Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Uitkering aanvragen

Valt de hoogte van jouw salaris onder de bijstandsgrens of heb je momenteel zelfs helemaal geen baan? Dan is een uitkering aanvragen de beste optie om jouw financiële situatie onder controle te houden. Net zoals elke Nederlandse burger heb jij recht op het sociaal minimum, zodat je in je meest basale levensonderhoud kunt voorzien.

Ondanks de grote voordelen, vormt een uitkering aanvragen voor veel mensen een bijna onoverkomelijke drempel. Wanneer je altijd in je eigen kostje hebt voorzien, is het even wennen om in financieel opzicht afhankelijk te zijn van een overheidsorgaan. Gelukkig betreft het vaak een tijdelijke maatregel, die is bedoeld om je zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen.

Wanneer een UWV uitkering aanvragen?

Als je nog nooit eerder een uitkering hebt aangevraagd, lijkt dit misschien een lastige opgave. Niets is echter minder waar, want via de website van het UWV doe je dit tegenwoordig heel eenvoudig. Registreer jezelf bij DigiD als je nog niet beschikt over een DigiD account en meld jezelf met deze inloggegevens vervolgens aan op de website van het UWV.

In Mijn UWV kun je online zelf een uitkering aanvragen door het hiervoor benodigde formulier in te vullen. Op de website zijn talloze formulieren te vinden, dus zorg ervoor dat je de juiste keuze maakt. Vul het formulier zo nauwkeurig mogelijk in en verstuur het hierna digitaal. Binnen een maand ontvang je een reactie van de uitkeringsinstantie, de status hiervan controleer je in Mijn UWV.

WW uitkering aanvragen

In een tijd waarin veel mensen hun werk verliezen, worden er veel aanvragen voor een WW-uitkering ingediend. Ben jij ook onlangs je baan verloren of weet je nu al zeker dat dit binnenkort gaat gebeuren? Dan is het slim om zo snel mogelijk een uitkeringsverzoek in te dienen bij het UWV; dit kan al vanaf een maand voor het aflopen van je huidige contract.

Natuurlijk zijn er naast een WW-uitkering nog vele andere soorten uitkeringen die je kunt aanvragen. Denk hierbij onder meer aan een Wajong-, Ziektewet- of WIA-uitkering. Deze uitkeringsvormen zijn vooral van toepassing wanneer je door ziekte of een handicap langere tijd niet hebt kunnen werken. Wees je dus goed bewust van je rechten op dit gebied.

Bijstandsuitkering aanvragen

Wanneer je niet voldoet aan de gestelde criteria voor een WW-uitkering, kom je wellicht wel in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Hiervoor kun je niet bij het UWV, maar bij de sociale dienst in jouw gemeente terecht. Ook hier gelden strenge eisen en zal je aanvraag aan een grondige toetsing onderworpen worden.

Een bijstandsuitkering wordt door de overheid gezien als een noodgreep en wordt daarom niet snel toegekend. Wanneer je bijvoorbeeld beschikt over een redelijk eigen vermogen, komt je recht op deze uitkeringsvorm al te vervallen. Voor een alleenstaande ligt de grens op € 5.920,-, terwijl het maximum voor een gezamenlijk huishouden of alleenstaande ouder € 11.840,- is.

Uitkering berekenen

Voor het indienen van je aanvraag is je uitkering berekenen een verstandig plan. Met de rekenhulpen op de website van het UWV ontdek je al vrij snel op welk bedrag je maandelijks kunt rekenen. Bijkomend voordeel: door het invullen van alle gevraagde gegevens krijg je tegelijkertijd meer inzicht in je eigen financiële situatie.

Een uitkering aanvragen en berekenen moet absoluut lukken als je de bovenstaande stappen in dit artikel volgt. Kun je de website van het UWV niet bereiken of zit je met resterende onbeantwoorde vragen? Bel dan naar 0900-0544 (90 cpm) om je door Uitkeringsinfo.nl direct door te laten verbinden met de uitkeringsinstantie. Zo word je snel en vakkundig verder geholpen.

Lessen trekken uit operatie Basisregistratie Personen
De lessen die geleerd worden uit de operatie Basisregistratie Personen moeten niet alleen op de Basisregistratie Personen (BRP) worden toegepast maar ook worden besproken in de bredere context van het ministerie en de Rijksoverheid. Dat schrijft staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops aan de Tweede Kamer in de reactie op het rapport van de commissie BRP.

Oplossing voor ontvangers getto-uitkering
Er is een oplossing gevonden voor een groep van circa 300 overlevenden van de Tweede Wereldoorlog die van de Duitse overheid een uitkering ontvangen voor onbetaald werk dat zij tijdens de oorlog hebben verricht, de zogenaamde getto-uitkering. De oplossing geldt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016.

Nederland EU-koploper vast en mobiel internet
Nederland is opnieuw de Europese nummer 1 als het gaat om de beschikbaarheid én snelheid van zowel vaste als mobiele netwerken voor internet, tv en telefonie. Dat blijkt uit de jaarlijkse, toonaangevende Digital Economy and Society Index (DESI) van de EU die de digitale economie in kaart brengt.

Benoeming hoofddirecteur Financiën, Management en Control bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Drs. H.J. (Hillie) Beentjes wordt hoofddirecteur Financiën, Management en Control bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 augustus 2018.