Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Telefoon UWV

Nederland staat internationaal bekend om zijn uitstekende sociale vangnet. Maar is dat wel zo en hoe makkelijk kun je als burger eigenlijk gebruik maken van deze rechten? Dit zijn precies de zaken waar Uitkeringsinfo.nl je op uitgebreide wijze over informeert. Bij resterende vragen adviseren wij je via de telefoon met het UWV contact op te nemen.

Ook hierbij kunnen we je overigens een handje helpen; ons doorverbindnummer 0900-0544 (90 cpm) zorgt ervoor dat je direct een telefonist van het UWV aan de telefoon krijgt. Om zo goed mogelijk te worden geholpen, is het van belang alle vragen die je hebt voorafgaand aan het gesprek te noteren. Zo weet je zeker dat je alle informatie hebt om je aanvraag succesvol in te kunnen dienen.

Informatie over de Wajong of Ziektewet

De succesvolle indiening van een aanvraag heeft in sommige gevallen nogal wat voeten in de aarde, bijvoorbeeld in het geval van de Wajong- en Ziektewet-uitkeringen. In beide gevallen is er sprake van niet kunnen werken door een belemmering, of de oorzaak daarvan nu een ziekte of handicap is. Deze aspecten moeten op medisch vlak dus duidelijk kunnen worden aangetoond.

Een medewerker aan de telefoon van het UWV kan je helpen om alle eisen voor een succesvolle aanvraag in kaart te brengen en de benodigde gegevens te verzamelen. Een telefoontje bespaart je op deze manier veel tijd, omdat je al deze zaken hierdoor niet zelf hoeft uit te zoeken. Ook is je aanvraag hier bij succes sneller door afgerond. Wel zo prettig!

Telefoon UWV staat roodgloeiend

De telefoon bij het UWV staat geregeld roodgloeiend, omdat veel mensen willen weten of zij in aanmerking komen voor een uitkering of wat de status van hun aanvraag is. Hoewel de uitkeringsorganisatie heeft gezorgd voor een telefooncentrale met een flinke capaciteit, kunnen er hierdoor incidenteel wachttijden ontstaan.

Toch is bellen nog altijd een stuk sneller dan alternatieven zoals correspondentie via de post. Er kunnen weken overheen gaan voordat je een antwoord ontvangt en zelfs dan is het afwachten of je direct over alle benodigde informatie beschikt. Aanvullende vragen zijn tijdens een telefoontje zo gesteld, waardoor er geen onduidelijkheden resteren.

Mijn UWV alternatief voor telefoon

Hou je desondanks niet zo van contact via de telefoon en benader je het UWV liever via een andere contactmethode? Uiteraard biedt de instantie daar ook een diversiteit aan mogelijkheden voor. Het makkelijkste alternatief is contact via Mijn UWV, een bekende sectie op de website van de organisatie waar je zelf allerlei zaken rondom je uitkering kunt regelen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inkijken van jaaropgaves, betaalspecificaties of de status van je uitkeringsaanvraag. Maar ook het opgeven van je inkomsten of het indienen van een nieuwe aanvraag behoren tot de uitgebreide mogelijkheden. En kom je er niet uit? Dan kun je altijd alsnog even bellen.

Bellen naar 0900 nummer zonder wachttijden

Bellen is sowieso altijd de beste optie wanneer je met spoedeisende vraagstukken te maken hebt. Een maandelijks inkomen is cruciaal om te overleven en je wilt daarom niet dat de goedkeuring van je uitkeringsaanvraag onwenselijke vertraging oploopt. Bel met je telefoon naar het UWV via onze doorverbindservice om zo snel mogelijk geholpen te worden.

Wij zorgen ervoor dat je altijd in contact komt met de algemene helpdesk, zodat je niet op de verkeerde afdeling belandt en alle opties in het keuzemenu kunt doorlopen. Dit is belangrijk, want hierdoor word je sneller geholpen en kost het telefoongesprek je ook minder tijd. Aarzel dan ook niet langer, pak je telefoon en bel nu het UWV.

Lessen trekken uit operatie Basisregistratie Personen
De lessen die geleerd worden uit de operatie Basisregistratie Personen moeten niet alleen op de Basisregistratie Personen (BRP) worden toegepast maar ook worden besproken in de bredere context van het ministerie en de Rijksoverheid. Dat schrijft staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops aan de Tweede Kamer in de reactie op het rapport van de commissie BRP.

Oplossing voor ontvangers getto-uitkering
Er is een oplossing gevonden voor een groep van circa 300 overlevenden van de Tweede Wereldoorlog die van de Duitse overheid een uitkering ontvangen voor onbetaald werk dat zij tijdens de oorlog hebben verricht, de zogenaamde getto-uitkering. De oplossing geldt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016.

Nederland EU-koploper vast en mobiel internet
Nederland is opnieuw de Europese nummer 1 als het gaat om de beschikbaarheid én snelheid van zowel vaste als mobiele netwerken voor internet, tv en telefonie. Dat blijkt uit de jaarlijkse, toonaangevende Digital Economy and Society Index (DESI) van de EU die de digitale economie in kaart brengt.

Benoeming hoofddirecteur Financiën, Management en Control bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Drs. H.J. (Hillie) Beentjes wordt hoofddirecteur Financiën, Management en Control bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 augustus 2018.