Uitkeringsinfo.nl

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? Of over uitkeringen en/of toeslagen in het algemeen? Uitkeringsinfo.nl verbindt u direct door met het UWV (90 cpm):

Bel nu!

Uitkering aanvragen

Valt de hoogte van jouw salaris onder de bijstandsgrens of heb je momenteel zelfs helemaal geen baan? Dan is een uitkering aanvragen de beste optie om jouw financiële situatie onder controle te houden. Net zoals elke Nederlandse burger heb jij recht op het sociaal minimum, zodat je in je meest basale levensonderhoud kunt voorzien.

Ondanks de grote voordelen, vormt een uitkering aanvragen voor veel mensen een bijna onoverkomelijke drempel. Wanneer je altijd in je eigen kostje hebt voorzien, is het even wennen om in financieel opzicht afhankelijk te zijn van een overheidsorgaan. Gelukkig betreft het vaak een tijdelijke maatregel, die is bedoeld om je zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen.

Wanneer een UWV uitkering aanvragen?

Als je nog nooit eerder een uitkering hebt aangevraagd, lijkt dit misschien een lastige opgave. Niets is echter minder waar, want via de website van het UWV doe je dit tegenwoordig heel eenvoudig. Registreer jezelf bij DigiD als je nog niet beschikt over een DigiD account en meld jezelf met deze inloggegevens vervolgens aan op de website van het UWV.

In Mijn UWV kun je online zelf een uitkering aanvragen door het hiervoor benodigde formulier in te vullen. Op de website zijn talloze formulieren te vinden, dus zorg ervoor dat je de juiste keuze maakt. Vul het formulier zo nauwkeurig mogelijk in en verstuur het hierna digitaal. Binnen een maand ontvang je een reactie van de uitkeringsinstantie, de status hiervan controleer je in Mijn UWV.

WW uitkering aanvragen

In een tijd waarin veel mensen hun werk verliezen, worden er veel aanvragen voor een WW-uitkering ingediend. Ben jij ook onlangs je baan verloren of weet je nu al zeker dat dit binnenkort gaat gebeuren? Dan is het slim om zo snel mogelijk een uitkeringsverzoek in te dienen bij het UWV; dit kan al vanaf een maand voor het aflopen van je huidige contract.

Natuurlijk zijn er naast een WW-uitkering nog vele andere soorten uitkeringen die je kunt aanvragen. Denk hierbij onder meer aan een Wajong-, Ziektewet- of WIA-uitkering. Deze uitkeringsvormen zijn vooral van toepassing wanneer je door ziekte of een handicap langere tijd niet hebt kunnen werken. Wees je dus goed bewust van je rechten op dit gebied.

Bijstandsuitkering aanvragen

Wanneer je niet voldoet aan de gestelde criteria voor een WW-uitkering, kom je wellicht wel in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Hiervoor kun je niet bij het UWV, maar bij de sociale dienst in jouw gemeente terecht. Ook hier gelden strenge eisen en zal je aanvraag aan een grondige toetsing onderworpen worden.

Een bijstandsuitkering wordt door de overheid gezien als een noodgreep en wordt daarom niet snel toegekend. Wanneer je bijvoorbeeld beschikt over een redelijk eigen vermogen, komt je recht op deze uitkeringsvorm al te vervallen. Voor een alleenstaande ligt de grens op € 5.920,-, terwijl het maximum voor een gezamenlijk huishouden of alleenstaande ouder € 11.840,- is.

Uitkering berekenen

Voor het indienen van je aanvraag is je uitkering berekenen een verstandig plan. Met de rekenhulpen op de website van het UWV ontdek je al vrij snel op welk bedrag je maandelijks kunt rekenen. Bijkomend voordeel: door het invullen van alle gevraagde gegevens krijg je tegelijkertijd meer inzicht in je eigen financiële situatie.

Een uitkering aanvragen en berekenen moet absoluut lukken als je de bovenstaande stappen in dit artikel volgt. Kun je de website van het UWV niet bereiken of zit je met resterende onbeantwoorde vragen? Bel dan naar 0900-0544 (90 cpm) om je door Uitkeringsinfo.nl direct door te laten verbinden met de uitkeringsinstantie. Zo word je snel en vakkundig verder geholpen.

Transvision wint aanbesteding Valysvervoer
Vervoerder Transvision mag ook de komende vier jaar het vervoer buiten de regio uitvoeren voor mensen met een mobiliteitsbeperking, zoals ouderen en gehandicapten. Dit zogenoemde Valysvervoer is een publieke dienst waar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks ongeveer 60 miljoen euro aan bijdraagt. Valys heeft ruim 400.000 gebruikers.

Quotum arbeidsbeperkten kan worden gedeactiveerd bij halen banen
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel dat er voor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. Het wetsvoorstel regelt ook dat, als dit niet het geval is, er eenmalig pas een jaar na activering een quotumheffing wordt opgelegd. De Kamer is hier over al eerder geïnformeerd.

Extra rechter voor Sint Maarten wegens werkvoorraad na Irma
Mevrouw mr. M.Th. Hoogland wordt plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zij wordt voor drie maanden ingezet als rechter op Sint Maarten om te helpen werkvoorraden weg te werken die zijn ontstaan, doordat na de orkaan Irma tijdelijk geen zittingen konden plaatsvinden.

Ondernemers en inkopers gaan met 23 acties beter aanbesteden
Publiceer als inkoper zo vroeg als mogelijk voorgenomen aanbestedingen en zorg voor transparante voorwaarden, zodat er geen onredelijke eisen gesteld worden aan bedrijven. Het zijn twee van de 23 acties die ondernemers en publieke organisaties zoals gemeenten gezamenlijk hebben afgesproken om succesvoller aan te besteden. Ook werken zij aan voorstellen om het onnodig samenvoegen (’clusteren’) van kleine aanbestedingen verder te voorkomen, zodat ook het MKB meer kansen heeft op deze opdrachten.