanks niet zo van contact via de telefoon en benader je het UWV liever via een andere contactmethode? Uiteraard biedt de instantie daar ook een diversiteit aan mogelijkheden voor. Het makkelijkste alternatief is contact via Mijn UWV, een bekende sectie op de website van de organisatie waar je zelf allerlei zaken rondom je uitkering kunt regelen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inkijken van jaaropgaves, betaalspecificaties of de status van je uitkeringsaanvraag. Maar ook het opgeven van je inkomsten of het indienen van een nieuwe aanvraag behoren tot de uitgebreide mogelijkheden. En kom je er niet uit? Dan kun je altijd alsnog even bellen.

Bellen naar 0900 nummer zonder wachttijden

Bellen is sowieso altijd de beste optie wanneer je met spoedeisende vraagstukken te maken hebt. Een maandelijks inkomen is cruciaal om te overleven en je wilt daarom niet dat de goedkeuring van je uitkeringsaanvraag onwenselijke vertraging oploopt. Bel met je telefoon naar het UWV via onze doorverbindservice om zo snel mogelijk geholpen te worden.

Wij zorgen ervoor dat je altijd in contact komt met de algemene helpdesk, zodat je niet op de verkeerde afdeling belandt en alle opties in het keuzemenu kunt doorlopen. Dit is belangrijk, want hierdoor word je sneller geholpen en kost het telefoongesprek je ook minder tijd. Aarzel dan ook niet langer, pak je telefoon en bel nu het UWV.

Eerste Kamer steunt bewaren kentekengegevens
Kentekengegevens van voertuigen die langs de openbare weg op bepaalde locaties een ANPR-camera passeren mogen vier weken worden bewaard. Een wet van die strekking is vandaag met ruime meerderheid door de Eerste Kamer aanvaard. ANPR (Automatic Number Plate Recognition) is van belang voor de opsporing van ernstige misdrijven waarbij pas later blijkt dat informatie over een voertuig een rol speelt. Dat kan het geval zijn bij plofkraken, ontvoeringen, mensenhandel en terrorisme. ANPR kan ook helpen bij de aanhouding van voortvluchtigen.

Brochure op maat voor werkgevers reservisten
Een aantal werknemers bij provincie en waterschap combineert het dagelijks werk met een parttime baan bij Defensie. Voor hen, hun leidinggevenden en collega’s is er nu een praktische ‘handreiking’ op maat. De brochures, vandaag officieel overhandigd, helpen bij het maken van goede afspraken. Ze tonen ook dat het mes aan 2 kanten snijdt.    

COA's Gerard Bakker beste overheidsmanager en Staatsbosbeheer beste overheidsorganisatie
Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), heeft de prijs voor Beste Overheidsmanager van het Jaar gewonnen. Hij ontvangt de award omdat hij ondanks de enorme complexiteit van de opgave en de grote politieke en maatschappelijke impact de hoge instroom van asielzoekers in 2015 en 2016 op een verbindende en energieke manier het hoofd heeft geboden.

Reacties op Amsterdam als nieuwe vestigingsplaats EMA
Minister Bruno Bruins (VWS): ‘Dit is goed nieuws voor alle patiënten in Europa. De keuze voor Amsterdam betekent dat de EMA haar belangrijke werk ook na de Brexit ongestoord kan voortzetten. Nieuwe innovatieve medicijnen kunnen zonder vertraging toegang blijven krijgen tot de markt. Ook blijft EMA in staat snel en adequaat in  te grijpen als er problemen optreden met een middel. Beiden zijn van groot belang voor alle patiënten in Europa. Wij zijn heel blij dat Europa gekozen heeft voor de inhoud. Ik dank iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie resultaat.'